Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

UPDATE 2005


HULPVERLENING

SPEYERTHERAPIE

 

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 

 Speyertherapie

Speyertherapie is een psychotherapeutische methode, genoemd naar dr. Simon Speyer.

Het verschaft de mens inzicht in de oorzaken van zijn neurotisch handelen en helpt hem zijn oorspronkelijke IK te ontdekken. Uitgangspunt is dat emotionele problemen van NU hun oorsprong meestal in de eerste vijf kinderjaren hebben.

De essentie van de behandeling berust op drie hoofdzaken:

-het opsporen van de kern van het probleem dat zich veelal onbewust manifesteert

-de cliënt bewust maken van de ermee samenhangende onverwerkte conflicten

 

-het alsnog reageren op de bewust gemaakte informatie op een

manier zoals dat vroeger niet kon of mocht .

Tijdens een intake gesprek wordt zorgvuldig nagegaan of de problemen met Speyertherapie verholpen kunnen worden. De eigenlijke therapie beslaat een periode van een jaar en bestaat uit een actief en een passief deel. Het actieve deel omvat twee aaneengesloten perioden van vijf dagen waarin sessies van twee uur plaatshebben. Het passieve deel, 50 weken, bestaat uit begeleiding en nazorg.

 

Neurotische klachten vertalen zich in:

-emotionele problemen; sterke schuldgevoelens, geen nee kunnen zeggen, vlagen van agressief gedrag,vluchten in werk, niet kunnen genieten, zich de mindere voelen, geremdheid, vaak overspannen of stressgevoelig

-angsten; angst voor een bepaald object, straat- of pleinvrees, angst voor gezelschap, angstaanvallen die plotseling door een impuls van buitenaf in gang worden gezet.

-relatieproblemen; autoriteitsconflicten, steeds terugkerende problemen met de partner, met het gezin of op het werk

-seksuele moeilijkheden; storingen of geremdheid in de seksuele

omgang die niet het gevolg zijn van lichamelijke aandoeningen of

afwijkingen.

 

De Nederlandse Vereniging voor Speyertherapie stelt zich ten doel:

- de belangen te behartigen van haar leden, zodat zij op een maatschappelijk verantwoorde wijze het beroep van neurosetherapeut volgens Speyer kunnen uitoefenen

-het doen of laten doen van onderzoek ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de neurosetherapie volgens Speyer

- het doen opleiden van personen tot het beroep van neurosetherapeut volgens Speyer

 

Leden van de NVVS kunnen zijn diegenen die opgeleid zijn door Simon Speyer, de Speyerstichting, de NVVS of door een door de NVVS erkende opleiding.

http://www.speyertherapie.com

 


 

 LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

HTTP://GO.TO/STEUNPUNT-GEWELD

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina 

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING