MariaBode index


MariaBode 9
2e jaargan nr. 9

pagina 7:
SECRETARIS BISSCHOP GIJSEN:
Ik zal niet zeggen dat er niets bovennatuurlijks aan de hand is in Amsterdam


powered by FreeFind

Secretaris bisschop Gijsen:
ONZE LIEVE VROUW TER STAATS IS ZELFDE MARIA ALS DIE VAN KEVELAER!

Sinds begin april is Lucien van Gunsteren bestuurslid van het Comitė-Generaal. Nadat zijn moeder gebedsverhoring van Maria-ter-Staats had verkregen, sprak Lucien met verschillende kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders over de wonderen welke op het Van Limburg Stirumplein in Amsterdam oud west plaats vinden. Lucien:

'Door een ongelukje met mijn antwoordapparaat heb ik een van die gesprekken opgenomen op een bandje. Een gesprek met de persoonlijk secretaris van de bisschop van Roermond. Daar blijkt men duidelijk enthousiaster te zijn over de Amsterdamse Mariaverschijningen als dat dit aan de Nieuwe Gracht te Haarlem het geval is. De MariaBode mocht van Van Gunsteren gebruik maken van zijn opnames. Opnames, waarvan een klein deel werd gebruikt in de tv-documentaire 'Men Noemt Haar Onze-Lieve-Vrouw ter Staats' (RKTV-Video Persgroep Amsterdam). Aangezien er op het label 'scrt. mgr. dr. J. Gijsen, bissch. R'mond' vermeld stond, werd dit deel in de zo indrukwekkende documentaire foutief ondertitelt door de mensen die de montage uitvoerden.

Lucien: 'Destijds zeurde mijn moeder me de oren van het hoofd. Ze had iets over de verschijningen in Amsterdam gehoord en niets kon haar er van weerhouden naar die gezegende plek te gaan. Zelf was ik uiterst sceptisch en wilde weleens weten of je daar nu wel naar toe kon gaan zonder het kerkelijk gezag op je nek te krijgen. Dus belde ik naar het bisdom Roermond om te vragen of je daar zomaar naar toe kon gaan. Ik werd doorverbonden met mgr. Rijntjes, die zichzelf voorstelde als 'sekretariaat'. Wat hij onder andere wist over Onze Lieve Vrouw ter Staats hoor je op het bandje. De secretaris van Zijne Eminentie drs. J. Gijsen blijkt duidelijk minder moeite te hebben met de Mariaverschijningen in Amsterdam, waarvan hij weet dat deze plek ook mensen trekt uit het bisdom Roermond. Met bussen vol trekt men naar Amsterdam West, weet hij! Toch deelt hij de mening van het bestuur van het Comitė-Generaal, en moeten we ons koest houden tot de bevoegde instanties dit mirakel officieel goedkeuren.

Rijntjes: 'Zodra de verschijningen in Amsterdam kerkelijk zijn goedgekeurd ben ik de eerste die daar een bedevaart naar zal maken. Ik zal niet zeggen, niks Onze Lieve Vrouw ter Staats, maar het ombuigen, van, nou, dan pakken we eens de auto en gaan we samen naar Kevelaer, bidden we wat, steken we eens een kaars op en kijken we wat rond... tenslotte is Onze Lieve Vrouw ter Staats dezelfde Maria als Ons Moeder in Kevelaer, maar daar weet je tenminste zeker dat het kerkelijk goedgekeurd is'.

Lucien van Gunsteren: 'Ja, de sekretaris wilde natuurlijk niet in de wielen van de Haarlemse bisschop rijden. Die heeft officieel recht op deze Mariaverschijning, omdat deze in zijn territorium valt.'

Mgr. Rijntjes: 'Kijk, ik praat liever niet over Amsterdam, maar over plaatsen die wel kerkelijk zijn goedgekeurd. De kerk en Maria kunnen toch nooit met elkaar in tegenspraak zijn? Maria is toch de moeder van de kerk? Laten we ons daarom aan de uitspraken van de kerk houden'.

Maar kun je nu wel of niet naar Amsterdam om Onze Lieve Vrouw ter Staats te vereren en haar feest te vieren? Rijntjes: 'Kijk, de kerk heeft het officieel niet verboden en zover mij bekend ook geen negatieve uitspraken over gedaan. Onderzoeken aangaande Mariaverschijningen? Nou, de kerk wacht af en verzameld gegevens, of er wonderen en gebedsverhoringen plaatshebben en zo. Kijk, en nu kunnen er wel zo'n kleine tweehonderdvijftig mensen zijn die beweren Maria in Amsterdam te hebben gezien en er wel honderden wonderen hebben plaatsgehad, en komen er bussen vol gelovigen uit binnen- en buitenland naar het Van Limburg Stirumplein, zolang de kerk daar geen uitspraken over heeft gedaan, kunnen we beter de veilige weg kiezen en ons houden aan de kerk. Die heeft Christus ons tenslotte niet voor niks gegeven. Ik wil helemaal niet zeggen dat er niet iets bovennatuurlijks aan de hand is in Amsterdam. Of dat Maria daar niet verschenen zou zijn. Maar laten we geduld hebben, en wachten op een officiele uitspraak in deze. Dan weet je tenminste zeker dat het goed is'.

Op Luciens vraag 'hoelang kan zoiets duren?' antwoord Mariafan Rijntjes: 'Ach, dat kan weleens vijftig of honderd jaar duren. Zoiets moet degelijk en grondig onderzocht worden. Ik moet er niet aan denken dat er fouten worden gemaakt in deze, dat zou toch verschrikkelijk zijn?'

Vervolgens refereert mgr. Rijntjes aan een artikel in het dagblad Trouw. Hij lacht: 'Ja, haha, dat zijn protestanten. Trouw is een protestantse krant. Bovendien waren ze wel heel onzorgvuldig in hun berichtgeving. We moeten erg voorzichtig zijn met de media. Als ze over die Mariaverschijningen in Amsterdam willen schrijven kun je daar maar beter niet aan mee werken.'

Een opvallende uitspraak van de rechterhand der Roermondse bisschop, omdat het bestuur van het Comitė-Generaal OLV ter Staats al in juni 1987 de zieners/essen van de Amsterdamse MoederMaagd verbood de pers te woord te staan, mits ze daarvoor een schriftelijke goedkeuring van de Haarlemse bisschop konden overleggen, vergezeld van een verklaring van recente biecht. Sommigen vinden dit misschien een te strenge houding, doch op deze wijze wordt wel voorkomen dat ons bestuur een te lakse opstelling in deze wordt verweten. Wat belangrijker is: Het Comitė-Generaal blijkt op 1 lijn met het kerkelijk gezag te zitten. We hoeven ons echt niet druk te maken over kerkelijke goedkeuring, want in al zijn wijsheid zal ook de bisschop van Haarlem tot de juiste beslissing komen. Als de Maria op het Van Limburg Stirumplein kan verschijnen, dan kan ze ook aan die mensen die moeten waken over de zuiverheid van het geloof duidelijkheid en tekens geven. Daarbij past die bombarie van de publiciteit niet. Maria zelf is altijd een heel bescheiden vrouw geweest, die tijdens haar aardse leven nimmer de publiciteit heeft gezocht. In het hele nieuwe testament is geen enkele aanwijzing te vinden dat ze de op de voorgrond trad. Ook bij haar toch spectaculaire hemelvaart voltrok zich op bescheiden wijze. Het waren deze overwegingen die het bestuur het persverbod voor zieners deed instellen midden 1987.

We konden niet voorkomen dat een aantal visionair toch zwichten voor de druk der media en voor de tv uitgebreid verslag deden van de mirakuleuze verschijning van de koningin des hemels. Wij als bestuur treffen geen blaam in deze. Zolang mgr. Bomers het kerkelijk signaal nog niet op groen heeft gezet, spreken wij niet met de pers. Dat dit geen loze woorden zijn, kunt u navragen bij o.a. Cees van der Jagt (Trouw), Mike v.d. Leede & Ron Vandenberg (Paravisie), Pamela Koevoets (schrijfster 'Arme Engelen', uitg. Bert Bakker), Joost Vermeulen (Parool), Peter Domela Niewenhuis (Staats TV), Boris (De Grachtenkrant), Oscar Niezen (Radio Amsterdam FM), J.W. Wesseldijk (Gemeenteblad Amsterdam), Karin van de Born (KRO), Petra Hunsche (Amsterdams Stadsblad), René Zwaap (Groene Amsterdammer), Jan Bart Wilschut (Vrij Nederland), Judy Spook (Staatskrant) en Jean-Marie DuPont (Highest Magazine).

Om alleen maar de recente Nederlandse afwijzingen van journalisten door het Comitė-Generaal te noemen.
C. van Vliet.

Home MariaBode