Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Per Albin Hansson - biografi

Bilden visar den första kända bilden av Per Albin Hansson.Den är ett utsnitt av ett skolfoto taget på skolgården vid Stattenaskolan i Fosie, Malmö omkring 1894.

Per Albin Hansson föddes 1885. Mamma hette Kjersti Persdotter och pappa Karl Hansson. Hans födelsehem, som idag är museum, låg i Fosie, och numera heter gatan som går förbi huset, söderut från varuhuset Mobilia i Malmö just Per Albin Hanssons väg. Två små rum och ett litet köksutrymme var hela bostaden. Hyran var 5 kronor i månaden.

Per Albin hade 3 bröder, Sigfrid som var ett år äldre, den yngre Nils Edvin och så Johan som var äldst. Han började i Stattenaskolan och var en duktig elev. Betyget härnedan är från avgångsklassen i Pildammsskolan, Malmö och visar goda omdömen. Han har själv berättat om sin barndom i ett manuskript för en veckotidning. Han första arbete var som springpojke och senare blev han affärsbiträde först i Norlings Urmakeri sedan i den kooperativa butiken Pan.

En ungdomsbild av Per Albin

Per Albin överst,längst till höger bland unga socialdemokrater i Malmö. På fotot syns också hans ett år äldre bror Sigfrid.

Tidigt anslöt han sig till den socialistiska ungdomsrörelsen och blev en av de ledande i bildandet av det Socialdemokratiska Ungdomsförbundet 1903. Han arbetade på ungdomsförbundets tidning Fram och 1917-1924 var han huvudredaktör för tidningen Socialdemokraten.

Per Albin Hansson i Hjalmar Brantings regering 1920.

Redan 1908 hade han valts in partistyrelsen, 1911 blev han medlem av partiets verkställande utskott och 1917 valdes han in i riksdagens andra kammare. Snart blev han också medlem av regeringen först under Branting sedan under Sandler. Han ledde Lantförsvars- och Försvarsdepartementen.

Per Albin Hansson - Sveriges statsminister 1932-36 och 1939-46.

1925 valdes han till ordförande i socialdemokratiska partiet och bildade sin första regering efter valframgången 1932 . Redan 1928 höll han det så kallade Folkhemstalet, där han liknade ett bra land vid ett bra hem. Socialdemokraterna samarbetade i början av 30-talet med Bondeförbundet för att kunna motverka världsdepressionen och därmed den stora arbetslösheten i Sverige. 1936 upphörde samarbetet och Per Albin avgick men återkom som statsminister efter ett lyckat riksdagsval samma år. På Lucia dagen 13/12 1939, i samband med utbrottet av Finska vinterkriget, bildade Per Albin Hansson en samlingsregering med samtliga demokratiska partier. Den regeringen arbetade tillsamman under hela andra världskriget och ombildades först 31/7 1945 till en ren socialdemokratisk seger. Per Albin Hansson dog den 6 oktober 1946 i en plötslig hjärtinfarkt på spårvagnshållsplatsen nära hemmet. Han sörjdes av hela folket. Han hade blivit en landsfader, lagt grunden för välfärdssamhället och lotsat Sverige oskadat genom andra världskriget.

Hem Biografi Folkhemstalet Stödföreningen