Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

קטרי הדיזל של רכבת ישראל


     

כינוי בארץ: בלגים

מספרים: 103-101

סימול יצרן: ?

תקופת השירות בישראל: 1998-1952

ייעוד מקורי: שימוש כללי, קו ראשי

יצרן מנוע: GM-EMD, ארה"ב

יצרן: AFB, בלגיה

עצמת המנוע: 1250 כ"ס תמסורת: חשמלית

 

(0-4-4-0)

סידור גלגלים:'Bo'Bo

הערות: קטרי הדיזל הראשונים שנרכשו על ידי רכבת ישראלG12

כינוי בארץ: GM

מספרים: 130-104

סימול יצרן: G12

תקופת השירות בישראל: 1954-היום

ייעוד מקורי: שימוש כללי, קו ראשי

יצרן מנוע: GM-EMD, ארה"ב

יצרן: GM-EMD, ארה"ב

עצמת המנוע: 1425 כ"ס תמסורת: חשמלית

 

(0-4-4-0)

סידור גלגלים:'Bo'Bo

הערות: קטרים מספר 130-127 נבנו במקור עבור הרכבת המצרית (ERR) ונפלו שלל במלחמת ששת הימים - 1967.כינוי בארץ: השוודי

מספר: 131

סימול יצרן: T44/G22CW

תקופת השירות בישראל: 1989-היום

ייעוד מקורי: שימוש כללי, קו ראשי

יצרן מנוע: GM-EMD, ארה"ב

יצרן: Kalmar Verkstads, שוודיה

עצמת המנוע: 1650 כ"ס תמסורת: חשמלית

 

(0-4-4-0)

סידור גלגלים: 'Bo'Bo

הערות: משמש כיום לעיתוק בלבדכינוי בארץ: G16, ג'אמבו מצרי

מספרים: 163-161

סימול יצרן: G16W

תקופת השירות בישראל: 1967-היום

ייעוד מקורי: משא (לפי היצרן - שימוש כללי)

יצרן מנוע: GM-EMD, ארה"ב

יצרן: GM-EMD, ארה"ב

עצמת המנוע: 1950 כ"ס תמסורת: חשמלית

 

(0-6-6-0)

סידור גלגלים: 'Co'Co

הערות: נבנו עבור הרכבת המצרית בתחילת שנות השישים ונפלו שלל במלחמת ששת-הימים -1967. נשאו בתחילה את המספרים 303-301 בהתאמה.כינוי בארץ: דויטץ

מספרים: 203-201

סימול יצרן: ?

תקופת השירות בישראל: 1958-תחילת שנות השבעים

ייעוד מקורי: עיתוק

יצרן מנוע: Deutz - KHD, גרמניה

יצרן: Deutz - KHD, גרמניה

עצמת המנוע: 200 כ"ס תמסורת: מכנית

 

(0-4-0)

סידור גלגלים: Bכינוי בארץ: אסלינגן

מספרים: 228-211

סימול יצרן: ?

תקופת השירות בישראל: 1998-1955

ייעוד מקורי: עיתוק

יצרן מנוע: Maybach - MTU, גרמניה

יצרן: Esslingen, גרמניה

עצמת המנוע: 650 כ"ס תמסורת: הידראולית

 

(0-6-0)

סידור גלגלים: Cכינוי בארץ: -

מספר: 251

סימול יצרן: G8

תקופת השירות בישראל: 1999-1967

ייעוד מקורי: עיתוק

יצרן מנוע: GM-EMD, ארה"ב

יצרן: GM-EMD, ארה"ב

עצמת המנוע: 950 כ"ס תמסורת: חשמלית

 

(0-4-4-0)

סידור גלגלים: 'Bo'Bo

הערות: נבנה עבור הרכבת המצרית בשנת 1956 ונפל שלל במלחמת ששת-הימים -1967.כינוי בארץ: יו-יו, GA900

מספרים: 263-261

סימול יצרן: GA-DE 900 AC

תקופת השירות בישראל: 1998-היום

ייעוד מקורי: עיתוק

יצרן מנוע: MTU, גרמניה

יצרן: Alstom, ספרד

עצמת המנוע: 1250 כ"ס תמסורת: חשמלית

 

(0-4-4-0)

סידור גלגלים: Bo-Boכינוי בארץ: G26, ג'אמבו

מספרים: 615-601

סימול יצרן: G26CW

תקופת השירות בישראל: 1971-היום

ייעוד מקורי: משא (לפי היצרן - שימוש כללי)

יצרן מנוע: GM-EMD, ארה"ב

יצרן: GM-EMD, ארה"ב

עצמת המנוע: 2200 כ"ס תמסורת: חשמלית

 

(0-6-6-0)

סידור גלגלים:'Co'Co

הערות: קטרים 615-610 הינם מהסדרה המשופרת בעלת הסימול G26CW-2.כינוי בארץ: GT26, ג'אמבו

מספר: 701

סימול יצרן: GT26CW-2

תקופת השירות בישראל: 1989-היום

ייעוד מקורי: משא (לפי היצרן - שימוש כללי)

יצרן מנוע: GM-EMD, ארה"ב

יצרן: GM-EMD, ארה"ב

עצמת המנוע: 3300 כ"ס תמסורת: חשמלית

 

(0-6-6-0)

סידור גלגלים: 'Co'Coכינוי בארץ: COCO

מספרים: 709-702

סימול יצרן: JT42CW

תקופת השירות בישראל: 1998-היום

ייעוד מקורי: משא

יצרן מנוע: GM-EMD, ארה"ב

יצרן: GEC-Alsthom, ספרד

עצמת המנוע: 3200 כ"ס תמסורת: חשמלית

 

(0-6-6-0)

סידור גלגלים: 'Co'Co

הערות: קטרים ממשפחה זו משווקים כיום בעולם תחת שם המותג PRIMAכינוי בארץ: BOBO

מספרים: 755-731

סימול יצרן: JT42BW

תקופת השירות בישראל: 1998-היום

ייעוד מקורי: נוסעים

יצרן מנוע: GM-EMD, ארה"ב

יצרן: GEC-Alsthom/Alstom, ספרד

עצמת המנוע: 3200 כ"ס תמסורת: חשמלית

 

(0-4-4-0)

סידור גלגלים: 'Bo'Bo

הערות: קטרים ממשפחה זו משווקים כיום בעולם תחת שם המותג PRIMA. כיום נמצאים בהזמנה 6 קטרים נוספים מדגם זה.


הערות כלליות

בנוסף לקטרים המצוינים לעיל, היו ברשות רכבת ישראל מספר קטרי דיזל נוספים, שלא קיבלו מספרים של רכבת ישראל, לפי הפירוט שלהלן:

 

התמונה של קטר מספר 70249 צולמה ע"י R.E. Tustin בבירות, לבנון, בשנת 1945.
מתוך ספרו של פול קוטרל - The Railways of Palestine and Israel

  • לפחות שני קטרים דיזל-הידראולים של הצבא הגרמני (ה-'וורמאכט') שנשארו מתקופת המנדט הבריטי. שני הקטרים, מהסוג המכונה V36, נלקחו שלל ע"י הצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם השניה יחד עם מספר קטרים נוספים. הקטרים קיבלו את מספרי מחלקת המלחמה (War Department) הבריטית 70248 ו-70249. עם קום המדינה היו הקטרים בלתי שמישים, וככה"נ נשארו כך למרות נסיונותיה של רכבת ישראל להשמיש את אחד מהם תוך שימוש בחלקים מהשני. סיווג הגלגלים של קטרים אלו הוא 0-6-0 (C) ועוצמת מנועיהם 360 כ"ס. הדגם המדויק של הקטרים היה WR360 C14 ומספריהם המקוריים ברכבת של הצבא הגרמני היו 11465 ו-11464 בהתאמה.

התמונה צולמה בחיפה ע"י הנס קוהוט.
מתוך ספרו של פול קוטרל - The Railways of Palestine and Israel

  • במבצע 'קדש' שנערך בשנת 1956 נלקח שלל מהרכבת המצרית, בין היתר, קטר דיזל בודד מתוצרת חברת Jung הגרמנית. גם לקטר זה היה סידור גלגלים 0-6-0 (C) והוא נבנה בשנת 1955 (מספר יצרן 12174) וקיבל את המספר 4239 של הרכבת המצרית (ERR). רכבת ישראל השתמשה בקטר זה במשך מספר שנים והוא המשיך לשאת את אותו המספר עד להוצאתו מהשירות. כינויו של הקטר בקרב אנשי הרכבת היה 'עבד אלנאצר'.

 

הרשימה שלעיל אינה כוללת מגוון קטרי דיזל בבעלות פרטית שפעלו מאז קם המדינה על מסילות רכבת ישראל ומסילות המקושרות אליה.


העמוד נבנה על ידי חן מלינג

חזרה לתפריט ציוד נייד