Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Witryna pomocnicza dla  zobrazowania niektórych pojęć

wprowadzonych w treści powieści pt.:

 " Skąd przychodzimy, kim jesteśmy  i dokąd zmierzamy

     -  weź udział w tej  konferencji  "   

 

 

Próba intuicyjnego przybliżenia pojęcia  pojęcia ' time mirror '.

    Rozważanie rozpoczniemy od  przypomnienia  elementarnych danych o zwykłym zwierciadle optycznym

   Otóż gdy patrzymy na swoją twarz w zwierciadle  to zachodzą dwa odbicia promieni świetlnych ( fal elektromagnetycznych ). Promienie świetlne padając na naszą twarz odbijają się i biegną  w kierunku lustra od którego ponownie odbijają się  tak iż w końcu docierają do naszych oczu (rys.1). 

 

 

   

  Jeśli zwierciadło będzie ustalone pod nieznacznym kątem  to  dość podobnie promienie świetlne  przechodząc obok naszej głowy zwróconej w kierunku  zwierciadła mogą odbić się od jakiegoś obiektu umiejscowionego za nami i po odbiciu się dotrzeć do zwierciadła. Jeśli po  odbiciu się od  zwierciadła  dotrą do naszych oczu to będziemy mogli dostrzec ( oglądnąć ) obiekt   stojący za nami nawet w dość znacznej odległości.

    Przesyły i odbicia odbywają się tu w domenie  przestrzeni trójwymiarowej.

  Należy zwrócić uwagę, iż Matti Pitkanen postuluje istnienie tzw. fal  4- ro wymiarowych . Ma on tu na myśli fale rozchodzące się w 4 - ro wymiarowej czasoprzestrzeni.

   Jest trudno wyobrazić sobie tego typu fale. Ewentualna wizualizację należałoby rozpocząć od schematu  ' trójwymiarowej ' fali elektromagnetycznej.     W przytoczonych powyżej tekstach Matti Pitkanena  wymieniane są pojęcia ' fali skalarnej ' i ' elektromagnetyzmu skalarnego ', konceptów Nicolai Tesla.  Sądzę że dla uściślenia rozważań należy wpierw przypomnieć znaczenie pojęć skalar i wektor. Tak więc wg. Encyklopedii  .:

Skalar  - wielkość fizyczna lub geometryczna określana jedną liczbą, np. masa, pole; wielkość skalarna.

Wektor 1. wielkość fizyczna, która posiada kierunek, zwrot i wartość liczbową; graficznie przedstawiona w postaci odcinka. 2. mat. odcinek linii prostej, którego jeden koniec oznaczono jako początek, a drugi jako koniec oznaczony strzałką. 

  U  podstaw całej naszej współczesnej elektroniki, telekomunikacji i zapatrywań na Wszechświat  leży między innymi fundamentalna  teoria pola elektromagnetycznego Maxwella.

   James Clerk Maxwell,  tworząc swoją teorię, jak przystało na solidnego naukowca rozpatrzył wpierw dwa możliwe sposoby falowego rozprzestrzeniania się ' zaburzeń elektrycznych ', a mianowicie tzw. " fale podłużne " ( longitudinal electric waves ) i

" fale poprzeczne " ( transverse electromagnetic waves )  

   

    Fale podłużne polegałyby na propagacji w pewnym kierunku impulsów zagęszczeń i rozrzedzeń pola elektrostatycznego. Owe impulsacje zachodziłyby wzdłuż pewnej linii ( tzn. wzdłuż jednego tylko wektora ), stąd pochodzi nazwa fali skalarnej. Maxwell odrzucił tą swoją własną, pierwotną koncepcję i przychylił się do możliwości alternatywnej.

   Fale poprzeczne wydawały mu się rozwiązaniem znacznie bardziej eleganckim. Teoria zakłada bowiem, że wzdłuż pewnej osi zachodzą szybkie zmiany potencjału elektrostatycznego i równocześnie, w płaszczyźnie prostopadłej, jedno czasowo zmiany pola magnetycznego. Takie, wyznaczone przez dwa prostopadłe do siebie wektory ( a wiec nie przez skalar ) zaburzenie przesuwa się w pewnym kierunku z szybkością nie większą aniżeli prędkość światła.

   Z grubsza tak jest ! Teoria nie obejmuje jednak piorunów i innych gwałtownych wyładowań, np. iskrzenia wokół linii wysokiego napięcia, gwałtownych zmian napięcia po otwarciu i zamknięciu obwodu elektrycznego. Tesla, o naturze nieco diabolicznej uwielbiał doświadczenia nad gwałtownymi wyładowaniami elektrycznymi, osobiście odwiedził Hertza, zwolennika raczkującej teorii Maxwella wytykając mu uproszczenia i ' niekompletność ' teorii uznanej zbyt szybko za ' jedyną prawdziwą '.

     Tesla obmyślił sposoby, aby tego typu " longitudinalne fale skalarne " poddać " kontroli technicznej ". Opracował on  teorię,  która umożliwiałaby takie przesyły. W pewnym zakresie zdołał on nawet teorię tą  opublikować  ( vide jego  artykuł pt.: The dissipation of electricity, 1892 ) . Co więcej za pieniądze uzyskane od milionera J.P. Morgana rozpoczął budować w miejscu zwanym przez niego Wardenclyffe ( Shoreham, Long Island, USA ), urządzenie o nazwie "Magnifying Transmitter ".

   Tesla miał otrzymać wraz z Edisonem nagrodę Nobla za wcześniejsze swoje odkrycia. Był fizykiem wysokiej, klasy. Jednostkę fizyczną indukcji magnetycznej nazwano od jego nazwiska. Jego działania dotyczące tzw. " radiant energy " nie powiodły się jednak. Teorię wyśmiano, a wysoki, masywny maszt Transmitera zburzono przed ukończeniem budowy.

     Życie, działalność i koncepty Tesli są od tego czasu przedmiotem licznych opowieści, spekulacji i podejrzeń. Jest to ulubiony temat dla autorów ' teorii spiskowych '. Podejrzewa się,  iż  Tesla  rozumiał pewne zależności dotyczące   elektryczności, ogólniej ... energii, przestrzeni i czasu. W wielu źródłach postuluje się,  iż mówił on o cytuję :

"... sprzężonych  fazowo promieniach  negatywnej energii topologicznej... sygnał taki miałby  być  przesyłany w przeszłość..i  odbity wracać.  Impulsacje takie miałyby być właśnie ' fazowo sprzężonymi  falami  skalarnymi   ( phase conjugate waves ) ' ..fale skalarne są ponoć zawsze sparowane ... a jedna z tych składowych biegnie ... w czasie wstecz ...

    Czytelnik może zapoznać się z niezwykle ciekawymi przeglądem tych rozważań w artykułach pt.:  (1)  The 7 Types of "Scalar Waves" 11/26/99 by Rick Andersen

http://www.tricountyi.net/~randerse/the7sclr.htm    (2) Files on SCALAR ELECTROMAGNETICS
http://www.tricountyi.net/~randerse/sclrmenu.htm  

     Należy jednak - gwoli prawdy - podkreślić iż, jak się wydaje, nikt jeszcze nie odtworzył  postulowanych przez Teslę  procesów fizycznych.

     Dla naszych rozważań nie jest to jednak zasadnicze.  Skoro ze szczególnej i ogólnej teorii Einsteina wynika iż wymiar czasu jest równoprawnym wymiarem 4 - ro wymiarowej czasoprzestrzeni, to zapewne przeszłość  nie znika lecz w pewnym sensie pozostaje ( współistnieje ) . Być może pomocna będzie tu wizualizacja czterowymiarowej czasoprzestrzeni  przedstawiona w książce Koji Miyazaki .: " An adventure  in multidimensional space  " , Wiley and Sons, new York, 1986

 

 

   Jeśli założyć  że rozwój technologiczny  będzie realizowany nadal w  tak zawrotnym tempie jak do tej pory do można  założyć iż kiedyś opanujemy możliwość ' oglądania przeszłości w zwierciadle czasu  '.

     Dla skuteczności naszych eksperymentów mentalnych warto jeszcze wiedzieć,  iż Matti Pitkanen zakłada,  iż mózg człowieka  działa  ( niejako już teraz  ) w oparciu o proces nieco podobny. Według niego przypominanie sobie przeszłych wydarzeń jest realizowane przez mózg człowieka poprzez ' quantum entanglements ( ' nawiązanie łączności ' ) z tym co tkwi w przeszłości a więc w  ' past light cone ' czasoprzestrzeni

    Dalsze rozważania będą prowadzone przy założeniach ( chwilowych, roboczych ) .:

iż (1) owe przekonanie Matti Pitkanena  o nawiązywaniu przez mózg łączności z odpowiednimi fragmentami przeszłości  jest  prawdziwe, oraz że (2) nasza cywilizacja lub jakaś inna  inteligentna cywilizacja  opanuje technologię  ' time mirror ' i będzie posiadała  ' Time mirror device (TMD)'. 

     Wydaje  się że jednym z  nielicznych fizyków którzy rozważają współcześnie fenomen " time mirror mechanism" jest Matti Pitkanen. Jedna z licznych jego wypowiedzi na ten temat jest dostępna pod .:  Ufos, Aliens, and the New Physics, M. Pitkanen1, February 1, 2006, 1 Department of Physical Sciences, High Energy Physics Division,
PL 64, FIN-00014, University of Helsinki, Finland. matpitka@rock.helsinki.fi, http://www.physics.helsinki.fi/~matpitka/.
  Przytaczamy tu fragment jego .:

4.2 Time mirror mechanism as an ideal tool for the study of the Universe

 

   Time mirror mechanism suggest a solution to the problem of communicating

with civilizations in distant galaxies and light velocity ceases to be problem.

 

   Remote sensing in principle makes possible an active instantaneous scanning

of arbitrarily distance galaxies. Remote motor control is also possible and in

principle makes it possible to use simple life forms like plasmoids to perform

desired tasks. These plasmoids could serve also as quantum mediums making

sharing of mental images possible. This would give rise to a remote sensory

system.

   Also communications with the civilizations of the geometric future could

be possible. p-Adic frequencies coming as half octaves of the frequency 10

Hz are excellent candidates for preferred frequencies and one can assign to

each of these p-adic frequencies hierarchy of cognitive codes that with de_-

nite duration of code word and number of bits. Field patterns realizing these

code words could provide means of communication with civilizations of both

geometric future and past. ET experiences might have interpretation as a

sharing of mental images induced by encounters with the plasmoids generated

during the tectonic activity. Abduction experiences could represent

real encounters with plasmoids.

   Plasmoids could be seen an ideal realization for a living space-ship drawing

its energy from environment. UFOs might be plasmoid structures emitted

from the plasma sheet of some planet of a distant stellar system which

have managed to penetrate through the cusp region of the magneto-pause

of Earth, which serves as a magneto-immune system preventing the penetration

of solar and other interplanetary magnetic life forms inside magnetosphere.

   A civilization at sciently high level of development could even

intentionally generate magnetic self-organization patterns leading to birth

of plasmoid like life forms. The somewhat ghostly crew of a magneto-UFO

could consists of magnetospheric sensory representations for the inhabitants

of this planet but this would not diminish the reality of the experience.

Space travel of mental images would not require transfer of huge amounts

of fuel through cosmos and light velocity would not be a limitation for the

communications. There are good reasons to believe that higher levels of the

self hierarchy have discovered mental space travel long ago if even we have

been able to invent it!

 

 

 

 

 Witrynę niniejszą utworzono nie tylko dla promowania wydanej niedawno powieści

 [ ISBN 978-83-61208-04-4 , BEL Studio, 01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śl. 67 B,

 tel./fax (22)6659222, studio@bel.com.pl ; http://www.bel.com.pl ; księgarnia Internetowa:

 http://ksiegarnia.iknt.pl/go/_info/?id=324 ].  

 

   Ta niniejsza strona Internetowa przedstawia intrygujący koncept z zakresu fizyki teoretycznej. Próba
  rozważenia   możliwości skonstruowania " time mirror device" jest wyzwaniem wobec osób o
  wykształceniu ścisłym. Dyskusja na ten temat z kompetentnymi może być intelektualną przygodą 
 rozwijanie treści poruszonych w  książce. Jest to również zaczątek przewodnika do  tzw.
 "meta - gry".
  Sprawdź wpierw czy interesuje Cię tematyka tej powieści przez zapoznanie się z następującą
 krótka informacja o książce.:

  Książka jest  zbeletryzowaną   formą   udzielenie  odpowiedzi  na pytania   nurtujące ludzkość  od zarania  jej  istnienia.  Można odnosić wrażenie,  że  jest to   powieść  s – f,  opowieść  o  przygodach lub reportaż.  W  istocie autor  używa   jednocześnie  wielu środków aby  przedstawić  swoje oryginalne wyobrażenie o świecie.   Książka jest  ponadto   przewodnikiem  do działań , zwanych tu meta –grą,  wciągającą  w realizację  ważnych wydarzeń  i   wzbudzającą  znaczne emocje.  W treści  powieści  tkwią  pewne zagadki.  Ich odkrycie  może  być olśnieniem. Odgadywanie  ich  wymaga  zaglądania  do  witryn Internetowych a także systemu Google Earth.  

Jeśli posiadasz egzemplarz wydanej konwencjonalnie,  wydrukowanej na papierze książki to możesz uczestniczyć  w kreatywnej zabawie. W posłowiu do książki przyjaciel autora, Tedeus  pisze na temat owej meta - gry następująco.:

   " Książka jest  więc  ponadto  przewodnikiem  do działań, zwanych tu meta - grą,  wciągającą  w realizację  ważnych wydarzeń  i   wzbudzającą  znaczne emocje.  W trakcie owej kreatywnej zabawy należy potraktować całość  świata jako  rodzaju  „planszy”  do  gry  czasami podobnej do  niektórych  popularnych gier komputerowych. "  

   W rozdziale końcowym książki pt.:  "Temat następnej konferencji - Dlaczego przegrałyśmy? -  Wymyśl siebie na nowo  - 7 wcieleń - 7 nowych rozdziałów powieści ?" autor zamieścił opis następującej procedury rozpoczęcia owej meta-gry.:

 

        * Opracować  swój  kartusz  i powiesić go na ścianie swojego pokoju.

        *  Sporządzić swoją biografię  i razem z kartuszem umieścić  go w swojej osobistej

             witrynie.

        *  Zaglądnąć do serwisu http://www.zrobie.to/  aby zapoznać się z  propozycjami celów

            życiowych o jakich marzyli inni ludzie i jak je zrealizowali.     

        *  Namalowane przez Ciebie obrazy  umieścić w swojej witrynie, choćby tak jak

            autor witryny .: http://www.terryrodgers.com/exhibitions/gallery/exhibit/8/id/161 

 

                     

        *  Nakręcony przez siebie filmik lub film umieścić w You Tube [ http://pl.youtube.com/                             

             lub  Google - video  [ http://video.google.pl/ ]  ewentualnie My Space

            [ http://www.myspace.com/ ]

        *  Dokonać wpisu do  Wikipedii  krajowej lub angielskiej

        *  Utworzyć własną stronę Internetową WWW  zawierającą  ilustracje dotyczące wybranego

            rozdziału powieści. Być może aktywność taką można  rozpocząć od  zamieszczenie

            reprodukcji obrazu Gaugin'a  " Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?"

             powtórzonej w setkach witryn, między innymi na stronie
             http:// www.booksplendour.com.au/bs_gaugin.htm 

 

                              

        Napisać alternatywny lub dodatkowy rozdział,  zborny z wymową niniejszej powieści i umieścić

            go w Internecie na własnej stronie WWW

        *  Umieścić w systemie Google Earth ( na satelitarnej mapie ) Twoje zdjęcie ważnego dla Ciebie obiektu   

        *  Ustawić na mapie świata w Google Earth marker i opisać pod nim ważne dla Ciebie miejsce

        *  Poszukać ludzi, którzy te  miejsce uznają  jako element większej całości istotnej także dla nich

        *  Utrzymywać w swoim umyśle  dane o  zdobytych przez Ciebie zasobach i utworzonej strukturze

            aby odnieść sukcesy w  trakcie kontynuowania meta-gry.   

 

 

 

 

 

 

W treści książki podano linki do innych stron www, które  są pomocne dla zilustrowania wywodu.
Między innymi podano tam linki do następujących stron.:


http://www.amazon.com/Millennium-Kris-Kristofferson/dp/B00012SYOQ/ref=sr_1_15/103-4050112-1700619?ie=UTF8&s=dvd&qid=1176123404&sr=1-15

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/Cope-1.htm

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/meta-gra.htm

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/Charyty.htm

https://www.angelfire.com/ga3/gean/Tedeus-Egypt.htm  

 https://www.angelfire.com/planet/tedeus/theory.htm

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/women.htm

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/health-reorganization.htm

http://andrewwader.republika.pl/umieranie.htm   

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/brain-politics.htm

https://www.angelfire.com/planet/tedeus/index.htm  

    Uwaga !!!  Niniejsza strona www  jest w trakcie opracowywania
 

Kontakt .:
Andrew Wader
aldandrew@gmail.com