*s-k- “sea”

VMPSIE: tai “sea” Javanese tahi “sea” Tongan tasik “sea” Kavi, Bugis tâsek “sea” Malay sic^-, sîk- “sprinkle” Sanskrit sikta- “sprinkle” Sanskrit sêcaka “cloud” Sanskrit s^îk- “sprinkle” Sanskrit s^îkara “drizzle, water drops” Sanskrit Back