Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

DOS-COMMANDO's

Wat als een Windows-systeembestand beschadigd is, door per ongeluk schrappen, één of ander dom installatieprogramma, of door een virus? Slechts een redding, repareren vanuit Dos! Met of zonder boot-disk. Hier volgt een algemene uitleg van Dos-commando's, eigenlijk voor beginners, maar zelfs personen die thuis zijn in de materie zullen hier en daar iets nieuw vinden... Probeer niet klakkeloos alle commando's te typen, als je niet zeker weet wat je doet - sommige commando's kunnen bestanden vernietigen die je nodig hebt, of volledige harde schijven uitvegen.


Algemene regel!

1. Alles wat je doet gebeurt *enkel* in de directory (“folder”) waar je in staat. Uitzondering voor deltree dat ook in de subdirectories bestanden schrapt, en de externe commando’s scandisk, defrag, format en fdisk - dat zijn gehele schijfbewerkingen. Vergeet niet dat al deze commando’s ook werken op Windows 95 - Win NT...

2. Om een uitvoerbaar bestand op te starten vanuit dos (uitvoerbaar= alles (*) met extentie ".bat" ; ".com" ; ".exe"), moet je gewoon de naam intypen die je kan lezen voor de extentie. Om het bestand "setup.exe" te laten uitvoeren vanop diskette a:, kan je gewoon typen "a:\setup [Enter]" Of eerst
“a: (Enter)” en dan “setup (Enter)”


Basiskennis:

gevorderd...

Met bestanden werken (overschrijven, creëren), in- en uitvoer omleggen....

Varia...

copy con kill.com - Opgelet, we gaan een bestand schrijven, uitvoerbaar, we mogen de bytes zelf invoeren met hun ascii-waarde (copy apparaat “console” naar “bestandsnaam”)

Het intypen van de karakters met “Alt <nummer ascii-symbool>“ levert nog enkele mooie mogelijkheden op. Je kan een directory aanmaken, bvb. met het commando “md <Alt +255>test”. Probeer maar te openen, of te schrappen, als je het toetsenbord op de gewone manier gebruikt.


Het is nuttig om de commando’s aan te leren van programma’s zoals debug.exe en Qbasic.exe. Je kan spectaculaire resultaten bereiken met beide programma’s, hoewel het aanleren van de prompt van “debug” niet eenvoudig is. Qbasic daarentegen is een vrij eenvoudige programmeertaal. Qbasic vind je op de Windows CD-rom onder “OldMsDos”.

Als je meer van debug wil weten: start het programma op, en typ “? (Enter)”. Om te verlaten: “q (Enter)”. Let op met commando’s als w (write) en g (go) als je niet goed weet wat je doet. In een fractie van een seconde kan je de harde schijf verknoeien door willekeurige gegevens te schrijven naar schijfsectoren. Bvb w b800:0000 2 0 ffff - schrijft willekeurige “junk” vanuit het videogeheugengebied (B800:0000) naar harde schijf C: (a = 0, b = 1, c = 2) vanaf de eerste sector (MBR of sector 0) en overschrijft 65535 (ffff hexadecimaal) sectoren. Instant party: zelfs de partities van de harde schijf ben je kwijt op die manier. De schijf kan dan niet geformatteerd worden. Waar is de bootdisk met fdisk.exe op?

Een voorbeeldje van QBASIC: stel, je werkt op een Dos - Windows 3.x-machine. Start Qbasic.exe, en typ in het venster van Qbasic de volgende twee commando’s:
open “c:\dit is.dos” for binary as #1 - Open een binair bestand “c:\dit is.dos” en kan handle nr 1 toe
close - Sluit het bestand terug (letterlijk: sluit alle bestanden)
Duw nu op de toetsen
(Shift) + (F5) om het programma te starten. En sluit nu Qbasic, en probeer het (ongeldige, want bevat een spatie in de naam) bestandje “dit is.dos” te schrappen of te verplaatsen. Je moet terug naar Qbasic, en het commando kill “c:\dis is.dos” starten om het vervelende bestandje kwijt te geraken. Uiteraard heeft de Windows 9x - verkenner geen problemen met spaties in bestandsnamen.


Batch-bestanden

Je kan commando’s achter elkaar typen, en in een bestand zetten met de uitbreiding ‘bat’. Dat wordt dan een batch-bestand. Als je het uitvoert (de naam er van ingeven in een command line prompt, of op het icoon dubbelklikken) worden de commando’s uitgevoerd. Je kan hier een hele programmeeromgeving mee creëren, met een waaier van mogelijkheden. Je kan een batch bestand aanmaken met een tekst-editor, zoals de MS-dos ‘edit’, of windows ‘notepad’.

De uitwerking van commando’s verbergen. Door een reeks commando’s te plaatsen tussen de “ctty nul” en “ctty con” kan je de uitwerking van een batch-bestand verbergen voor de gebruiker. Wil je toch iets tonen, leg dan de uitvoer om naar het scherm voor het commando zelf. Het voorbeeld maakt dit duidelijk:
@CTTY NUL
ECHO Dit zal je op je scherm zien >CON
ECHO Maar dit niet.
CTTY CON

Meer hierover kan je vinden in de nieuwsgroep alt.msdos.batch.

knip@bigfoot.com

Terug naar hoofdpagina