Sveda Floraro - Esperanta indekso A  

Sercxu per la ordinara sercxilo de via retuma programo.

    Esperanta indekso:    A   B-Cx   D-F   G-Hx   I-K   L   M-O   P-R   S   Sx-Z   
 
    Reen

Abelujeto
93 Brunört: Prunella vulgaris

Brunelo ordinara
Abelujeto

Abio blanka
632 Silvergran: Abies alba

Abio blanka

Absinto
468 Malört (äkta): Artemisia absinthium

Artemizio absinta
Absinto
Artemizo

Acero
819 Tysklönn: Acer pseudoplatanus

Acero
Platan-acero
Acero pseuxdo-platana

Acero kampa
511 Naverlönn: Acer campestre

Acero kampa

Acero norvega
463 Lönn: Acer platanoides

Acero norvega
Acero plataneca

Acero plataneca
463 Lönn: Acer platanoides

Acero norvega
Acero plataneca

Acero pseuxdo-platana
819 Tysklönn: Acer pseudoplatanus

Acero
Platan-acero
Acero pseuxdo-platana

Adokso
106 Desmeknopp: Adoxa moschatellina

Adokso
Moskokubeto

Adonido printempa
878 Våradonis: Adonis vernalis

Adonido printempa

Afano kampa
328 Jungfrukam: Aphanes arvensis

Afano kampa
Leonpiedo kampa

Aglofiliko
958 Örnbräken: Pteridium aquilinum

Pteridio agla
Aglofiliko
Pterido agla

Aglofloro
3 Akleja: Aquilegia vulgaris

Akvilegio
Aglofloro

Agrimonio herbeja
684 Småborre: Agrimonia eupatoria

Agrimonio herbeja

Agropiro rampanta
406 Kvickrot: Elymus repens

Elitrigio rampanta
Agropiro rampanta
Tritik-greso rampanta
Kviko rampanta
Hundherbo
Kviko ordinara

Agrostemo (greneja)
358 Klätt: Agrostemma githago

Agrostemo (greneja)

Agrostido kutima
610 Rödven: Agrostis tenuis

Agrostido kutima
Tufogreso kutima

Agrovicio
182 Fodervicker: Vicia sativa

Vicio furagxa
Agrovicio

Agxulo akvema
845 Vattenstånds: Senecio aquaticus

Senecio akvema
Agxulo akvema
Grizharulo akvema

Agxulo araneajxa
877 Vår-korsört: Senecio vernalis

Senecio araneajxa
Senecio printempa
Grizharulo printempa
Agxulo araneajxa

Agxulo arbara
38 Berg-korsört: Senecio sylvaticus

Senecio arbara
Agxulo arbara
Grizharulo arbara

Agxulo glua
349 Klibb-korsört: Senecio viscosus

Senecio glua
Agxulo glua
Grizharulo glua

Agxulo Jakoba
756 Stånds: Senecio jacobaea

Senecio Jakoba
Agxulo Jakoba
Grizharulo Jakoba

Agxulo malgranda
378 Korsört (vanlig): Senecio vulgaris

Senecio malgranda
Agxulo malgranda
Grizharulo malgranda

Agxulo ovofolia
193 Fältnocka: Senecio integrifolius

Senecio ovofolia
Agxulo ovofolia
Grizharulo ovofolia

Airo kurba
387 Kruståtel: Deschampsia flexuosa

Deskampsio kurba
Airo kurba

Airo malglata
816 Tuvtåtel: Deschampsia cespitosa

Deskampsio malglata
Airo malglata

Ajlo legoma
22 Backlök: Allium oleraceum

Ajlo neegala
Ajlo legoma

Ajlo longstamena
620 Sandlök: Allium vineale

Ajlo longstamena

Ajlo-ne-ajlo
462 Löktrav: Alliaria petiolata

Aliario
Ajlo-ne-ajlo

Ajlo neegala
22 Backlök: Allium oleraceum

Ajlo neegala
Ajlo legoma

Ajlo serpenta
649 Skogslök: Allium scorodoprasum

Ajlo serpenta

Ajlo ursa
567 Ramslök: Allium ursinum

Ajlo ursa

Ajugo piramida
75 Blåsuga: Ajuga pyrimidalis

Ajugo piramida

Ajugo rampanta
574 Revsuga: Ajuga reptans

Ajugo rampanta

Akcipitro-herbo blankhara
226 Gråfibbla: Hieracium pilosella L

Hieracio blankhara
Akcipitro-herbo blankhara

Akcipitro-herbo mura
264 Hagfibbla: Hieracium murorum

Hieracio mura
Akcipitro-herbo mura

Akcipitro-herbo ombrela
177 Flockfibbla: Hieracium umbellatum

Hieracio ombrela
Akcipitro-herbo ombrela

Akcipitro-herbo orangxkolora
597 Rödfibbla: Hieracium aurantiacum

Hieracio orangxkolora
Akcipitro-herbo orangxkolora

Akcipitro-herbo roka
146 Fjällfibbla: Hieracium alpinum

Hieracio roka
Akcipitro-herbo roka

Akileo milfolia
611 Rölleka: Achillea millefolium

Akileo milfolia
Milfolio

Akileo senodora
523 Nysört: Achillea ptarmica

Akileo senodora
Bertramo
Ternakileo

Akonito blua
730 Stormhatt: Aconitum napellus

Akonito blua
Kaskofloro blua
Akonito napela

Akonito napela
730 Stormhatt: Aconitum napellus

Akonito blua
Kaskofloro blua
Akonito napela

Akoro kalama
336 Kalmus: Acorus calamus

Akoro kalama
Kalamo

Akteo nigrabera
805 Trolldruva: Actaea spicata

Akteo nigrabera
Kristofora herbo
Sangoherbo

Akvilegio
3 Akleja: Aquilegia vulgaris

Akvilegio
Aglofloro

Akvo-cikuto
709 Sprängört: Cicuta virosa

Cikuto venena
Akvo-cikuto

Akvo-frago
393 Kråkklöver: Potentilla palustris

Potentilo marcxa
Akvo-frago
Potentelo

Akvo-glavoj
831 Vattenaloe: Stratiotes aloides

Stratioto
Akvo-soldato
Akvo-glavoj

Akvokreso
410 Källfräne: Nasturtium officinale

Nasturcio
Akvokreso

Akvokreso flava
834 Vattenfräne: Rorippa amphibia

Roripo amfibia
Akvokreso flava

Akvo-lento kruca
376 Kors-andmat: Lemna trisulca

Lemno kruca
Akvo-lento kruca

Akvo-lento malgranda
11 Andmat (vanlig): Lemna minor

Lemno malgranda
Akvo-lento malgranda

Akvolilio
525 Näckros:

Akvolilio

Akvolilio blanka
864 Vit näckros: Nymphaea alba

Nimfeo
Akvolilio blanka
Akvo-rozo

Akvolilio flava
240 Gul näckros: Nuphar lutea

Nufaro flava
Akvolilio flava
Nimfeo flava

Akvo-lobelio
521 Notblomster: Lobelia dortmanna

Akvo-lobelio

Akvo-matiolo
832 Vattenblink: Hottonia palustris

Hotonio marcxa
Akvo-matiolo

Akvo-mento
837 Vattenmynta: Mentha aquatica

Akvo-mento

Akvopesto
841 Vattenpest: Elodea

Elodeo
Akvopesto
Helodeo

Akvopipro
51 Bitterpilört: Polygonum hydropiper

Poligono akra
Multnodo akra
Akvopipro

Akvoplantago granda
763 Svalting: Alisma plantago-aquatica

Alismo plantaga
Akvoplantago granda
Plantagalismo

Akvoranunkolo delikata
840 Vattenmöja: Ranunculus aquatilis

Akvoranunkolo delikata

Akvoranunkolo okcidenta
668 Sköldbladsmöja: Ranunculus peltatus

Akvoranunkolo okcidenta

Akvoranunkolo ventumila
218 Grodmöja: Ranunculus trichophyllus

Akvoranunkolo ventumila

Akvo-rozo
864 Vit näckros: Nymphaea alba

Nimfeo
Akvolilio blanka
Akvo-rozo

Akvosago
550 Pilblad: Sagittaria sagittifolia

Sagitario granda
Sagherbo granda
Akvosago

Akvoskirpo
359 Knappsäv: Eleocharis palustris

Eleokaro marcxa
Akvoskirpo

Akvo-soldato
831 Vattenaloe: Stratiotes aloides

Stratioto
Akvo-soldato
Akvo-glavoj

Akvosteleto
710 Sprödarv: Myosoton aquaticum

Miozotono
Akvosteleto

Akvostelo
459 Lånke: Callitriche

Kalitriko
Akvostelo

Akvo-telero
703 Spikblad: Hydrocotyle vulgaris

Hidrokotilo
Akvo-umbiliko
Akvo-telero

Akvo-trifolio
835 Vattenklöver: Menyanthes trifoliata

Menianto
Akvo-trifolio

Akvo-umbiliko
703 Spikblad: Hydrocotyle vulgaris

Hidrokotilo
Akvo-umbiliko
Akvo-telero

Akvo-veroniko blanka
126 Dyveronika: Veronica scutellata

Akvo-veroniko blanka

Akvo-veroniko blua
847 Vattenveronika: Veronica anagallis-aquatica

Akvo-veroniko blua

Alanto salikfolia
380 Krissla: Inula salicina

Inulo salikfolia
Alanto salikfolia

Alauxdosprono
575 Riddarsporre: Delphinium consolida

Delfinio kampa
Kavalirsprono kampa
Alauxdosprono

Alcxemilo
103 Daggkåpa: Alchemilla

Alkemilo
Virinmantelo
Alcxemilo
Dam-mantelo

Aliario
462 Löktrav: Alliaria petiolata

Aliario
Ajlo-ne-ajlo

Alismo plantaga
763 Svalting: Alisma plantago-aquatica

Alismo plantaga
Akvoplantago granda
Plantagalismo

Aliso pala
225 Grådådra: Alyssum alyssoides

Aliso pala

Aliz(uj)o sveda
538 Oxel: Sorbus intermedia

Sorp(uj)o meza
Sorp(uj)o sveda
Aliz(uj)o sveda

Alkemilo
103 Daggkåpa: Alchemilla

Alkemilo
Virinmantelo
Alcxemilo
Dam-mantelo

Alkemilo monta
154 Fjällkåpa: Alchemilla alpina

Alkemilo monta
Virinmantelo monta

Alno glueca
5 Al: Alnus glutinosa

Alno nigra
Alno glueca

Alno griza
221 Gråal: Alnus incana

Alno griza

Alno nigra
5 Al: Alnus glutinosa

Alno nigra
Alno glueca

Alopekuro genua
416 Kärrkavle: Alopecurus geniculatus

Alopekuro genua
Vulpovosto genua
Musovosto

Alopekuro granda
935 Ängskavle: Alopecurus pratensis

Alopekuro herbeja
Vulpovosto herbeja
Alopekuro granda
Vulpovosto granda
Musovosto

Alopekuro herbeja
935 Ängskavle: Alopecurus pratensis

Alopekuro herbeja
Vulpovosto herbeja
Alopekuro granda
Vulpovosto granda
Musovosto

Alpa laktuko rugxhara
799 Torta: Cicerbita alpina

Cicerbito rugxhara
Alpa laktuko rugxhara

Alpa rozo
8 Alpros: Rhododendron lapponicum

Rododendro laplanda
Montorozo laplanda
Alpa rozo
Rododendro lapona

Amarherbo hieracieca
50 Bitterfibbla: Picris hieracioides

Pikrido hieracieca
Amarherbo hieracieca

Amelankiero
303 Häggmispel: Amelanchier

Amelankiero
Amelanko

Amelanko
303 Häggmispel: Amelanchier

Amelankiero
Amelanko

Amofilo
623 Sandrör: Ammophila arenaria

Amofilo
Sablogreso

Anagalo kampa
595 Rödarv: Anagallis arvensis

Anagalo kampa
Kokherbo kampa
Anagalo marcxa

Anagalo marcxa
595 Rödarv: Anagallis arvensis

Anagalo kampa
Kokherbo kampa
Anagalo marcxa

Andromedo lavenda
583 Rosling: Andromeda polifolia

Andromedo lavenda
Andromedo marcxa
Eriko lavenda

Andromedo marcxa
583 Rosling: Andromeda polifolia

Andromedo lavenda
Andromedo marcxa
Eriko lavenda

Androsako norda
220 Grusviva: Androsace septentrionalis

Androsako norda
Virsxildo norda

Anemono arbara
874 Vitsippa: Anemone nemorosa

Anemono blanka
Anemono arbara

Anemono blanka
874 Vitsippa: Anemone nemorosa

Anemono blanka
Anemono arbara

Anemono blua
74 Blåsippa: Hepatica nobilis

Anemono hepata
Hepatiko
Hepatfolio
Anemono blua
Hepatherbo

Anemono flava
254 Gulsippa: Anemone ranunculoides

Anemono flava

Anemono grandflora
800 Tovsippa: Anemone sylvestris

Anemono grandflora

Anemono hepata
74 Blåsippa: Hepatica nobilis

Anemono hepata
Hepatiko
Hepatfolio
Anemono blua
Hepatherbo

Anemono norda
516 Nipsippa: Anemone patens

Anemono norda

Anemono vila
25 Backsippa: Pulsatilla vulgaris

Pulsatilo
Anemono vila

Angeliko arbara
754 Strätta: Angelica sylvestris

Angeliko arbara
Angxelradiko arbara

Angeliko granda
404 Kvanne: Angelica archangelica

Angeliko granda
Angxelradiko granda
CXefangxela radiko

Angxelradiko arbara
754 Strätta: Angelica sylvestris

Angeliko arbara
Angxelradiko arbara

Angxelradiko granda
404 Kvanne: Angelica archangelica

Angeliko granda
Angxelradiko granda
CXefangxela radiko

Aniz-klosxo
432 Linnéa: Linnaea borealis

Lineo-klosxo
Aniz-klosxo
Lineo klosxa

Ankuzo kuraca
539 Oxtunga: Anchusa officinalis

Ankuzo kuraca
Ankuzo purpura
Bovlango kuraca
Bovlango purpura

Ankuzo purpura
539 Oxtunga: Anchusa officinalis

Ankuzo kuraca
Ankuzo purpura
Bovlango kuraca
Bovlango purpura

Anserpiedo blanka
770 Svinmålla: Chenopodium album

Kenopodio blanka
Anserpiedo blanka

Anserpiedo saga
456 Lungrot: Chenopodium bonus-henricus

Kenopodio saga
Anserpiedo saga
Bona henriko

Antemido flava
199 Färgkulla: Anthemis tinctoria

Antemido flava
Kamomilo flava
Farbo-antemido

Antemido griza
906 Åkerkulla: Anthemis arvensis

Antemido griza
Kamomilo griza

Antenario disseksa
344 Kattfot (vanlig): Antennaria dioica

Antenario disseksa
Gnafalio disseksa
Imortelo disseksa
Sekfloro disseksa
Katpied(a antenari)o

Antenario roka
151 Fjällkattfot: Antennaria alpina

Antenario roka
Gnafalio roka
Imortelo roka
Sekfloro roka

Antilido
207 Getväppling: Anthyllis vulneraria

Antilido
Trifolio lana
Antiliso (vundsaniga)

Antiliso (vundsaniga)
207 Getväppling: Anthyllis vulneraria

Antilido
Trifolio lana
Antiliso (vundsaniga)

Antoksanto
880 Vårbrodd: Anthoxanthum odoratum

Antoksanto
Odorgreso herbeja

Antrisko hegxa
293 Hundloka: Anthriscus sylvestris

Antrisko hegxa
Cerefolio

Arabido
29 Backtrav: Arabis thaliana

Arabido
Arabiso

Arabido alpa
166 Fjälltrav: Arabis alpina

Arabido alpa
Arabiso

Arabido [sabla]
626 Sandtrav: Arabis arenosa

Arabido [sabla]
Arabiso

Arabido vila
454 Lundtrav: Arabis hirsuta

Arabido vila
Arabiso

Arabiso
29 Backtrav: Arabis thaliana

Arabido
Arabiso

Arabiso
166 Fjälltrav: Arabis alpina

Arabido alpa
Arabiso

Arabiso
454 Lundtrav: Arabis hirsuta

Arabido vila
Arabiso

Arabiso
626 Sandtrav: Arabis arenosa

Arabido [sabla]
Arabiso

Arbara bero blua
65 Blåbär: Vaccinium myrtillus

Mirtelo
Vakcinio blua
Arbara bero blua
Blu-bero

Arbara bero nigra
530 Odon: Vaccinium uliginosum

Vakcinio nigra
Arbara bero nigra
Marcxmirtelo

Arbara bero rugxa
431 Lingon: Vaccinium vitis-idaea

Vakcinio rugxa
Arbara bero rugxa

Arbarkornuso
645 Skogskornell: Cornus sanguinea

Kornuso rugxa
Arbarkornuso

Arbarkverko
697 Sommarek: Quercus robur

Kverko tigfrukta
Arbarkverko

Arbarlonicero
656 Skogstry: Lonicera xylosteum

Lonicero rugxa
Arbarlonicero

Arbarpomarbo
12 Apel (vild-): Malus sylvestris

Pom(uj)o sovagxa
Arbarpomarbo

Arbartilio
647 Skogslind: Tilia cordata

Tilio malgrandfolia
Arbartilio

Arbedpotentilo
794 Tok: Potentilla fruticosa

Potentilo arbusta
Arbedpotentilo
Potentelo

Arenario norda
659 Skrednarv: Arenaria norvegica

Arenario norda

Arenario sabla
621 Sandnarv: Arenaria serpyllifolia

Arenario sabla
Steleto sabla

Arenario trinerva
650 Skogsnarv: Moehringia trinerva

Meringio
Arenario trinerva

Arenatero [herbeja]
934 Ängshavre: Arrhenaterum pratensis

Arenatero [herbeja]
Aveno [herbeja]

Arenatero [lanuga]
442 Luddhavre: Arrhenaterum pubescens

Arenatero [lanuga]
Aveno [lanuga]

Arenatero [rekta]
364 Knylhavre: Arrhenaterum elatius

Arenatero [rekta]
Aveno rekta

Argxento-kardo staranta
711 Spåtistel: Carlina vulgaris

Karlino staranta
Argxento-kardo staranta

Arkta rakedo
153 Fjällkrassing: Braya linearis

Brajo
Arkta rakedo

Arktio
343 Kardborre: Arctium

Arktio
Lapo

Arktio lanuga
821 Ullig kardborre: Arctium tomentosum

Arktio lanuga
Lapo lanuga

Arktio malgranda
436 Liten kardborre: Arctium minus

Arktio malgranda
Lapo malgranda

Arktoo
576 Ripbär: Arctostaphylos alpina

Arktoo

Arktostafilo
485 Mjölon: Arctostaphylos uva-ursi

Arktostafilo
Ursa bero
Urs-bero

Armerio mara
804 Trift: Armeria maritima

Armerio mara

Arniko monta
675 Slåttergubbe: Arnica montana

Arniko monta

Artemizio absinta
468 Malört (äkta): Artemisia absinthium

Artemizio absinta
Absinto
Artemizo

Artemizio kampa
192 Fältmalört: Artemisia campestris

Artemizio kampa
Artemizo

Artemizio mara
742 Strandmalört: Artemisia maritima

Artemizio mara
Artemizo

Artemizio ordinara
223 Gråbo: Artemisia vulgaris

Artemizio ordinara
Artemizio vojranda
Artemizo

Artemizio vojranda
223 Gråbo: Artemisia vulgaris

Artemizio ordinara
Artemizio vojranda
Artemizo

Artemizo
192 Fältmalört: Artemisia campestris

Artemizio kampa
Artemizo

Artemizo
223 Gråbo: Artemisia vulgaris

Artemizio ordinara
Artemizio vojranda
Artemizo

Artemizo
468 Malört (äkta): Artemisia absinthium

Artemizio absinta
Absinto
Artemizo

Artemizo
742 Strandmalört: Artemisia maritima

Artemizio mara
Artemizo

Arumo makula
492 Munkhätta: Arum maculatum

Arumo makula

Arumo marcxa
477 Missne: Calla palustris

Kalao
Arumo marcxa

Asperugo (kusxanta)
540 Paddfot: Asperugo procumbens

Asperugo (kusxanta)
Raspo-herbo

Asperulo odora
501 Myskmadra: Galium odoratum

Asperulo odora
Galio odora

Asperulo viola
908 Åkermadd: Sherardia arvensis

SXerardio viola
Asperulo viola

Asplenio hara
766 Svartbräken: Asplenium trichomanes

Asplenio hara
Asplenio mura

Asplenio mura
495 Murruta: Asplenium ruta-muraria

Asplenio mura
Murfiliko
Ruto mura

Asplenio mura
766 Svartbräken: Asplenium trichomanes

Asplenio hara
Asplenio mura

Astero mara
733 Strandaster: Aster tripolium

Astero mara
Astrofloro

Astragalo dana
749 Strandvedel: Astragalus danicus

Astragalo dana

Astragalo kampa
195 Fältvedel: Oxytropis campestris

Oksitropo kampa
Astragalo kampa

Astragalo monta
169 Fjällvedel: Astragalus alpinus

Astragalo monta

Astragalo norvega
860 Vippvedel: Astragalus norvegicus

Astragalo norvega

Astragalo sabla
627 Sandvedel: Astragalus arenarius

Astragalo sabla

Astragalo verdeca
781 Sötvedel: Astragalus glycyphyllos

Astragalo verdeca

Astrofloro
733 Strandaster: Aster tripolium

Astero mara
Astrofloro

Atirio
464 Majbräken: Athyrium filix-femina

Atirio
Virinfiliko

Atriplo disa
893 Vägmålla: Atriplex patula

Atriplo disa

Atriplo stranda
743 Strandmålla: Atriplex litoralis

Atriplo stranda

Atriplo triangula
706 Spjutmålla: Atriplex hastata

Atriplo triangula

Auxkupario
612 Rönn: Sorbus aucuparia

Sorp(uj)o plumfolia
Auxkupario

Avel(uj)o
277 Hassel: Corylus avellana

Avel(uj)o

Aveno [herbeja]
934 Ängshavre: Arrhenaterum pratensis

Arenatero [herbeja]
Aveno [herbeja]

Aveno [lanuga]
442 Luddhavre: Arrhenaterum pubescens

Arenatero [lanuga]
Aveno [lanuga]

Aveno rekta
364 Knylhavre: Arrhenaterum elatius

Arenatero [rekta]
Aveno rekta

Azaleo monta
389 Krypljung: Loiseleuria procumbens

Lojseleuxrio
Azaleo monta

Azena kardo
823 Ulltistel: Onopordium acanthium

Onopordo
Vojkardo
Azena kardo

    Esperanta indekso:    A   B-Cx   D-F   G-Hx   I-K   L   M-O   P-R   S   Sx-Z   
 
    Reen