Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Prayers for Infinity1

I pray for Infinite COURAGE to seek out and conquer fear and other related blockages in my own world.

I pray for Infinite COMPASSION to easily understand and accept the hearts of all others as part of my development.

I pray for Infinite FORTUNE to have all my needs easily met through honest and sincere care for others.

I pray for Infinite SINCERITY to mean all the things I say, do, think and create.

I pray for Infinite BLISS so that I may spread same throughout and beyond my immediate circle.

I pray for Infinite VOICE, pure and far-reaching to touch every soul in the Universe for the purpose of healing.

I pray for Infinite CREATIVITY to express my highest personal potential.

I pray for Infinite PERCEPTION to see and understand the reality of all phenomena.

I pray for Infinite FREEDOM to move around the Globe for career and spiritual advancement of others and myself.

I pray for Infinite POWER to change the impossible to possible.

I pray for Infinite HUMILITY to know when flattery weakens my character and to remain unswayed by arrogance.

I pray for Infinite POISE to remain calm in the face of my inner disquiet and outer confusion, regardless of the circumstance.

I pray for Infinite TENACITY to finish the projects I begin with enthusiasm and attention to detail.

I pray for Infinite DESIRE to fuel all my pursuits to their highest possible outcome.

I pray for Infinite CAPACITY for self-advancement and the ability to share same freely with others.

I pray for Infinite OBJECTIVITY in determining what is best, without strategy or manipulation.

I pray for Infinite TEMPERANCE to remain collected in all situations, ever transforming each trial into an opportunity.

I pray for Infinite DISCRIMINATION in choosing proper words to speak always without slander or judgment.

I pray for Infinite DOMINION over my desires and earthly attachments.

I pray for Infinite ENERGY to continue doing only my very best in all circumstances.

I pray for Infinite GENEROSITY to give freely of myself to others.

I pray for Infinite GRATITUDE to the Universe and everything in it.

I pray for Infinite SENSITIVITY to all in my environment so I may remember the feelings of others.

I pray for Infinite SYNCHRONICITY to blend perfectly with the circumstances in my environment.

I pray for Infinite MUSICALITY so that every cause I make relates to the sound of Universal healing and love.

I pray for Infinite RESOURCEFULNESS to use all things in my environment for ultimate advancement.

I pray for Infinite ENTHUSIASM to motivate others and let them reveal their highest potential.

I pray for Infinite PRESENCE to soothe every soul in a one-mile radius.

I pray for Infinite RESILIENCE to rebound easily from even the most complicated situation.

I pray for Infinite INFLUENCE over every aspect of my environment to affect even the seemingly impossible.

I pray for Infinite FORGIVENESS to set aside forever the misdeeds of every person against me without harboring blame.

I pray for Infinite BELIEF in my own ability to make dreams come true.

I pray for Infinite PATIENCE to understand that my concept of time differs from Universal time.

I pray for Infinite REASON to resolve any situation to its highest possible outcome.

I pray for Infinite MAGNETISM to attract to my life seeking souls like myself to grow with.

I pray for Infinite IMAGINATION to dream beyond my every limitation.

I pray for Infinite INTENSITY to positively effect everything with my thought, gaze, touch and sound.

I pray for Infinite DETERMINATION to stay on the courses I choose to their fruition.

I pray for Infinite RESPECT for others and their beliefs.

I pray for Infinite PROTECTION against harm.

I pray for Infinite COMMAND of language and other more subtle forms of communication.

I pray for Infinite APPRECIATION for my lesser self, who is my guide and teacher ever again.

I pray for Infinite RECOGNITION of the law of Cause and Effect and its workings in my life and the Universe.

I pray for Infinite STRENGTH in times of adversity and triumph, when I am most vulnerable.

I pray for Infinite LIFE FORCE to penetrate and overcome my obstacles.

I pray for Infinite FULFILLMENT of my desire for the Enlightenment of humanity.

I pray for Infinite WISDOM to share freely and to know when not to share.  The needed words at the appropriate time.

I pray for Infinite UNDERSTANDING that for all my Infinity, I am as insignificant as a grain of sand, yet an essential element of the great collective.


Praktikovanje za beskrajno1

Recitujem za beskrajnu HRABROST da istražim i pobedim strah i druga slična blokiranja u svom vlastitom svetu. 

Recitujem za beskrajno SAOSEĆANJE da lako razumem i prihvatim srca svih drugih kao deo svog razvoja. 

Recitujem za beskrajnu DOBRU SREĆU da lako udovoljim svim svojim potrebama kroz poštenu i iskrenu brigu o drugima. 

Recitujem za beskrajnu ISKRENOST da doista stojim iza onog što govorim, činim, mislim i stvaram. 

Recitujem za beskrajno BLAŽENSTVO tako da mogu isto da širim s kraja na kraj i izvan svog neposrednog kruga. 

Recitujem za beskrajni GLAS, čist i dalekosežni da dodirnem svaku dušu u Univerzumu radi lečenja. 

Recitujem za beskrajnu KREATIVNOST da izrazim svoje najviše lične potencijale. 

Recitujem za beskrajnu PERCEPCIJU da vidim i razumem stvarnost svih pojava. 

Recitujem za beskrajnu SLOBODU da se krećem širom sveta za dobro drugih, njihov duhovni napredak i svoj. 

Recitujem za beskrajnu MOĆ da promenim nemoguće u moguće. 

Recitujem za beskrajnu PONIZNOST da znam kada laskanje slabi moj karakter i ne kolebam se pred arogancijom. 

Recitujem za beskrajnu URAVNOTEŽENOST da ostanem smiren-a u suočavanju sa svojom unutrašnjom uznemirenošću i spoljašnjom zbrkom, bez obzira na okolnosti. 

Recitujem za beskrajnu ISTRAJNOST da završim ono što sam započeo-la sa entuzijazmom i obraćanjem pažnje na detalje. 

Recitujem za beskrajnu ŽELJU da podstaknem sva svoja zanimanja do njihovog najvišeg mogućeg ishodišta. 

Recitujem za beskrajnu SPOSOBNOST za samonapredovanje i moć da isto podelim slobodno sa drugima. 

Recitujem za beskrajnu OBJEKTIVNOST pri određivanju šta je najbolje, bez strategije ili manipulacije. 

Recitujem za beskrajnu UMERENOST da ostanem sabran-a u svim situacijama, uvek pretvarajući svako iskušenje u povoljnu priliku. 

Recitujem za beskrajnu SPOSOBNOST RAZLIKOVANJA u biranju odgovarajućih reči da govorim uvek bez klevetanja ili presuđivanja. 

Recitujem za beskrajno VLADANJE svojim željama i zemaljskim privrženostima. 

Recitujem za beskrajnu ENERGIJU da nastavim da delujem najbolje što mogu u svim okolnostima. 

Recitujem za beskrajnu VELIKODUŠNOST da slobodno dajem od sebe drugima. 

Recitujem za beskrajnu ZAHVALNOST Univerzumu i svemu u njemu. 

Recitujem za beskrajnu SENZITIVNOST prema svima u svojoj okolini tako da se mogu setiti osećanja drugih.

Recitujem za beskrajni SINHRONICITET da se savršeno spojim sa okolnostima u svom okruženju. 

Recitujem za beskrajnu MUZIKALNOST tako da se svaki uzrok koji načinim odnosi na zvuk lečenja i ljubavi Univerzuma. 

Recitujem za beskrajnu SPRETNOST da koristim sve stvari u svojoj okolini za vrhunsko napredovanje. 

Recitujem za beskrajni ENTUZIJAZAM da motivišem druge i da im omogućim da otkriju svoje najviše potencijale. 

Recitujem za beskrajnu PRISUTNOST da utešim svaku dušu u krugu od jedne milje. 

Recitujem za beskrajnu ELASTIČNOST da odskočim lako iz čak i najkomplikovanije situacije. 

Recitujem za beskrajni UTICAJ nad svakim aspektom svoje okoline da utičem čak i na naizgled nemoguće. 

Recitujem za beskrajno PRAŠTANJE da po strani ostavim zauvek pogrešna dela svake osobe protiv mene bez pribegavanja prekoru. 

Recitujem za beskrajnu VERU u svoju sopstvenu sposobnost da ostvarim svoje snove. 

Recitujem za beskrajno STRPLJENJE da shvatim da se moj pojam vremena razlikuje od Univerzalnog vremena. 

Recitujem za beskrajnu RAZUMNOST da svaku situaciju rešim na najbolji mogući način. 

Recitujem za beskrajni MAGNETIZAM da privučem u svoj život tragalačke duše kao što sam ja da se razvijam s njima. 

Recitujem za beskrajnu MAŠTU da sanjam van svakog svog ograničenja. 

Recitujem za beskrajnu INTENZIVNOST da pozitivno utičem na sve svojom mišlju, pogledom, dodirom i zvukom. 

Recitujem za beskrajnu REŠENOST da ostanem na pravcu koji sam odabrao-la do potpunog ostvarenja. 

Recitujem za beskrajno POŠTOVANJE prema drugima i njihovim verovanjima. 

Recitujem za beskranu ZAŠTITU od ranjavanja. 

Recitujem za beskrajno VLADANJE jezikom i drugim suptilnim oblicima komunikacije. 

Recitujem za beskrajno UVAŽAVANJE svog manjeg "ja", koje je uvek iznova moj učitelj i vodič. 

Recitujem za beskrajno PRIZNANJE zakona Uzroka i Posledice i njegovo delovanje u mom životu i Univerzumu. 

Recitujem za beskrajnu SNAGU u vremenima nevolje i trijumfa, kada sam najranjiviji-a. 

Recitujem za beskrajnu ŽIVOTNU SNAGU da se probijem i nadvladam svoje prepreke. 

Recitujem za beskrajno ISPUNJENJE svoje želje za Prosvetljenjem čovečanstva. 

Recitujem za beskrajnu MUDROST da slobodno razmenjujem potrebne reči u podesno vreme i da znam kada da to ne činim. 

Recitujem za beskrajno RAZUMEVANJE da sam iako u odnosu na svu svoju Večnost tako beznačajan-na kao zrno peska, ipak suštinski element velikog kolektiva.


Preveo Mića Mijatović, 30. 03. 2000. u Beogradu
 

Footnote
  1. This is posted on "itaidoshin" e-group by Dolores Velasquez. She described all this thing this way: "Am-aaaaaaaaa-zzzzzz-iiiiiing things happened when I began chanting a minute or so on each prayer...and they continue to do so...Nam Myoho Renge Kyo!  Dolores" / Ovo je poslala Dolores Velaskez na e-grupu "itaidoshin". Celu tu stvar je opisala ovako: "Neee-veee-rooo-vaaaaaaaa-tne stvari su se desile kada sam počela da recitujem po otprilike minut za svaki cilj... i nastavilo se tako... Nam Mjoho Renge Kjo! Dolores"NičirenYU: [Onđi Kuden|Polazna strana|Predavanja|LotosSutra|Gošo|
|Razno|Panel-bandera|Iskustva|Saradnja|Screen Savers|Veze-Links]
NichirenYU: [Ongi Kuden|Home page|Lectures|LotusSutra|Gosho|
|Misc|Panel-pole|Experiences|Screen Savers|Links]
Ovo je privatni, neoficijelni sajt posvećen budizmu Ničirena Dajšonina. O njemu brine Mića Mijatović.
This is a private, unofficial site dedicated to Buddhism of Nichiren Daishonin. Owned & maintained by Mića Mijatović.