Junior MariaBode - voor de R.K. jeugd

Terug naar index
MariaBode 10 - november 1989:

  • Masturberen is zondig
    pag 31

Tweemaandelijks Onafhankelijk MariaMagazine
2e jaargang nr. 10 november/december 1989


powered by FreeFind

Waarom masturberen een zonde is!

Artiesten als Vanessa of Prince brengen vol wulpse overgave de reine tienergeest in gevaar en zetten aan tot overtredingen van het zesde en negende gebod. Door alle tegenwoordig openlijk getoonde vleselijke lusten en aardse begeerten dreigt menigeen, o.a. door masturbatie de zuiverheid van de na het doopsel onbevlekte ziel te verliezen.

Dat masturbatie, de zelfbevrediging door prikkeling van de geslachtsorganen met de hand, een ernstige zonde is, daar laat de Heilige Katholieke Kerk geen twijfel over bestaan. Daarom heeft deze zonde altijd de volle aandacht gehad van de katholieke geestelijkheid. Omdat de kerk nu eenmaal als enige instantie vergeving van deze zonde kan verlenen.
Hoe ernstig deze zonde is, moge wel blijken uit het feit dat het Heilig Officie van Rome nog in 1929 officieel verbood om een errectie met de hand te stimuleren, zodat via het opgeklopte sperma een ziekte opgespoord zou kunnen worden. Want het is een blijft een overtreding van het zesde gebod: Gij zult geen onkuisheid doen. Omdat wij ons lichaam niet mogen gebruiken tegen de bedoeling van God. Het zesde gebod verbiedt alle uitwendige zonden van onkuisheid. Inclusief onzedige handelingen als aftrekken en vingeren. Ook verbiedt dit gebod zaken
die tot onkuisheid kunnen leiden: geile blikken, vieze praatjes, smerige liedjes, gore boekjes, liederlijke popconcerten en filmvoorstellingen.
Al deze zaken kunnen tot een van de allergrootste onkuisheden leiden: zelfbevlekking.

minder zuivere vlammen

Het gaat dus om de zuiverheid van lichaam en ziel, deze vrij te houden van de smet en bezoedeling der onkuisheid.
Wees een lelie van zuiverheid en dooft alle minder zuivere vlammen, zodat je na een smetteloos leven eens zult delen in de glorie, door de beoefening van kuisheid verkregen.
Naast het zesde- heeft ook het negende gebod betrekking op de onkuisheid. Want het op een na laatste gebod zegt: Gij zult geen onkuisheid begeren.
In gedachten onreine begeerten koesteren is een overtreding dit gebod.
Niet minder erg als overtreding van het het zesde gebod, wat zeker vroeger streng werd gestraft om de mens op deze wijze te vrijwaren van deze hoofdzonde.

wellustige rondingen

Helaas heeft de kerk vandaag de dag minder invloed op de profane rechtsspreking.
Behalve dan bij het betreden van de Sint Pieter en enkele andere belangrijke kerken, wordt er nauwelijks aandacht besteed aan zedige kleding. Vrouwen met nauwelijks bedekte schaamte en mannen in te strakke, niets te raden latende kleding vullen onze straten. De komst van de videoclip toont schaamteloos hoerachtige kledij en laat wellustige rondingen zien in te strakke broeken. Aanslagen op het voortbestaan van onze jeugdige reinheid, welke onze wil verslapt en ons hart afsluit voor al het goede en het schone. Want het kijken naar dit soort clips leidt onherroepelijk tot onkuise begeerten en behagen in onkuise gedachten.
En is het maar een kleine stap om van kwaad tot erger te geraken: aftrekken en klaarvingeren. Terecht vond Thomas van Aquino masturbatie erger dan hoererij.

natte droom

Onkuisheid vernietigd de onschuld en brengt de mens tot vele andere zonden. Voor Albertus Magnus was zelfs een natte droom een ernstige zonde, die in het klooster publiekelijk beleden moest worden. Kloosterlingen die betrapt werden op het hebben van een natte droom (dit werd iedere ochtend door de abt gecontroleerd) werden na hun publieke belijdenis
stevig afgeranseld.
Naarmate de techniek voortschreed, deed deze ook haar intrede bij de voorkoming van de zonde der zelfbevlekking. Zo werd er met kerkelijke goedkeuring een doos ontwikkeld, die bij spontane erectie tijdens de slaap een belletje liet weerklinken, waardoor men gevrijwaard bleef van deze zonde. De constuktie voldeed niet goed, omdat de kandidaat-zondaar de hele nacht doodstil op zijn rug moest blijven liggen. Anders zou er vals alarm klinken en de kloosterling rekenschap moeten geven van iets wat niet plaats had gevonden.

katholieke nachthemden

Nadat de Heilige Kerk haar zeggenschap in de profane rechtspraak had verloren en dus niet meer in overeenstemming met haar leer de zonde maturbatie kon afstraffen, bevool zij in de negentiende eeuw het dragen van lange nachthemden aan, die van onderen werden dichtgeknoopt. Naar aanleiding van deze aanbeveling door de heilige Stoel kwam de ontwikkeling van allerlei anti-onanie werktuigen op gang: gordels met riemen om armen en dijen; buisconstrukties waarbij de handen tijdens de slaap op de rug bleven; kooitjes die 's nachts om de genitalieen werden geplaatst. In deze periode publiceerden veel geestelijken pamfletten waarin de katholieke knaap werd gewezen op de noodzaak zijn reinheid, kostte wat het kost, te bewaren.

geheime zonden

De ernst van deze misdaad tegen het eigen lichaam werd niet alleen in katholieke kringen onderkent. Ze zette de protestantse theoloog Karpff uit Stuttgard aan tot het schijven van zijn meesterwerk 'Waarschuwing van een vriend der jongeren voor de gevaarlijkste vijand, of voorlichting over geheime zonden, hun gevolgen, genezing en voorkoming'. Een protestants boek wat geheel in overeenstemming met de officiele r.k.-leer op dit gebied bleek te zijn. Hij noemd de zonde van zelfbevlekking 'de liederlijke, schandelijke vijand'. Over de gevolgen is ook deze protestantse theoloog duidelijk: onanie leidt tot waanzin en zelfmoord! 'Zeer vaak echter treden de gevolgen niet naar buiten, de onreine onderscheidt zich niet van de anderen, heeft een beroep, is opgewekt, lijkt heel gelukkig en gezond; van binnen verwelkt echter zijn geestelijk leven'. Dit mag de tegenwoordige moralisten, die maar al te gemakkelijk en oogje toeknijpen of zelfs de zichzelf bevlekkende knaap met begrip tegemoet treden, ongeloofwaardig lijken. Dominee Karpff geeft echter keiharde bewijzen:

'Een man was door onanie zo aan lager wal geraakt dat hij zijn beroep moest opgeven en onophoudelijk klaagde dat hij reeds gestorven was, niets meer kon doen, verloren was... Met moeite is het een krankzinnigengesticht gelukt, enige verbetering in zijn toestand te brengen'.

onzedige kleding

Wat moet je als rein mens doen om kuis te kunnen leven? Op de eerste plaats gevaarlijke gelegenheden vermijden. Dus plaatsen waar onzedige kleding wordt gedragen als disco of popconcerten waar artiesten als Vanessa of Prince vol wulpse overgave de nog reine tienergeest in gevaar brengen. Ook dienen we versterving te beoefenen, dikwijls te biechten en communiceren en een grote godsvrucht onderhouden tot de Heilige Maagd Maria, Onze Lieve Vrouw ter Staats. Een machtige steun om kuis te leven is ons door een vaste biechtvader te laten leiden en zonder vrees hem om raad te vragen.

Home Mariabode