Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Record of the Orally Transmitted
Teachings of Nichiren Daishonin

- Ongi Kuden -

Chapter 14: Peaceful Practices [Anryakugyo]

"Concerning the 'peaceful practice' of Myoho-renge-kyo: in the Latter Day of the Law, in terms of the practice that Nichiren and his disciples now carry out, to meet obstacles in the course of one's practice of Myoho-renge-kyo should be regarded as 'peaceful.' The occurrence of persecutions should instill a sense of comfort. Meeting persecutions should thus be regarded as 'peaceful practices.' (Gosho Zenshu p. 750)
 
prethodna.page.next

These excerpts are provided here for educational purposes only. Content related questions may be directed to Paul Wersant. Problems or questions concerning this web-site and/or translation in Serbian should be directed to Mica Mijatovic.
Zapis usmeno prenetih učenja
Ničirena Dajšonina

- Onđi Kuden -

Poglavlje 14: Tihe1 prakse [Anrjakugjo]

"Što se tiče 'tihe prakse' Mjoho Renge Kjoa: u Potonjem Danu Zakona, u terminima prakse koju sada izvode Ničiren i njegovi učenici, susret se sa smetnjama u toku praktikovanja Mjoho Renge Kjoa treba da bude prihvaćen 'tiho'. Slučajevi proganjanja treba da uliju jedan osećaj udobnosti. Susretanja sa proganjanjima treba, tako, da budu prihvaćena kao 'tihe prakse'. (Gošo Zenšu str. 750)

Napomene:
  1. Peaceful - tih, miran, smiren.
prethodna.strana.sledeća

Preveo Mića Mijatović, 02. 03. 2000. u Beogradu
Ovi izvodi su pribavljeni jedino iz edukativnih razloga. Pitanja koja se odnose na njihov sadržaj mogu biti upućena Polu Versantu. U vezi sa eventualnim problemima ili pitanjima koja se tiču ovog web sajta i/li prevoda na srpski možete se obratiti Mići Mijatoviću.

NičirenYU: [Onđi Kuden|Polazna strana|Predavanja|LotosSutra|Gošo|
|Razno|Panel-bandera|Iskustva|Saradnja|Screen Savers|Veze-Links]
NichirenYU: [Ongi Kuden|Home page|Lectures|LotusSutra|Gosho|
|Misc|Panel-pole|Experiences|Screen Savers|Links]
Ovo je privatni, neoficijelni sajt posvećen budizmu Ničirena Dajšonina. O njemu brine Mića Mijatović.
This is a private, unofficial site dedicated to Buddhism of Nichiren Daishonin. Owned & maintained by Mića Mijatović.