Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38
 
BERDIRI PADA RAKAAT KEDUA
TANPA MENGANGKATANGAN TERUS BACA
 
 
A'uzubillahi minassyaitanir rajim.
Maksudnya:
Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang kena rejam.

 
 

SURAH AL-FATIHAH

 

Bismilla hirrahma nirrahim.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahma nirrahim. Maliki yaumiddin.Iyyaka na'kbudu waiyyaka nasta'in. Ihdinassiratal mustaqim. Siratal lazina an'amta'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdhalin.
Amin (*).
 
Maksudnya:
Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.
Segala puji-pujian bagi Allah tuhan seru sekelian alam. Yang maha pemurah lagi maha pengasih. Yang berkuasa pada hari pembalasan. Hanya Engkau sahaja wahai tuhan yang kami sembah dan hanya Engkau sahajalah tempat kami meminta pertolongan. Tunjukanlah kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang terdahulu yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.
Amin (*) (Perkenankanlah permintaan Kami)

* sambutlah bersama-sama jika sembahyang jemaah, biar selepas imam membacanya.

 

 

 

 

 
KEMUDIAN BACA SEBARANG SURAH

CONTOHNYA:- SURAH AL-IKHLAS

 

Bismilla hirrahma nirrahim.

Qul huwallahu ahad. Allahussamad. Lam yalid walamyulad. Walam yakul lahu kufuan ahad.
 
Maksudnya:
Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.
Katakanlah Allah itu esa. Allah tempat meminta. Tiada beranak dan tiada diperanakkan. Dan tiada sesuatu yang setara dengannya.