Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

   Dlaczego Partia Kobiet - powinna  koniecznie istnieć  !!!   i ubiegać się o wejście do parlamentu w następnych wyborach.

       

 

 

                 

 

                                                  

 

  Witrynę niniejszą utworzono nie tylko dla promowania wydanej niedawno powieści

 [  ISBN 978-83-61208-04-4 ,  BEL Studio, 01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śl. 67 B,

 tel./fax (0-22)6659222, studio@bel.com.pl ; http://www.bel.com.pl ; księgarnia Internetowa:

 http://ksiegarnia.iknt.pl/go/_info/?id=324 ].

     Jest to również strona  określająca  działania  mające na celu  rozwijanie treści poruszonych w  książce.  Niniejsza, ta właśnie strona www dotyczy działań, które zmierzałyby do ponownego zaktywizowania ruchu na rzecz  równoprawnego, wysokiego  statusu metafizycznego kobiet. 

 

  Sprawdź wpierw czy interesuje Cię tematyka tej powieści przez zapoznaniem sie z następującą krótka informacja o książce.:

  Książka jest  zbeletryzowaną   formą   udzielenie  odpowiedzi  na pytania   nurtujące ludzkość  od zarania  jej  istnienia.  Można odnosić wrażenie,  że  jest to   powieść  s – f,  opowieść  o  przygodach lub reportaż.  W  istocie autor  używa   jednocześnie  wielu środków aby  przedstawić  swoje oryginalne wyobrażenie o świecie.   Książka jest  ponadto   przewodnikiem  do działań , zwanych tu meta –grą,  wciągającą  w realizację  ważnych wydarzeń  i   wzbudzającą  znaczne emocje.  W treści  powieści  tkwi  pewna zagadka.  Jej odkrycie  może  być olśnieniem.  Odgadnięcie jej wymaga  zaglądnięcia do kilku witryn Internetowych.  

 
 

      Jedna z  bohaterek  powieści - Marianne,  stwierdza w trakcie wymiany zdań, odnotowanej w  ostatnim  rozdziale powieści zatytułowanym:  "  Temat następnej konferencji - Dlaczego przegrałyśmy? -  Wymyśl siebie na   nowo  - 7 wcieleń - 7 nowych rozdziałów powieści?",   że  Partia Kobiet - powinna istnieć  !!!

i ubiegać się o wejście do parlamentu  w następnych wyborach.

 

   Marianne obiecuje zorganizować osobną konferencje na ten temat. Niniejszą witrynę  Internetową  opracowano więc po to aby jej pomóc!

 

 

   Współautorem tej witryny jest Tedeus, który starał się wspierać działania PP w poprzedniej kampanii wyborczej.  

 

Spis treści  książki:

 1. Inkarnacja celowana

 2. Kobiece, astronomiczne cechy szczególne 

 3. Ktoś uruchomił " procedurę pomarańczowej koperty "

 4. Całkiem prywatne spotkanie na szczycie

 5. Meta - gra

 6. Charakter Ojca i jego synów oraz córek

 7. Struktura, pochodzenie i funkcja sił największych    

 8. Wiedzieć to chcieć i móc  - na obraz i podobieństwo ludzi  

 9. Wakacyjna fikcja czy rzeczywistość, lądowanie w    środku tropikalnej nocy

10. Fundamentalizm Bogini Nut,  hieros gamos oraz  terroryzm - czyli o metafizycznym statusie kobiet

11. Lekcja pierwsza świętych znaków Egiptu. Twój Znak  na niebie.  Kartusz osobisty

12. Początek debaty - kim jesteś Ty !      

13. Aktualny, uzgodniony Model  Wszechrzeczy  - krótkie repetytorium

14. Jak ukryto  najważniejsze przesłanie  - spróbuj odcyfrować kod !

15. Zaklęcia operacyjne  

16. Generator mocy uruchomiony w  greckiej tawernie     

17. Iraklion i letni pałac Minosa             

18. Temat następnej konferencji - Dlaczego przegrałyśmy? -  Wymyśl siebie na 

      nowo  - 7 wcieleń - 7 nowych rozdziałów powieści?    

19. Bibliografia i dowiązania Internetowe

20. Lista i krótka charakterystyka bohaterów powieści

21. Posłowie

 

Jeśli posiadasz egzemplarz wydanej konwencjonalnie,  wydrukowanej na papierze książki to możesz uczestniczyć  w kreatywnej zabawie. W posłowiu do książki przyjaciel autora, Tedeus  pisze na temat owej meta - gry następująco.:

   " Książka jest  więc  ponadto  przewodnikiem  do działań, zwanych tu meta - grą,  wciągającą  w realizację  ważnych wydarzeń i   wzbudzającą  znaczne emocje.  W trakcie owej kreatywnej zabawy należy potraktować całość  świata jako  rodzaju  „planszy”  do  gry  czasami podobnej do  niektórych  popularnych gier komputerowych. "  

   W rozdziale końcowym książki pt.:  "Temat następnej konferencji - Dlaczego przegrałyśmy? -  Wymyśl siebie na nowo  - 7 wcieleń - 7 nowych rozdziałów powieści ?" autor zamieścił opis następującej procedury rozpoczęcia owej meta-gry.:

 

        * Opracować  swój  kartusz  i powiesić go na ścianie swojego pokoju.

        *  Sporządzić swoją biografię  i razem z kartuszem umieścić  go w swojej osobistej

             witrynie.

        *  Zaglądnąć do serwisu http://www.zrobie.to/  aby zapoznać się z  propozycjami celów

            życiowych o jakich marzyli inni ludzie i jak je zrealizowali.     

        *  Namalowane przez Ciebie obrazy  umieścić w swojej witrynie, choćby tak jak

            autor witryny .: http://www.terryrodgers.com/exhibitions/gallery/exhibit/8/id/161 

 

                     

        *  Nakręcony przez siebie filmik lub film umieścić w You Tube [ http://pl.youtube.com/                             

             lub  Google - video  [ http://video.google.pl/ ]  ewentualnie My Space

            [ http://www.myspace.com/ ]

        *  Dokonać wpisu do  Wikipedii  krajowej lub angielskiej

        *  Utworzyć własną stronę Internetową WWW  zawierającą  ilustracje dotyczące wybranego

            rozdziału powieści

        

         *  Utworzyć własną stronę Internetową WWW  zawierającą  ilustracje dotyczące wybranego

             rozdziału powieści. Być może aktywność taką można  rozpocząć od  zamieszczenie

             reprodukcji obrazu Gaugin'a: Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?                      powtórzonej w setkach witryn, między innymi na stronie 

             http://   www.booksplendour.com.au/bs_gaugin.htm 

                                   

        Napisać alternatywny lub dodatkowy rozdział,  zborny z wymową niniejszej powieści i umieścić

            go w Internecie na własnej stronie WWW

        *  Umieścić w systemie Google Earth ( na satelitarnej mapie ) Twoje zdjęcie ważnego dla Ciebie obiektu   

        *  Ustawić na mapie świata w Google Earth marker i opisać pod nim ważne dla Ciebie miejsce

        *  Poszukać ludzi, którzy te  miejsce uznają  jako element większej całości istotnej także dla nich

        * Utrzymywać w swoim umyśle  dane o  zdobytych przez Ciebie zasobach i utworzonej strukturze

            aby odnieść sukcesy w  trakcie kontynuowania meta-gry.    

 
 

 

    Partia Kobiet - powinna istnieć  !!!  i ubiegać się o wejście do parlamentu  w następnych wyborach.

 

 

Spis treści niniejszej strony WWW.:

 

1. Fragmenty artykułu wydrukowanego w tygodniku "Forum"

2. Ponowny list do aktualnej Przewodniczącej Partii Kobiet

3. Metafizyka ugrupowań odzwierciedlających najważniejsze archetypy ludzi i społeczeństw.

4. Propozycja haseł wyborczych

 

   C.D.N. 

 


1. Fragmenty artykułu wydrukowanego w tygodniku "Forum"

 

    W tygodniku "Forum" , w numerze 18/2008 na dni 28.04 - 4.05.2008  - wydrukowano artykuł - tytuł i podtytuł: "Femminator -  Kobiety Zapatera elektryzują europejską opinię publiczną, ale  bynajmniej nie chodzi tu o kolejne romanse, rozwody i mariaże, jak w  rzypadku prezydenta Francji. Premier Hiszpanii oddaje paniom stery  kraju".

 

    Zdumiewa   zamieszczona w tym artykule tabelka. Otóż okazuje  się, że w Szwecji już aż 47 % członków parlamentu to kobiety. W  Hiszpanii 36,6 %, a w Polsce 20,2 %.


 Cytuję kilka fragmentów z tego artykułu .:  

"...Od polowy kwietnia Hiszpa­nie   mają   pierwszy   rząd, w którym kobiety stanowią większość - to wielki krok w dziedzinie równouprawnienia..."]  

["..Ataki na decyzję Zapatera unaoczniły wciąż obecną niechęć wobec kobit  w polityce. Na całym świecie zdaje się   pogłębiać przepaść między tymi, któ­rzy popierają udział kobiet w rządze­niu - i w rezultacie robią w tej kwestii wielkie postępy - a tymi, dla których nie do przyjęcia jest sama myśl o ko­bietach zaprzątających swoje śliczne główki sprawami takimi jak polityka zagraniczna. Zapatero, samozwańczy feminista , reprezentuje oczywiście to pierwsze podejście, koncentrując się na równo­uprawnieniu. Pokazał już, że przy pro­wadzeniu odpowiedniej polityki można stworzyć dużo bardziej reprezentatyw­ną klasę rządzącą. Gdy wybrano go po raz pierwszy cztery lata temu. wyzna­czył jako ministrów równą liczbę kobiet i mężczyzn. Dwa lata temu zadecydował, że nie więcej niż 60 proc. kandy­datów którejkolwiek z partii politycz­nych może być mężczyznami oraz że do 2010 roku zarządy wszystkich firm starających się o publiczne kontrak­ty powinny przynajmniej w 40 proc. składać się z kobiet..."]   

["...Na przykład w Szwecji, znanej z postępo­wej polityki, posłanki stanowią 47 proc. deputowanych w parlamencie. W Nor­wegii ustawa o równouprawnieniu wy­maga, żeby wszystkie ciała publiczne, w tym i rząd. składały się przynajmniej w 40 proc. z kobiet. W Niemczech sta­nowią one ponad 30 proc. Bundestagu..."]

 ["... Nie możesz już powiedzieć: „Hillary Clinton nie powinna być prezydentem, bo jest ko­bietą", ale możesz obsmarować ją za to, jak wygląda. Wiele ocen przyjmuje płcio­wą, a w skrajnych przypadkach mizoginiczną perspektywę. Wciąż istnieją męż­czyźni, którzy nie widzą dla kobiet miej­sca w polityce, szczególnie na określonych stanowiskach. Włącza się to w potoczne rozumienie płci:  czy kobiety rzeczywiście mogą dać sobie radę ze sprawami bezpie­czeństwa i zagrożeniem terrorystycznym? To staromodny seksizm.

Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to najszybszym sposobem na wprowadzenie większej liczby pań do Izby Gmin byłby system kwotowy. ...  Jeśli  chcemy mieć 40-50 proc. kobiet, to musimy mieć kobiece listy kandydatów. Układa je tylko Partia Pracy. Nie przeko­nuje mnie argument, że nie ma dość pań, które chcą wejść do parlamentu - tam jest 646 miejsc. To daje jakieś 300 ko­biet. Chodzi o to, jak uczynić posłanka­mi te, które chcą nimi zostać. Trzeba się upewnić, że partie polityczne umieszcza­ją kobiety na pozycjach, z których mogą one wygrać...Jak pokazał Zapatero, przy właści­wym podejściu rewolucja w polityce jest naprawdę możliwa. ..."]

To jest zwiastun ważnej przemiany.

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=212&w=78934944

Kompilacja.: Andrew Wader

 


ad.: 2. Ponowny list do aktualnej Przewodniczącej Partii Kobiet


Otóż w  wywiadzie, jaki  był dostępny niedawno na portalu Onetu powiedziała Pani, iż ... podział na partie lewicowe i prawicowe jest obecnie anachronizmem... pochodzącym z XIX wieku. Też tak od dawna sądzę. Jest to idea kluczowa nie tylko dla sukcesu Partii Kobiet, ale dla  powodzenia przemian jakie świat  wymaga aby przetrwać... Idea ta jest tak ważna,  iż warto przydzielić jej maksimum uwagi i energii,  jeśli  jest się przekonanym, że szkoda życia na sprawy banalne... 

 

Jednocześnie propagowanie  idei  tej nie jest łatwe. Sądzę,  iż jest daleka droga do tego aby przekonać  o tym  większość...  Być może potrzebuje więc Pani  pomysłów, burzy mózgów lub spokojnej dyskusji na temat ...  jaka nowa polaryzacja grup ludzkich,.. przekonań obywatelskich... w miejsce { lewica .. prawica } -  wyłania się, bądź może się wyłonić lub powinna się wyłonić...

 

Partia Kobiet, z nazwy, z definicja.. obejmuje przekonania i działania.. powiedzmy skrótowo takie jakie dyktuje Jungowska Anima... są one  oczywiście przyjazne i sympatyczne. Gdybyśmy mieli jednak wyobrazić  sobie  Parlament Przyszłości... już bez lewicy i prawicy, to kto jeszcze, jakie inne ugrupowania, prócz   Partii Kobiet się w nim pojawią­? 

 

Jeśli założyć, że  zasady sprawnego  funkcjonowania gospodarki nie są  już chyba domeną sporów  ideologicznych i tym samym - problem podziału dóbr materialnych nie musi  już  wynikać z zażartych bojów  lewicy i prawicy to co jest główna preokupacją  umysłów nas współczesnych? ..

 

Myślę sobie, że zawsze będą  istniały różne koncepty sposobu na życie...  oraz zawsze trzeba będzie reagować,  możliwie skutecznie na różne zagrożenia zewnętrzne oraz znaczną przesadę czynioną wewnątrz kraju. Specyficzne, purystyczne (ascetyczne) neurofizjologiczne warunkowania zmysłowości, temperamentu  seksualnego,  potrzeba  odwoływania się  do autorytetu (w miejsce odwołań do przemyśleń własnych) i oparcia się na prostych zewnętrznych wytycznych  jak i lansowanie takiej surowej postawy we  wczesnym dzieciństwie chyba  zawsze będzie formowało zapatrywania grupy osób podatnych na proste idee fundamentalistyczne. Nie należy zapominać  także,  iż wykryte niedawno tzw. "ośrodki religijności w płacie skroniowym" chyba jednak rzeczywiście istnieją. Takie partie  będziemy mieć więc zawsze... Co jest w naszych mózgach w opozycji do takiego wzorca na życie...

 

Najprościej  byłoby założyć, że współcześnie jest to nazywane zapatrywaniami liberalnymi. Sądzę jednak, że w przyszłości uformuje się  grupa osób, która nie będzie stale w defensywie z owymi -  poglądami liberalnymi, często uważanymi  za  pejoratywne, a nawet  wstydliwe.

O ile partie fundamentalistyczne odwołują się do odwiecznych, prostych (czasami prościutkich) konceptów metafizycznych to  obecne postawy liberalne nie odwołują się do jednoznacznych, własnych  konceptów filozoficznych. Dlatego są one właśnie w mentalnej, teoretycznej i  ideologicznej defensywie...

 

Gdyby chcieć to zwizualizować jakoś,  to taka nowoczesna partia liberalna, uzbrojona jednak w  swoją przekonywującą ideologię przemawiała by mniej więcej - jak początkowo owi

" buntownicy "(tzw. Rebelia)  z pierwszego epizodu Wojen Gwiezdnych (" Nowa nadzieja"), którzy  potem na jakiś czas - pod przewodnictwem  Jedi  (ów zakon "Strażników  Pokoju i Sprawiedliwości ) przejęli władzę  (vide epizod  III  - pt. "Powrót Jedi").

 

Inną referencyjną grupą społeczną mogliby być budowniczy katedr gotyckich, zwani później wolno - mularzami :-)

 

Na dobra sprawę naturalne, zawsze przebijające się postawy mentalne dość  dobrze charakteryzuje tzw. system Enneagram (   http://pl.wikipedia.org/wiki/Enneagram  )

Jakkolwiek wiele jest kobiet z pod znaku Dawca i np. Mediator...  to jednak  kobiety - które zasłynęły ze  swych dokonań w polityce chyba jednak były z pod znaku tzw. Boss'a lub Performera ..

 

Mapa Enneagramu... wyznacza także możliwe koalicje... W parlamencie Przyszłości... w Radzie Obradującej nad Rozwiązaniami  Problemów powinni znajdować się przedstawiciele

wszystkich  dziewięciu różnych  postaw emocjonalno-mentalnych.

 

Przechodząc jednak ponownie do troski o to aby Partia Kobiet weszła do parlamentu, to zapewne ważne jest aby w programie Partii znalazły się zapowiedzi działań,  które są w stanie

poruszyć (zastanowić, zachęcić)  liczne grupy ludzi. Wydaje mi się więc, że warto wsłuchiwać  się w głosy ludzi formułujących takie pomysły, nawet jeśli... po przestudiowaniu ich zapisów okazuje się,  że "to nic nowego" lub  że jest to pomysł księżycowy...

 

Podam jedynie  tutaj   krótkie  informacje o kilku z  takich idei, celów:

 

1. Parytet 50% kobiet w większości urzędów i zgromadzeń .. wszelakiego typu... nie tylko

    w parlamencie, rządzie, ale  przede wszystkim we władzach samorządowych  i także  w

    radach nadzorczych  i innych organach zarządzających gospodarką, finansami, itp.

    Poprzez zasadę parytetu  Partia Kobiet.. w sposób uzasadniony, logiczny .. powinna

    stwarzać wizję.. wielu stanowisk.. dla osób ( kobiet ),  które się za nią opowiedzą..

 

2. Kryzys demograficzny.  Myślę jednak, że artykuł wydrukowany  w tygodniku " Forum" -

     w  numerze 23  z  04.06.2007 pt: "Raport z francuskiej  sypialni - Jak się robi baby-boom

     po parysku" - uświadamia jak wiele zjawisk i działań  musi zadziałać  synergistycznie  -

     co być może jest jednym z naturalnych celów Partii  Kobiet.

 

3. Jeśli Partia Kobiet nie zdoła zainspirować opisanej w w/w artykule sytuacji kulturowej

    to wtedy powinna się starać wpłynąć na politykę imigracyjną.  Trzeba się starać ( moim

    skromnym zdaniem), aby w miejsce  imigracji z krajów arabskich zainicjować zmasowaną

    imigrację z rejonu Indii.

 

4. Partia Kobiet może uczynić .. "coś".. aby kobiety nie musiały " holować" 3 miliony

     mężczyzn alkoholików

 

5. Partia Kobiet powinna  być główną siłą dbającą o dobrą kondycję psychiczną ludzi.

    Obecnie  "średni" wektor stanu ducha ( samopoczucia ) współczesnych nam

    ludzi jest marny. Przeciętny  stan mentalny ludzi daleki jest pogody ducha, optymizmu,

    samoakceptacji  i  akceptacji bliźnich. Jak może być inaczej skoro nikt nie przeciwstawia

    się  takiej kulturze, która inspiruje i zachęca do  "kręcenia" i nagradzania, m. inn.

    Oskarami,  takich filmów jak np. "Pasja", "Labirynt   Fauna" - które    " karmą dla

    ludzi ", uwielbiających  sceny sadystyczne. Problem paskudnego stylu myślenie i

    depresyjnych emocji ma oczywiście wymiar globalny, a nie tylko krajowy. To właśnie

    sprawia, że w przyszłości powinna zaistnieć " międzynarodówka partii kobiet " :- )

 

6.  Partia Kobiet powinna być wyczulona na  procesy powodujące  przekładanie się owego

     marnego stanu ducha i  owej samo - uszkadzającej się atmosfery kulturowej na  obyczaje

     współczesnej  klasy politycznej. Ktoś powinien spróbować położyć tamę na

     upowszechnianie  i wmawianie wszystkim poprzez media, że cynizm, obłuda, hipokryzja,

     żerowanie na upodobaniach do igrzysk... przystoi  osobom , które są jakoby najświatlejszą

     emanacją społeczeństwa. Być może jedynie kobiety  są w stanie  przywrócić  respekt dla

     Arystotelesowskiego,  prostego  konceptu  tzw. cnót moralnych i ambicji prezentowania

     imponującej,  a nie cynicznej osobowości.

 

7. Partia Kobiet w związku z tzw. " starzeniem się społeczeństwa " powinna sformułować

    wytyczne do praktycznych działań mających na celu wytworzenie sytuacji społecznej

    przyjaznej dla ludzi starszych. Co więcej chodzi tu także o rolę społeczną ludzi starszych.

    W kulturach starożytnych liczono się  ze zdaniem " starszyzny plemiennej".

    Przeciwdziałało to także  ekstremizmem, które są zazwyczaj propagowane przez polityków

    młodocianych o osobowości zbliżonej do  huwejbinów  chińskiej rewolucji kulturalnej.

 

8. W przyszłości, jeszcze nie teraz, bo byłoby to obecnie... niezrozumiałe

    ( i odstraszające jako tzw.  " nawiedzone " )  Partia Kobiet -  w  koalicji z także

     przyszłościowym w/w "ugrupowaniem" powinna  pomału przystąpić do lansowania

     konceptów metafizycznych wyznaczających sens życia ludzi - które dopiero teraz się

     wykluwają, lecz które staną się przekonywujące już za kilkadziesiąt lat : - )     

     [  http://www.biocosm.org/ ]

 

 

z poważaniem

 

Tedeus

 

 

 

 

 

 3. Metafizyka ugrupowań odzwierciedlających najważniejsze archetypy ludzi i społeczeństw.

        -   W poszukiwaniu  podstaw metafizycznych Partii Kobiet  -   

   W poniższym tekście pragnę rozwinąć  moje wcześniejsze rozważania na temat racjonalnego uzasadnienia, niejako "metafizyki"  organizacji,  która w swojej nazwie,  stwierdzając .:  " Partia Kobiet " - pozornie odwołuje się  jedynie do połowy społeczeństwa.     

   Będę pisał ponownie  także o kondycji  pierwiastka kobiecego  i męskiego każdego człowieka i każdego społeczeństwa, a nawet  każdej  kultury. Rozpocznę  jednak o impresji,  wyniesionych z dopiero co zakończonego pobytu w  Portugalii ( trochę w Hiszpanii ) i  związanych z nimi  luźnymi skojarzeniami,  wiodącymi do zapowiedzianej problematyki  " Metafizyki PK".   

   Lot z Polski do Portugalii ( a więc z jednego  krańca UE na drugi )  trwa 4,5 godziny. Uświadamia to jak rozległa jest ta strefa .. już  niemal bez granic.. już niemal z jednolitą walutą i symbolami ( flaga,  system samochodowych tablic rejestracyjnych ) i utrwalonym  językiem porozumiewawczym jakim jest język angielski - znany jednak po trosze także przez sprzedawczynie w sklepach.  

   Unia  nastała krótko po tym gdy zakończył się kilku - dziesięcioletni okres  zamieszania w Europie. W Lagos ( Algarve )  stoi dziwny  pomnik,   poświęcony ofiarom " Wielkiej Wojny 1917 - 1968 "  .. hm.. powinno  być 1917 - 1989.. Okres ten obejmuje Rewolucję Październikową  ( a więc powstanie partii politycznych  realnego socjalizmu ) oraz obydwie wojny światowe, w trakcie których narody europejskie próbowały się wykończyć 

(  - do czego były odniesienia  w I i II -giej przepowiedni Fatimskiej ) oraz okres pilnie strzeżonych granic, muru berlińskiego - czyli okres nie tylko tzw. zimnej wojny ale i  znacznej  polaryzacji zapatrywań politycznych ( prawicowych i lewicowych).  

 

   [ Unia Europejska, jeśli tylko będzie trwała,  ucieleśniałaby zakończenie i unieważnienie tych zmagań..  Unia Europejska symbolizuje stępienie polaryzacji politycznych oraz formułowanie  i wdrażanie w czyn praw człowieka, praw kobiet, prawodawstwo ochrony socjalnej.  

 Jednocześnie prawodawstwo UE  ustanawia ochronę i punkt odniesienia dla lokalnych, krajowych uregulowań zabezpieczających prawa kobiet i  promujących  przyjazną politykę socjalną.     

  Partia Kobiet powinna być z  tego powodu zdecydowanym  rzecznikiem utrwalania niezwykłej zdobyczy tutejszych narodów jakim jest  Unia  Europejska. Proeuropejskość powinna być jedną z  wyrazistych cech programu PK. ]

.....................................................................

   Portugalia -  w naszej świadomości- dla większości z nas -  to mały,  niezbyt znaczący, niezbyt bogaty  kraj. Jest jednak chyba inaczej, jeśli wziąć pod uwagę znaczenie działań na przestrzeni stuleci. Portugalia  wsławiła się  niegdyś odkryciami " nowych światów dla świata". Nie tylko ... Vasco da Gamma.  Magellan,  także był Portugalczykiem. Kolumb po powrocie z swej pierwszej wyprawy pożeglował wpierw do Portugalii, jako że z nią konkurował  "teoretycznie  i praktycznie " w znalezieniu drogi do Indii.  Książę ( infant )  Henryk - Żeglarz założył pierwszą na świecie szkołę nawigacji morskiej. Król Portugalii -  Manuel I ustanowił w tych czasach  największe Imperium kolonialne świata ( Brazylia, Angola, Mozambik, itd.). Monumenty poświęcone odkrywcom,  postawione w Lizbonie  niemal współcześnie - uzmysławiają do jakiego stopnia  w świadomości tego narodu nadal ważna jest ta legenda "odkrywców nowych światów ", utrwalona przez  Luis de Camoes w stanowiącym legendę narodową dziele literackim  Os Lusiadas.   

  Posiadanie przejmującej, wymownej, imponującej  legendy  jest ważne dla narodu, organizacji, człowieka. 

  Portugalia słynie także z wydarzeń w Fatimie.  Bodajże jedyna "niezbita teofania"  ( przynajmmniej...  niezbite ukazanie się  pewnej "ważnej kobiety" - pochodzącej nie z tego świata ) odgrywa znaczącą rolę kulturową - ciągle nadal. Uprzytamnia  to dopiero widok międzynarodowego tłumu  odwiedzającego to miejsce .. dzień w dzień...  

  Zastanawia czy istnieje jakaś analogia do legendy  innych,  " mniej ważnych"  narodów Unii Europejskiej, które także nie wykształciły wielu laureatów nagrody Nobla, nie posiadają  znaczącego wpływu na głosowania i finanse UE. Wydaje mi się,  iż można spróbować sformułować  taką  analogię taką względem  Polski.   

  Kopernik ( o którym,  co prawda pisze się raczej "Europejski astronom"  http://en.wikipedia.org/wiki/Copernicus )  rozpowszechnił swoje pierwsze intuicje ( Commentariolus  )   za czasów  Manuela I -go. Znaczenie  odkryć Kopernika dla wpływu na  stanu świadomości świata jest porównywalne  z znaczeniem odkryć żeglarzy portugalskich.   

  Polska "w  skali całego świata "  zasłynęła jeszcze raz !  Polska obaliła komunizm, co obwieściła pewna kobieta Joanna Szczepkowska. Jak możemy przeczytać np. w Wikipedii   [http://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_Szczepkowska ]  { 28 października 1989 w "Dzienniku Telewizyjnym" powiedziała : "Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm". Zdanie to stało się symbolem ..}   

  Istotna lekcja płynie także  z rozważenia wydarzeń historycznych toczących się w Portugalii w ostatnich dwóch stuleciach.  Zanim powstały partie lewicowe i prawicowe toczyły się tam wojny domowe pomiędzy tzw. liberałami a absolutystami.   

  [ Cóż chcę powiedzieć poprzez owe rozważania  dotyczące wydarzeń wybranych z  historii Portugalii i Polski ?  Otóż sądzę iż należy .:    

1. szanować własną przeszłość  i utrwalać pozytywną, legendę własnego narodu i kraju wynikającą zawsze z  działań wcześniejszych   

 2. należy zauważyć, iż  trzeba się doszukać innych zasadniczych kryteriów  wyróżniania poglądów politycznych aniżeli  lewicowość, prawicowość.  

    Jak wiadomo,  pierwsze w historii kraje przestrzegające zasad wybieralności władz przez naród  to  Wielka Brytania,  od czasów ustanowienia tam monarchii konstytucjonalnej i  Stany Zjednoczone Ameryki. W Wielkiej Brytanii wahadło przejmowania władzy zachodzi pomiędzy laburzystami i konserwatystami,  a w USA pomiędzy demokratami a republikanami.  Te wahadła opcji  politycznych powstały zanim sformułowano koncepty socjalizmu, komunizmu.

    Jeśli szukać w historii następnych ustrojów demokratycznych ( z władzą wybieralną ) to należy rozważyć krótkie  okresy z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a potem niektóre republiki  w  Europie w XIX wieku, kiedy to prowadzono  - jak wspomniałem - nieustannie wojny. 

    Sformułowanie { liberałowie .. absolutyści }  nadal, najlepiej - intuicyjnie, skrótowo  odzwierciedla różnicę pomiędzy  dwoma postawami  politycznymi - nie tylko sprzed  Wielkiej Rewolucji Francuskiej i  Rewolucji Październikowej w Rosji.  

    Co oznacza,  w istocie,   postawę  liberalną  i postawę  absolutystyczną. W wielkim skrócie można by powiedzieć,   możemy dopuszczać  większą dozę uwzględniania zapatrywań innych niż my ( liberalizm) .. lub postulować kierowanie się tym co uważamy za  absolutnie  ważne. Absolutyzm odwołuje się przy tym zawsze do utartych zwyczaji, nakazów wodza i  i nakazów wynikających z  lokalnej, panującej opcji religijnej. Te dwie postawy mają  uzasadnione związki z  pierwiastkiem kobiecości i pierwiastkiem męskości w psychice ludzkiej. Zapatrywanie takie przestawiłem w wpisie do polskiej wersji Wikipedii na temat tzw. " świadomości społecznej" [ http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadomo%C5%9B%C4%87_spo%C5%82eczna ]   

    Z powiązania pierwiastka kobiecego z postawa liberalną  i pierwiastka męskiego z postawą absolutystyczną wynikają  pewne zobowiązania  Partii Kobiet. Wyborca głosujący  na Partię Kobiet  powinien mieć pewność iż popiera przyszłe uregulowania  liberalne, szanujące zapatrywania innych. Wynikają z tego pewne hasła programowe i popularyzujące  program Partii. Należy bowiem  zauważyć iż.: głos oddany na PK jest głosem za równowagą pierwiastka żeńskiego i męskiego w społeczeństwie,  a nawet więcej głos oddany na PK jest głosem za  równowagą społeczną, za zrównoważeniem  emocjonalnym  w społeczeństwie.  ]  

   Wynikowe hasła programowe  

 

Partia Kobiet zacieśni  związki  Polski  z Unią Europejską.

 

Prawa kobiet w Polsce będą takie jak prawa kobiet w większości krajów Unii Europejskiej.

 

Polki są Europejkami.

 

Partia Kobiet postuluje  szacunek dla własnej  przeszłości i dbanie o pozytywne widzenie siebie i świata.    

 

Głos oddany na Partię Kobiet  jest głosem za równowagą pierwiastka żeńskiego i męskiego w społeczeństwie. 

 

Głos oddany na Partię Kobiet  jest głosem za  równowagą społeczną.

 

Głos oddany na Partię Kobiet  jest głosem za  zrównoważeniem  emocjonalnym  w społeczeństwie. 

 

 

 

4. Propozycja haseł wyborczych    

P.K. - jako stabilizator społeczeństwa  

Partia Kobiet ma szczegółowy  program działania, ważniejszy  jest jednak jej potencjał oddziaływania stabilizującego. 

 

Partia Kobiet wyeliminuje wzniesione przez polityków złowrogie podziały.

 

Głosując na Partię Kobiet  opowiadasz się za spokojem  społecznym.

 

Partia Kobiet jest tym dla kraju, czym kobiety dla mężczyzn.

 

Panowie, wasze zmagania  polityczne są  już  nudne.

 

Przypomnij  sobie pierwszą randkę i  zagłosuj na Partię Kobiet to też romantyczna przygoda.

 

Partia Kobiet, kontakt, bliskie spotkanie III °

 

W sprawie polowania na czarownice skonsultujcie się z Partią Kobiet.

 

Twoja matka, narzeczona i żona należą już do Partii Kobiet - głosuj na nie.

 

Partia Kobiet  to  zmysłowy kontakt społeczny.

 

Nienawidzą Ci, którzy nie potrafią kochać.

 

Jeśli nie znosisz, nie lubisz, nienawidzisz to rozglądnij się czy kolo Ciebie stoi kobieta.

 

Masz koleżankę namów ją, masz przyjaciółkę namów  ją, masz przyjaciela namów

go ... głosujcie też na Partię Kobiet.

 

Uua, Partia Kobiet -  to przygoda dla całego społeczeństwa.

 

 

Ad. Ochrona zdrowia

 

Większość Służby Zdrowia to kobiety, a więc one  określą  kształt właściwej reorganizacji.

 

Partia Kobiet wymusi  zorganizowanie  efektywnej opieki  nad osobami starszymi oraz  przewlekle, bądź nieuleczalnie  chorymi.

 

Niezależne Kasy Chorych tak ! Ale jedna z nich z holenderskim modelem lekarza rodzinnego.

 

Partia Kobiet postuluje  aby ubezpieczenia zdrowotne zorganizować  na wzór modelu francuskiego.

 

Nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów zatrudnionych przez konkurujące Kasy Chorych podniesie zarobki lekarzy.

 

 

Hasła   -  Ad. Elektorat  radia toruńskiego.

 

Panie słuchające radia toruńskiego głosujcie na nas kobiety, które mówią to samo.: 'miłuj bliźniego jak siebie samego'.

 

Magdalena pomagała Najwyższemu, jako kobieta, aby wstrząsnąć sumieniami tych których wyznawali "oko za oko, ząb za ząb".

 

Nasza Pani z Fatimy, też kobieta  uznała za stosowne aby interweniować i ostrzegać.

 

Partia Kobiet wspiera kobiety religijne w ich trosce o wychowanie dzieci w atmosferze pogody ducha i wiary w przyszłość.

 

Kobiety religijne, dajcie przykład i pomóżcie Partii Kobiet w przywróceniu atmosfery pojednania i wygaszeniu złowrogich podziałów.

 

Partia Kobiet mówi nie 'oko za oko, ząb za ząb'   lecz  ' miłuj bliźniego jak siebie samego'.

 

 

Ad. Potencjalny elektorat który nie chce głosować na nikogo

 

Nie głosując wcale -  głosujesz na najgorszych.

 

Jeśli nie wiesz czy głosować na lewicę czy prawicę - wesprzyj  chociaż równowagę społeczną a więc  zagłosuj na Partię Kobiet.

 

Jeśli nie będziesz  głosować wcale to inni urządzą Ci świat.

 

Głosuj  na Partię Kobiet aby przerwać korridę.

 

Chcesz przechylić szalę i odmienić bieg wydarzeń to głosuj na Partię Kobiet.

 

Jeśli nie wiesz na kogo głosować to zadbaj przynajmniej o zrównoważenie społeczeństwa i oddaj głos na Partię Kobiet.

 

 

 

Ad. Elektorat populistyczny

 

Pomóżcie  nam kobietom z PK uświadamiać,  że dobre zarobki i majętność nas wszystkich

nie zaistnieją wskutek rozpamiętywania przeszłości lecz jedynie jako wynik entuzjazmu, optymizmu, zapobiegliwości, spokojnej wytrwałej pracy oraz   inwestycji.

 

Partia Kobiet wie, że sukcesy gospodarcze Polski i Polaków za granicą wyniknęły z przekształceń ostatnich kilkunastu lat i dziedzictwa wykształcenia i  nabytych umiejętności.  

 

Pomóżcie  nam kobietom z PK przypominać lekcje historii  o czasach gdy demokratycznie,  ogromną  większością głosów wybrano polityków,  którzy obiecywali szczęście i dostatek kosztem innych. 

 

Pomóżcie nam kobietom  z PK uświadamiać, że chęć odegrania się i poniżania innych wynika z  własnych  frustracji i nie przysporzy dobrego samopoczucia ani pomyślności narodu.

 

Partia Kobiet nie chce przejmować władzy lecz jedynie władzę uczłowieczyć. 

 

 

Hasła ogólne   

Stanowienie praw o zdrowiu, rodzeniu dzieci i godności kobiet... w ręce kobiet  

Jeśli emigracja to też rozumnie kierowana imigracja

 

Kobiety przywrócą ludzkie oblicze polityki 

Modne będzie to, co jest piękne, prawe i pogodne

Kobiety przywrócą wartość cnót moralnych i przeciwstawią się żałosnemu cynizmowi i hipokryzji,  wypaczającej charaktery młodocianych i uwłaczającej wszystkim Polakom

Pomyślność  narodu zależy od ugody społecznej i pogody ducha.

Partia  będzie federacją  wszystkich kobiet, także  tych,  które porozumiały się 8 marca oraz rozumnych słuchaczek  Radia Maryja.  

 

Połowę wszystkich urzędów obejmą kobiety
Ministrem zdrowia i ministrem obrony będzie kobieta
W połowie wszystkich jedno-mandatowych okręgów wyborczych wygrają kobiety   

 

CDN  


W treści książki podano linki do innych stron www, które  są pomocne dla zilustrowania wywodu. Między innymi podano tam linki do następujących stron.:

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/index.htm


http://www.amazon.com/Millennium-Kris-Kristofferson/dp/B00012SYOQ/ref=sr_1_15/103-4050112-1700619?ie=UTF8&s=dvd&qid=1176123404&sr=1-15

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/Cope-1.htm

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/meta-gra.htm  

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/Charyty.htm

https://www.angelfire.com/ga3/gean/Tedeus-Egypt.htm   

 https://www.angelfire.com/planet/tedeus/theory.htm   

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/health-reorganization.htm

http://andrewwader.republika.pl/umieranie.htm   

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/brain-politics.htm

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/time-mirror-device.htm   

 

 


 


Uwaga !!!  Niniejsza strona www  jest w trakcie opracowywania
 Kontakt .:

   Andrew Wader   

   aldandrew@gmail.com