Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2005


ZELFVERDEDIGING

BOEKEN

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 Titel: Sta op je stuk

Auteur: Kalegh Quinn

 ISBN nummer: 9065640908

Zelfverdediging voor vrouwen. Dit boek gaat over het feit dat iedereen - maar in het bijzonder de vrouw - recht heeft op een eigen stukje grond, een eigen plaats, een eigen bestaan. Dit recht moet door eenieder gerespecteerd worden. Gebeurt dit niet, dan ben je er als vrouw zelf verantwoordelijk voor om hier voor op te komen, hier werk van te maken. Zie niet lijdzaam toe dat anderen hun wil aan jou opleggen. Doe er iets tegen, durf ? NEE te zeggen. Sta op je stuk.

 

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


Titel: Niet met mij! : zelfverdediging voor vrouwen

 

Auteur: Marianne van den Lemmer

ISBN nummer: 9002204655

De auteurs - beiden werkzaam bij de Belgische politie, waar Van den Lemmer zelfverdedigingscursussen geeft - willen vrouwen technieken aanbieden om zich te verzetten in situaties waarin zij worden aangevallen. Naast een praktisch deel met zwart-witfoto's van dergelijke situaties en aanbevelingen tot handelen, bevat het boek een geschreven deel dat allerlei thema's rond seksueel geweld tegen vrouwen behandelt. Door een wat populaire stijl vervalt het boek hier en daar in stereotypering, vooral waar het gaat om man-vrouwverhoudingen. Hoewel nadrukkelijk gesteld wordt, dat men voor het aanleren van technieken een cursus moet volgen, ligt het gevaar van doe-het-zelven toch op de loer. Het boek is eenvoudig en pakkend geschreven en daardoor toegankelijk voor een breed publiek.

 

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


Titel: Als Nee niet genoeg is

 

DRUK 1 HANDBOEK ZELFVERDEDIGING VOOR MEISJES IN HET VOORTGEZ

Auteur: Foncke M.beer C. De

ISBN nummer: 9026220308

 

 

Maar je kunt ook eens kijken of je 'm bij de Slegte kunt vinden

http://www.deslegte.nl

 

Als nee niet genoeg is / druk 1
Corinne de Beer


Titel:Recht voor je raap

 

Auteur:Beer, Corinne de

ISBN nummer: 9032106708

De uitgave is bedoeld als handleiding voor leerkrachten Lichamelijke opvoeding, teneinde hen in staat te stellen op school een basiscursus zelfverdediging te kunnen geven voor meisjes vanaf 15 jaar. De cursus bestaat uit 6 lessen van 2 uur. Er staan daarbij drie zaken centraal: inzicht, zelfvertrouwen en kunde. Meisjes krijgen het inzicht, dat zij niet weerloos zijn tegen mannelijk geweld. De fysieke technieken zijn eenvoudig van aard en in de cursustijd redelijk te leren. Nadruk wordt gelegd op de mentale ontwikkeling. Vele situaties worden in spelvorm beoefend en besproken. Doordat vele deskundigen door de in pedagogie afgestudeerde auteur werden gevraagd voor hun bijdrage, is een zeer volledig en vakkundig boek ontstaan. Er zijn al andere boeken op dit gebied o.a.: Quinn, K. Sta op je stuk, (a.i. 86-48-194-0) en Linda Tschirhart Sanford, Laat je niet nemen, (a.i. 81-30-195-2). Het nu uitgekomen boek is zeer up to date en zeer praktisch, mede door de verduidelijkende zwart-witte foto's. Algemene indruk: een zeer goede aanwinst.

 

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


Titel:Blijf er niet voor thuis

 

Auteur:Best, Maartje de

ISBN nummer:9032106732

De doelgroep van deze uitgave zijn 55+ vrouwen; echter ook jongere vrouwen kunnen er vele nuttige wenken in vinden. Het boek bevat aanwijzingen, die leiden tot het vergroten van zelfvertrouwen, en tot verstandig gedrag zonder angst op straat. De teksten en de zwart-wittekeningen beschrijven eenvoudige zelfverdedigingstechnieken. Tevens adressen waar die eventueel geleerd kunnen worden. Voorts worden adviezen gegeven voor slachtofferhulp aan vrouwen, die het trauma van een geweldmisdrijf hebben doorgemaakt. Het boek bevat vele nuttige verwijsadressen en een literatuurlijst. Bruikbaar naast de algemene boeken over zelfverdediging voor vrouwen

 

Blijf er niet voor thuis
Maartje de Best

 

 


Titel:Doehetzelfverdediging

Auteur:Haan, Brenda

ISBN nummer:9071080013

In een agressiever wordende samenleving zijn het altijd de zwakkeren, die het slachtoffer zijn van gewelddaden. Vrouwen worden onder vele omstandigheden lastig gevallen, zowel op straat als binnenshuis. Het antwoord daarop is zelfverdediging leren, niet alleen lichamelijke technieken, maar vooral ook psychologisch gerichte technieken. Vooral op dit laatste gebied bevat het boek nuttige wenken om vrouwen innerlijk te mobiliseren en zelfvertrouwen en zelfrespekt te geven. Een tiental praktische lessen (lijfwerk) wordt duidelijk omschreven, echter met weinig illustraties. Dit wellicht met opzet, want de schrijfster weet door haar jarenlange leservaring, dat lessen onder leiding van een goede lerares noodzakelijk zijn. Een adressenlijst voor informatie en voor het nemen van lessen is in het boek opgenomen. Het boek geeft helaas geen enkele relativering tegen het gevoel, dat alle mannen verkrachters zijn. Algemene typering: goede aanwinst (voor vrouwelijke lezers).

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

 

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


Titel:Laat je niet nemen!

 Auteur:Sanford, L. Tschirhart

 ISBN nummer: 906020302X

Uiterst kompleet boek over aanrandingen en sexueel geweld, geschreven door vrouwelijke deskundigen uit de VS. Verhandeling over het voorkomen van sexueel geweld door middel van: het aanleren van verdedigingstechnieken in aanrandingssituaties, het zoveel mogelijk voorkomen van aanrandingen (regels ten aanzien van gedrag en kleding), training van innerlijke zekerheid voor wellicht komende gevaarlijke situaties. Alle onderdelen zijn bijzonder volledig behandeld. De zelfverdedigingstechnieken zijn vakkundig samengesteld en voorzien van duidelijke foto's. In het aanhangsel bijdragen van deskundigen over o.a meisjes in de puberteit, de oudere vrouw, vrouwen op het platteland, lesbische vrouwen en slachtoffers van sexueel misbruik. Zeer aanbevelingswaardig. -

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

 

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


Titel: Op eigen kracht

 

Auteur: Verhoeven, L.H.J.

ISBN nummer: 902151964X

In theorie en praktijk volgt deze uitgave in grote lijnen de cursussen zelfverdediging voor vrouwen, die op vele plaatsen in ons land worden gegeven. De eerste 24 pagina's behandelen de oorzaken van seksueel geweld en hoe erop gereageerd moet worden. Als illustratie zijn relevante kranteknipsels opgenomen. De overige 72 pagina's bevatten praktische en eenvoudige technieken voor vrouwen, die niet geoefend zijn in een vechtsport. Goede foto's en teksten illustreren de technieken. Andere uitgaven, die iets meer ingaan op de psychologische kanten van geweld tegen vrouwen, zijn: Sta op je stuk van Kaleghl Quinn, a.i. 86-48-194-0. Laat je niet nemen! van Linda Sanford, a.i. 81-30-195-2. Zelfverdediging voor vrouwen van Mario F. Frerker, a.i. 86-33-074-8 en Handen van m'n lijf! van Kathleen Hudson (1979

 

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


Hoe Sterk Sta ik?

 

DRUK 1 LICHAMELIJKE OPVOEDING

Auteur: Raad T. De

ISBN nummer: 9057660857

 

Uitbouw stoeispelen: jiu jitsu do; keuze voor competitietoernooi of demotoernooi; eigen taken van leerlingen in dit toernooi; uitbouw trefspelen: karate do; keuze: competitietoernooi of demotoernooi; eigen taken van leerlingen in dit toernooi; opdrachtkaarten/aanwijzingen voor leerlingen.

 


Titel: Wordt uw eigen bodyguard

Auteur: Zwoferink, Marcel

Isbn nummer: 9058910253 (geb.)

De auteur wil eenvoudige verdedigingsmiddelen aan de lezer/kijker meegeven om zich in verschillende situaties "effectief" te kunnen verdedigen. Een aantal voorkomende conflictsituaties wordt uitgebeeld, met een scala aan klemmen, trappen en trucs om een aanvaller uit te schakelen. Het geheel wordt erg "modern" - dus flitsend in beeld gebracht - getoond, en verscheidene aanvalssituaties (vasthouden, wurgen, aanval met wapen, klappen, etcetera) passeren de revue. De uitleg bij de foto's is kort en bondig, en de getoonde technieken zijn inderdaad erg eenvoudig, maar de vraag is of de lezer/kijker na het doorkijken van een zeer beknopte handleiding als deze, geen vals gevoel van veiligheid krijgt: zelfs de meest eenvoudige verdedigingstechniek vergt intensieve training om echt doeltreffend te zijn. Voor mensen die een eerste notie willen krijgen van mogelijke verdedigingstactieken

 

 


Titel: Stop agressie!

Auteur: De Gelaen, Theo

Isbn nummer: 9080537616

Drie Belgische vechtsportleraren hebben onder het motto 'stop agressie' zelfverdedigingstechnieken beschreven vanuit een aantal verschillende vechtstijlen. Het gaat daarbij om ju jutsu, aiki jutsu, escrima, karate en shintaido. Er worden tips aangegeven voor het vermijden van agressie. Wat gebeurt er in het lichaam op fysiologisch gebied, wanneer er sprake is van stress. De ligging van vitale punten en de 'helende werking' van de innerlijke kracht 'chi' komt aan de orde. De verdedigingstechnieken zijn niet anders dan beschreven in andere boeken op dit gebied. Zij worden duidelijk gemaakt door middel van teksten en zwart-witte foto's

 

 


Marietje Kesselsproject [Beeld & Geluid] : preventie van machtsmisbruik : lesprogramma voor het basisonderwijs

In het kort wordt de opzet van het lesprogramma uitgelegd, geïllustreerd met beelden van de lessen, een ouderavond en een schoolteamvergadering. Kinderen laten verschillende oefeningen zien, geven reacties op het project en spelen enkele reconstructies

 

Is te huur in de bibliotheek oa http://www.oba.nl


 

 

 Verder kun je ook kijken in de bibliotheek of je daar nog meer titels kunt vinden. Misschien wil je mij daar op de hoogte van stellen.

  

 

LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

   

 

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina 

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING