Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Chapter 8

Slok

Mani Saacha Mukhi Saacha Soi

Jiskey Man Aur Mukh Mein Vah Sachcha Hota Hai

Avaru Na Pekhey Eksu Binu Koi

Vah Ek Bina Kisi Aur Ko Nahi Dekhta

Nanak Ih Lachanbraham Gyanihoi----1

Hey Nanak! Yeh Lakshan Braham Gyani Ke Hotey HaiAsatpadi


Braham Gyani Sada Nirlep

Braham Gyani Sada Nirlep Rehta Hai

Jaisey Jal Mahi Kamal Alep

Jaisey Pani Mein Kamal Alep Rehta Hai

Braham Gyani Sada Nirdokh

Braham Gyani Sada Dosh Rahat Hota Hai

Jaisey Suru Sarab Kau Sokh

Jaisey Surya Sabhi Ko Dhoop Deta Hai

Braham Gyani Kay Dristi Samani

Braham Gyani Ki Nazar Ek Jaisi Hoti Hai

Jaisey Rajrank Kau Laagey Tuli Pavaan

Jaisey Raj Aur Rank Ko Vayu Ek Jaisi Milti Hai

Braham Gyani Kay Dhiraju Ek

Braham Gyani Mein Ek Dhairya Hota Hai

Jiu Basudha Kou Khodey Kou Chandan Lep

Jaisey Dharti Ko Koi Khodey, Koi Chandan Se Lep Dey

Braham Gyani Ka Ihey Gunau

Braham Gyani Ka Yehi Bada Gun Hai

Nanak Jiu Paavak Ka Sahajsubhau----1

Hey Nanak! Jaisey Agni Ka Swabhav Sadharan Hota Hai


Braham Gyani Nirmal Te Nirmala

Braham Gyani Pavitro Se Pavitra Hai

Jaisey Melu Na Laagey Jala

Jaisey Jal Ko Gandagi Nahi Lagti

Braham Gyani Kay Mani Hoi Pragasu

Braham Gyani Ke Man Mein Prakash Hota Hai

Jaisey Dhar Upri Akasu

Jaisey Dharti Par Aakash Ka Prakash Hota Hai

Braham Gyani Kay Mitra Sutra Saman

Braham Gyani Ko Mitra, Dushman Ek Jaisey Hai

Braham Gyani Kay Nahi Abhimaan

Braham Gyani Ko Ahankaar Nahi Hota

Braham Gyani Ooch Te Oocha

Braham Gyani Oonchey Se Ooncha Hai

Mani Apne Hai Sabh Te Neecha

Apne Man Ke Kaaran Sab Se Neecha Hota Hai

Braham Gyani Se Jan Bhaye

Braham Gyani Vah Log Huey Hai

Nanak Jin Prabhu Aapi Karei----2

Hey Nanak! Jinko Ishwar Swayam Banata Hai


Braham Gyani Sagal Ki Rina

Braham Gyani Sab Ki Charan Dhuli Hota Hai

Aatam Rasu Braham Gyani China

Braham Gyani Ne Aatam Ras Jaana Hai

Braham Gyani Ki Sabh Upar Maiaa

Braham Gyani Ki Sab Par Daya Hoti Hai

Braham Gyani Te Kachu Bura Na Bhaiaa

Braham Gyani Se Kabhi Bura Nahi Hota

Braham Gyani Sada Samadrasi

Braham Gyani Sada Ek Si Drishti Wala Hota Hai

Braham Gyani Ki Dristi Amrit Barsi

Braham Gyani Ki Nazar Se Amrit Barasta Hai

Braham Gyani Bandhan Te Mukta

Braham Gyani Bandhano Se Azad Hota Hai

Braham Gyani Ki Nirmal Jugta

Braham Gyani Ki Maryada Pavitra Hoti Hai

Braham Gyani Ka Bhojanu Gyan

Braham Gyani Gyan Rupi Bhojan Leta Hai

Nanak Braham Gyani Ka Braham Dhyanu----3

Hey Nanak! Braham Gyani Ka Dhyan Paarbraham Mein Hota Hai


Braham Gyani Ek Upri Aas

Braham Gyani Ki Aasha Ek Upar Hoti Hai

Braham Gyani Ka Nahi Binaas

Braham Gyani Ka Naash Nahi Hota

Braham Gyani Kay Garibi Samaha

Braham Gyani Mein Namrata Samai Hoti Hai

Braham Gyani Parupkaar Umaha

Braham Gyani Ko Parupkaar Karney Ka Chaav Hota Hai

Braham Gyani Kay Nahi Dhandha

Braham Gyani Ko Koi Jhanjhat Nahi Hota

Braham Gyani Ley Dhavatu Bandha

Braham Gyani Bhataktey Man Ko Baandh Leta Hai

Braham Gyani Kay Hoi Su Bhala

Braham Gyani Se Jo Hota Hai, Bhala Hota Hai

Braham Gyani Sufal Fala

Braham Gyani Sab Tarah Se Falta Fulta Hai

Braham Gyani Sangi Sagal Udharu

Braham Gyani Ke Saath Sab Ka Udhaar Hota Hai

Nanak Braham Gyani Japey Sagal Sansaru----4

Hey Nanak! Braham Gyani Ko Sara Vishwa Smarta Hai


Braham Gyani Kay Ekay Rang

Braham Gyani Ko Ek Naam Ka Hi Rang Hai

Braham Gyani Kay Basey Prabhu Sang

Prabhu Braham Gyani Ke Saath Basta Hai

Braham Gyani Kay Naamu Aadharu

Braham Gyani Ko Naam Aashraya Hota Hai

Braham Gyani Kay Naamu Parvaru

Braham Gyani Ke Liye Naam Hi Parivar Hai

Braham Gyani Sada Sad Jaagat

Braham Gyani Sada Suchet Rehta Hai

Braham Gyani Ahambudhi Tyagat

Braham Gyani Ahankaar Ka Tyaag Karta Hai

Braham Gyani Kay Mani Parmanand

Braham Gyani Ke Man Mein Param Anand Hai

Braham Gyani Kay Gari Sada Anand

Braham Gyani Ke Ghar Mein Sada Anand Rehta Hai

Braham Gyani Sukh Sahaj Niwas

Braham Gyani Aatam Sukh Mein Rehta Hai

Nanakbraham Gyan Ka Nahi Binaas----5

Hey Nanak! Braham Gyani Ka Naash Nahi Hota


Braham Gyani Braham Ka Beta

Braham Gyani Paarbraham Ko Jaanney Wala Hai

Braham Gyani Ek Sangi Heta

Braham Gyani Ka Ek Se Hi Pyar Hota Hai

Braham Gyani Kay Hoi Achint

Braham Gyani Chinta Rahat Hota Hai

Braham Gyani Ka Nirmal Mant

Braham Gyani Ka Irada Pavitra Hota Hai

Brahas Gyani Jisu Karey Prabhu Aap

Jisey Prabhu Swayam Braham Gyani Karta Hai

Brahas Gyani Ka Bad Partaap

Us Braham Gyani Ka Bada Pratap Hota Hai

Braham Gyani Ka Darasu Badbaagi Paaiey

Braham Gyani Ka Darshan Badey Bhagyo Se Hota Hai

Braham Gyani Kau Bali Bali Jaaiey

Braham Gyani Se Kurbaan Jaatey Hai

Braham Gyani Kau Khojhi Mahesur

Braham Gyani Ko To Shiv Hi Doondta Hai

Nanak Braham Gyani Aapi Parmesur----6

Hey Nanak! Braham Gyani Swayam Parmeshwar Hai


Braham Gyani Ki Kimti Nahi

Braham Gyani Ka Mulya Nahi Dala Ja Sakta

Braham Gyani Kay Sagal Man Mahi

Braham Gyani Ke Man Mein Sab Kuch Hai

Braham Gyani Ka Kaun Jaaney Bhedu

Braham Gyani Ka Bhedu Kaun Jaan Sakta Hai

Braham Gyani Kau Sada Adesu

Braham Gyani Ko Sada Namaskar Hai

Braham Gyani Ka Kathia Najai Adhakhyaru

Braham Gyani Ka Aadha Akshar Varn Nahi Kiya Jaata

Braham Gyani Sarab Ka Thakuru

Braham Gyani Sabhi Ka Malik Hai

Braham Gyani Ki Miti Kaunu Bakhaney

Braham Gyani Ki Maryada Kaun Varnan Karey?

Braham Gyani Ki Gati Braham Gyani Jaaney

Braham Gyani Ki Dasha, Braham Gyani Hi Jaanta Hai

Braham Gyani Ka Ant Na Paaru

Braham Gyani Ka Ant Nahi Paya Jaata

Nanak Braham Gyani Kau Sada Namaskaru----7

Hey Nanak! Braham Gyani Ko Sada Namaskar Hai


Braham Gyani Sabh Sristi Ka Karta

Braham Gyani Sari Duniya Ko Rachney Wala Hai

Braham Gyani Sad Jivey Nahi Marta

Braham Gyani Sada Jeeta Hai, Marta Nahi

Braham Gyani Mukti Jug Tijiaka Data

Braham Gyani Murti Ki Maryada Jeev Daan Dene Wala Hai

Braham Gyani Puran Purakhu Bidhata

Braham Gyani Takdeer Likhney Wala Prabhu Hai

Braham Gyani Anath Ka Nathu

Braham Gyani Yatimo Ka Malik Hai

Braham Gyani Ka Sabh Upri Haathu

Braham Gyani Ka Haath Sabkey Sarpar Hai

Braham Gyani Ka Sagal Akaru

Sara Pasara Braham Gyani Ka Hi Hai

Braham Gyani Aapi Nirankaru

Braham Gyani Swayam Nirankar Hai

Braham Gyani Ki Sobha Brahamgyani Bani

Braham Gyani Ki Mahima Braham Gyani Ko Hi Banai Hai

Nanak Braham Gyani Sarab Kaadhni----8----(8)

Hey Nanak! Braham Gyani Sab Ka Malik Hai


GO BACK TO MY HOME-PAGE
GO TO SUKHMANI SAHIB MAIN PAGE
GO TO CHAPTER 9 OF SUKHMANI SAHIB