Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

m1.JPG (19289 bytes)m1.JPG (19289 bytes)Image5.jpg (9257 bytes)

wizoimg1.jpg (8962 bytes)    logo800.gif (3274 bytes)    swork.jpg (4057 bytes)

 

 

AG00315_1.gif (4923 bytes)

 

Alien7D5.gif (2176 bytes)

זכויות המשפחה החד הורית

Alien7D5.gif (2176 bytes)

הקדמה

בישראל של תחילת המילניום , נמצא כי כ: 14.4%   מהמשפחות להם ילדים מתחת לגיל 18, הינן משפחות חד הוריות

בכלל המשפחות החד הוריות נמנים : אלמן/אלמנה, גרוש/גרושה, רווק/רווקה וכן משפחות פרודות ועגונות. בראשן של רוב במשפחות החד הוריות עומדת אישה (פחות מ 5% הינם גברים)

נתוני המוסד לביטוח לאומי מצביעים כי מעל 57% מכלל המשפחות החד הוריות מקבלות קצבה מביטוח לאומי ו 25% מתוכן מתחת לקו העוני.

חקיקת חוק משפחות חד הוריות בשנת 192 והתיקון לחוק בשנת 1994, מהווה אבן דרך חשובה בנושא ומביאה לידי ביטוי את ההכרה במשפחות חד הוריות כקבוצה בעלת מאפיינים, צרכים וקשים יחודיים הדורשים התייחסות ברמות השונות ובהבטים מגוונים.

Alien7D5.gif (2176 bytes)

PointL.gif (1413 bytes) חוק משפחות חד הוריות

(לקריאת החוק המלא לחץ כאן)

Alien7D5.gif (2176 bytes)

זכויות כלליות

Neon14D6.gif (312 bytes) פניה ראשונה

ראשית רצוי להודיע לביטוח לאומי על שינוי הסטטוס.

יש לפנות למחלקת אמהות - קצבת ילדים ולהצטייד בצילומי התעודות הבאות :

צילום תעודת הזהות שבה
מצוינים המצב המשפחתי ופרטי הילדים, תעודת לידה של הילד, וצילום תלושי שלוש המשכורות האחרונות.

אלמנות או גרושות צריכות להצטייד בצילום תעודת גירושים או פטירה. אשור על פתיחה בהליך גרושין. כמו כן צריכה אשה גרושה להביא הסכם הקובע מי מחזיק בילדים, אישור הביטוח הלאומי על קבלת קצבאות וצילום מאושר של פסק דין הקובע את גובה המזונות.

תעודת עולה במקרה שהמבקש/ת עולה חדש/ה.

צלום שלושה תלושי משכורת אחרונים.

 Neon14D6.gif (312 bytes) הבטחת הכנסה
לכל אדם ולכל משפחה בישראל, שאינם יכולים להביט לעצמם הכנסה המספיקה למחייתם, יש זכות לגמלה חודשית מהמוסד לביטוח לאומי. הסכום המירבי לגמלה נקבע מדי פעם, אולם, הביטוח הלאומי יכול להחליט על סכום נמוך יותר, על פי בדיקות זכאות שהוא עושה. לאם חד הורית, למשל, שמקבלת מזונות מאבי ילדיה, יקזזו סכום המזונות מהבטחת ההכנסה שלה היא זכאית. אגב, לאם חד-הורית תושבת ישראל מגיעה נקודת זיכוי אחת נוספת על נקודות הזיכוי שמגיעות לאם נשואה. 
סע' 2 (א) לחוק הבטחת הכנסה :
הורה לא עובד זכאי להבטחת הכנסה, ללא מבחן תעסוקה, כל עוד יש במשפחה ילד/ה שטרם מלאו לו 7 שנים.

 Neon14D6.gif (312 bytes) השלמת הכנסה
להורה עובד, אשר במשפחתו ילד שטרם מלאו לו/ה 7 שנים, תיבדק הזכאות להשלמת הכנסה ע"פ דרישה בכתב.

Neon14D6.gif (312 bytes) מגורים
אם חד הורית שאין לה דירה משלה או חלק בדירה, זכאית לסיוע בתשלום שכר הדירה במשך 36 חודשים, שלאחריהן יידרש ממנה מבחן הכנסה. כמו כן, זכאית אם חד-הורית לסיוע ממשרד השיכון בצורת הלוואה מוגדלת ומענק מותנה. זאת בתנאי שאין לה דירה משלה או חלק בדירה, ושהיא לא קיבלה משכנתא מטעם המדינה קודם לכן, ובתנאי שהיא אם לילד אחד לפחות המתגורר איתה או שיש לה עליו אפוטרופסות חוקית.
פרטים מלאים ניתן לקבל באתר משרד השיכון

Neon14D6.gif (312 bytes)  הנחות
אם חד הורית זכאית להנחה של עד 20% בארנונה, בהתאם להחלטת הרשום המקומית, ולהנחה של עד 70% אם היא זכאית להבטחת הכנסה או לדמי מזונות המשולמים על-ידי המוסד לביטוח לאומי. הרשות המקומית מקנה לאימהות חד-הוריות הנחות לחוגים במתנ"סים, לקייטנות ולבריכות עירוניות.
 Neon14D6.gif (312 bytes) עבודה
לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אם חד-הורית יכולה להגיש תביעה נגד מעסיק בשל הפליה או סירוב להעסיקה בגלל היותה חד-הורית. אם חד-הורית לילד עד גיל 16 זכאית להעדר מעבודתה עד שישה ימים בשנה בשל מחלת ילד, על חשבון חופשת מחלה הצבורה עבורה. אם היא עובדת הסתדרות, מגיעים לה 12 ימי מחלה בשנה עבור מחלת ילד.
Neon14D6.gif (312 bytes) מענק לימודים
ניתן דרך המוסד לביטוח לאומי, מועבר אחת לשנה בתחילת שנת הלימודים לחשבון הבנק של ראש המשפחה.
עבור ילד בגיל 6-11, 18% מהשכר הממוצע במשק
עבור ילד בגיל 12-14, 10% מהשכר הממוצע במשק
Neon14D6.gif (312 bytes) אגרת טלויזיה
משפחות חד הוריות המקבלות השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי זכאיות להנחה 50% מתשלום האגרה.
משפחות המתקיימות מגימלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, זכאות לפטור מלא מתשלום האגרה.
Neon14D6.gif (312 bytes) גימלת שאירים
זכאים לגמלת שאירים אלמנ/ה שהיו נשואים לנפטר בשעת פטירתם, אם היו נשואים לו לפחות חצי שנה , לבני 55 ומעלה או אם יש עימם ילד של המנוח/ה.
במידה ומדובר באלמן עליו לעמוד גם במבחן הכנסות.
Neon14D6.gif (312 bytes) משרד התחבורה
גברים ונשים שמלאו להם 18 וטרם מלאו להם 65 שנים לגבר ו60- שנים לאשה, שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם אחת מהגמלאות המפורטות להלן:
קצבת שאירים, גמלת נכות, גמלה להבטחת הכנסה, דמי מזונות המשולמים לגרושות זכאים להנחה באמצעות כרטיסיות הנחה לכל הקווים שתעריפי הנסיעה בהם הוא עד 17.50 לנסיעה בודדת. לזכאים נשלחות תעודות זכאות ממשרד התחבורה. בקשות לתעודות יש
להשאיר בטלמסר 03-6567183
 Neon14D6.gif (312 bytes) משרד הביטחון
אלמנים ואבות לילדים מתחת לגיל 18, ישרתו במרחק שאינו עולה על 50 ק"מ ממקום מגוריהם ובתנאי שישוחררו מידי יום בשעה המאפשרת להם להגיע לביתם לא יאוחר מהשעה 17.00.

2. עוד נקבע בפקודות שחיילי מילואים שהם גרושים ואבות לילדים מתחת לגיל 18 ואשר הציבו העתק מאושר של פסק דין רבני או בית משפט מחוזי אשר לפיו יהיו בחזקתם ילדים אלו, דינם כדין חיילי מילואים שהם אלמנים ואבות לילדים מתחת לגיל 18.

 Neon14D6.gif (312 bytes) מס הכנסה
הורה יחיד תושב ישראל זכאי ל :
2.25 נקודות זכות לגבר ו 2.75 נקודות זכות לאשה
נקודות זכות נוספות בגין היותו/ה הורה במשפחה חד הורית
נקודת זכות נוספת על כל ילד מתחת לגיל 18.

Alien7D5.gif (2176 bytes)

החומר המופיע בעמוד זה נלקח ותומצת מתוך חוברת המידע של מיחד ונעמת. ניתן לקנות את החוברת המלאה במחיר של 25 שקלים במרכזים למשפחות חד הוריות או להזמינה ישירות בטלפון : 5254422 03.

logo_home.gif (3485 bytes)

Alien7D5.gif (2176 bytes)

 

Construction

אתר זה תחת בניה

 

חזרה לעמוד הבית

 

Alien7D5.gif (2176 bytes)

 

 

 

AG00315_1.gif (4923 bytes)