Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Inga-Lina Lindqvist

Poeten Inga-Lina Lindqvist är medlem i Författarcentrum Syd och är verksam som prosaist/berättare, poet och dramatiker. Lindqvist föreläser också, om bl.a. Karin Boye, rysk litteratur, svenska språkets betydelse för integration och jämställdheten mellan könen. Hon undervisar både i att skriva och om marknadsföring av offentliga kulturprojekt. Lindqvist diskuterar också tro- och livsåskådningsfrågor. Lindqvists verk har publicerats sedan 1994.

Inga-Lina Lindqvist kuuluu Författarcentrum Syd.iin ja on aktiivinen prosaisti/kertoja, runoilija ja dramaatikko. Lindqvist myös luennoi, aiheinaan muun muassa Karin Boye, venäläinen kirjallisuus, ruotsin kielen merkitys integroitumisessa sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Hän opettaa kirjoittamista ja julkisten kulttuuriprojektien markkinointia, ja puhuu uskon asioista ja elämänkatsomuksesta. Hänen teoksiaan on julkaistu vuodesta 1994 lähtien.

Dikter av Inga-Lina Lindqvist
Inga-Lina Lindqvistin runoja