Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Stödföreningen Per Albin Hanssons födelsehem

Bilden visar Per Albin Hanssons födelsehem i Malmö

Stödföreningen för Per Albin Hanssons födelsehem verkar för att minnet av Per Albin Hansson och hans födelsehem, med adress Per Albin Hanssons väg 91-93 i Malmö,ska bevaras samt att lokalerna ska användas på ett ändamålsenligt sätt

Interiör från Per Albin Hanssons födelsehem i Malmö.

Per Albin Hanssons födelsehem är idag uppdelat i en museidel och en uthyrningsdel. I museidelen har inrättats en arbetarbostad som visar hur det såg ut vid sekelskiftet samt ett rum med Per Albin Hanssons personliga tillhörigheter. Museet är öppet i samband med sammankomster eller efter överenskommelse. Telefon och emailadress finns nedan. Telefonnr födelsehemmet 040-921441. Lokalen är utrustad med stor bildduk, overhead, dator med projektor. För visning av lokalen eller museet ring Tommy Gustlin tel. 04083222, eller maila tommy.gustlin@telia.com

Det går bra att bli medlem i föreningen. Årsavgiften är 125:- för enskild medlem och 400:- för organisation från och med 2008. Plusgiro 666402-3.

Det går också att hyra lokalen för olika sammankomster som sammanträden, årsmöten, uppvaktningar, barndop eller liknande. Lokalen rymmer c:a 35 personer och är utrustad med självserveringskök med full servis. Vi vill också påminna om de skötselregler som finns uppsatta i lokalen. Lämna lokalen i det skick ni fick den.

Hyrespriserna är fr o m 2008-01-01

Fm 8-12 Måndag-Fredag 550:- och Em 13-17 Måndag-Fredag 550:-

Heldag 8-17 Må-Fre 900:-

Kväll 18-22 Må-Tor 550:- och Kväll Fredag 1200:-

Heldag 8-22 Må-Fre 1200:- och Heldag 8-24(8)Lörd 1800:-

Heldag Söndag 8-22 1200:-

För medlemmar som varit medlemmar 2 år eller längre, lämnas 20% rabatt på ovanstående priser.

Lokalen bokas genom Malmö Arbetarkommun
Johan Petersson
tel. 040 - 631 22 34
eller via e-post

Veckotidningsomslag från 30-talet


Föreningen hälsar alla välkomna att besöka museet eller boka lokalen för en sammankomst, likaså studiebesök. Vi tar också gärna emot skolklasser eller andra grupper.

Styrelse:

Ordförande Lars Erik Hernvall

V.ordförande Kjell Ossian Nilsson

Kassör Tommy Gustlin

Sekreterare Ingrid Andersson

Ledamot Maud Larsson

Suppleant Sainy Wesslund

Suppleant Leif Rosdahl

Gruppen som ansvarar för husets och trädgårdens skötsel kallas Måndagsgruppen i vilken ingår Erik Jakobsson,Lars E Lindström, Kjell-Ossian Nilsson, Dieter Soerich, Hans Johansson, Tommy Gustlin, Ingrid Dalgart

Valberedning

Tommy Gustlin, Kjell Kärrman, Freddie Åkerblom

Hem Biografi Folkhemstalet Stödföreningen