Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Record of the Orally Transmitted
Teachings of Nichiren Daishonin

- Ongi Kuden -

Chapter 9: Prophecies Conferred on Learners and Adepts [Ninki]

The sutra states, "I now declare among [you] monks that Ananda, keeper of the Law, shall pay homage to Buddhas and afterward accomplish Perfect Enlightenment." (3LS p. 181)

There is no 'Ananda' apart from us, the votaries of the Lotus Sutra. 'Ananda' means 'joy.' It is the joy of awakening to ichinen sanzen within ourselves. (Gosho Zenshu p 736)
 
 
previous.page.next


These excerpts are provided here for educational purposes only. Content related questions may be directed to Paul Wersant. Problems or questions concerning this web-site and/or translation in Serbian should be directed to Mica Mijatovic.
Zapis usmeno prenetih učenja
Ničirena Dajšonina

- Onđi Kuden -

Poglavlje 9: Proročanstva data Učenicima i Sledbenicima [Ninki

Sutra tvrdi: Sada među [vama] kaluđerima izjavljujem da će Ananda, čuvar Zakona, iskazati poštovanje budama i docnije izvesti Savršeno Prosvetljenje." (3LS, str. 181)

Nema "Anande" izvan nas, poklonika Lotos sutre. "Ananda" znači "radost". To je radost buđenja za ičinen sanzen u nama samima. (Gošo Zenšu, str. 736)
 
 
prethodna.strana.sledeća


Preveo Mića Mijatović, 28. 02. 2000. u Beogradu
Ovi izvodi su pribavljeni jedino iz edukativnih razloga. Pitanja koja se odnose na njihov sadržaj mogu biti upućena Polu Versantu. U vezi sa eventualnim problemima ili pitanjima koja se tiču ovog web sajta i/li prevoda na srpski možete se obratiti Mići Mijatoviću.

NičirenYU: [Onđi Kuden|Polazna strana|Predavanja|LotosSutra|Gošo|
|Razno|Panel-bandera|Iskustva|Saradnja|Screen Savers|Veze-Links]
NichirenYU: [Ongi Kuden|Home page|Lectures|LotusSutra|Gosho|
|Misc|Panel-pole|Experiences|Screen Savers|Links]
Ovo je privatni, neoficijelni sajt posvećen budizmu Ničirena Dajšonina. O njemu brine Mića Mijatović.
This is a private, unofficial site dedicated to Buddhism of Nichiren Daishonin. Owned & maintained by Mića Mijatović.