Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Welkom
Ten ingeleide
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Nawoord
Voetnoten
Bibliografie
Links
Welkom op mijn homesite over het bestuursprocesrecht in Nederland
 
Op deze site vind je mijn scriptie over het besluit als competentiegrondslag voor de bestuursrechter in Nederland.
 
Dit is een actueel thema, gezien de Vereniging voor Administratief Recht, hierover onlangs een symposium orgnaniseerde in Utrecht. Deze toonaangevende vereniging heeft eveneens een projectwerkgroep ingesteld onder het voorzitterschap van prof. Polak die de beperkingen en knelpunten van het huidige systeem in kaart zal brengen en hopelijk spoedig met suggesties komt voor een meer werkbaar systeem.
 
Daarnaast wordt de rol van de Raad van State als hoogste bestuursrechter ook in vraag gesteld. Niet alleen omwille van de te formele afdoening van zaken, maar ook in verband met de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid. In de zomer van 2003 doet het Het Europese Hof van de Rechten van de Mens uitspraak in deze zaak.
 
Redenen genoeg dus om wat dieper op deze maetrie in te gaan.
 
Als je meer voor mij wil weten kijk dan op een van de websides, waarvan je de links op deze pagina vindt.
 
Ik wens je alvast vele leesgenot en ontvang ook graag je reactie.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Mr. Vital E.H. Moors
Links om meer te weten over Vital   
   
 
 
   
   
   
 
 
Contactgegevens   
   
  Name:  Mr. Vital E.H. Moors   
   
  Email:  vitalmoors@hetnet.nl
 


[Voetnoten] [Links]