*r-t- “night”

PMA ratra “night” Sanskrit, also ratta “night” Pali rat “night” Bengali roto- “night” Saa, Bululaha, Ulawa ridi- “night” Nengone rodo- “night” Wano, Saa, Ulawa, Manam rorodo- “blind” Omba rorod'o- “belonging to darkness” Saa, Ulawa rira “night” Yaqay rava- “night” Waropen rabi-rabi- “night” Ubir Back