Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

UPDATE 2005


HULP IN BELGIE

ADRESSEN

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 


HULPVERLENING IN België

  

 

Zoek je hulp in België vraag dan om een verwijzing via het steunpunt Algemeen Welzijnswerk tel: 03-6331540

Vertrouwenscentrum inzake Kindermishandeling

Boerenkrijgsingel 30

3500 HASSELT

Telefoonnummer: 011-274672

 110, gratis telefoonnummer van CHILDFOCUS voor aangifte van kindermishandeling. 

 

0800/15 111 (dit is een gratis nummer)

Kinder- en jongerentelefoon voor problemen waarover je niet weet hoe je ze moet aanpakken.

Internet-adres van het kinder- en jongerentelefoon: http://www.kjt.org/ of http://www.kinderenjongerentelefoon.be/

 

 

 

 

http://www.kindinnood.org/

Vertrouwenscentrum Kind in Nood Brussel België

Kinderen en jongeren kunnen er terecht:

- Wanneer je thuis voortdurend ruzie hebben;

- Wanneer je slachtoffer bent van geweld vanwege diegenen die verondersteld worden voor hen te zorgen;

- Wanneer je een vriend of vriendin willen helpen die dergelijke zaken meemaakt.

Diverse andere sites

 

 

 http://www.incest-vlaanderen.be/

 

 

http://incest.startinbelgie.com/

 

http://users.skynet.be/sb152136/intro.htm

 

 

 http://incest.2link.be/index.php

 

http://incest.beginthier.nl/

 

 

 http://users.skynet.be/evds/evds163.htm

 

 

http://users.skynet.be/oase/askhelp.html


 

 

 ZELFHULPGROEPEN in BELGIË

 

Zelfhulpgroep Incest Gent

p/a Guinardstraat 34

9000 Gent (België)

09/225 06 52

Praatgroep Incest

p/a Lombaardstraat 20

3500 Hasselt (België)

011/21 20 20

Pandora

Katarinalaan 8/33

3500 Hasselt (België)

011/26 10 60

[24/24u]

 Hoogstraat 56

2870 Puurs (België)

03/899 45 48

[24/24u]

 Groot Hagelkruis 8

2180 Ekeren (België)

03/542 07 93

Praat- en verwerkingsgroep seksueel misbruik

p/a Kasteeldreef 29

9340 Lede (België)

053/80 41 31

Zelfhulpgroep Incest Kortrijk

Voortstraat 53

8500 Kortrijk (België)

056/53 21 51

 

CGSO Hasselt,

Carine Vrancken,

Wijngaardstraat 1,

tel. 011/21.20.20

Therapeutische groep : (m/v) voor mensen die in hun kinder- of jeugdjaren seksueel misbruikt zijn. De groep wordt geleid door twee psychotherapeuten, en komt om de veertien dagen dinsdagsavonds samen. Per avond : +- 2 EURO 50

Incest en Seksueel Geweld : Adres: Postbus 168, 2100 DEURNE-1.

Contactpersonen : Antwerpen: Joohan 03/324.77.52

Leuven: Tilli 016/60.32.64;

Telefonisch: regio Mechelen: Roos 015/62.39.99;

Antwerpen: Rita 03/322.75.69

Pajottenland: Jeannine: 02/582.67.26.

Organiseert momenteel in Antwerpen en Leuven maandelijkse babbelgroepen. 1

werkweekend, meestal januari van elk jaar.

Vooraf aan deelname min. 1 kennismakingsgesprek met verantwoordelijke.

Bepaalde momenten van het jaar 1 tot 2 maanden wachttijd om in een groep te stappen. Er wordt verwacht dat je min een engagement aangaat voor 6 maanden.

Bij langdurige afwezigheid een nieuw kennismakingsgesprek.

Elke deelnemer dient vooraf een document,binnenhuisreglement te ondertekenen.

Voor info kun je contact opnemen met: isgbe@yahoo.com

 

Moeders Tegen Incest:

Gent: Andrea 09/329.01.81

Kempen: 014/58.83.06

Leuven: 015/41.83.66

 

Kind & Gezin

je kan ook adressen vinden via de site van Kind & Gezin

http://www.kindgezin.be

Comité's voor bijzondere jeugdzorg. De comité's proberen te bemiddelen en in samenspraak met beide partijen, die vrijwillig moeten meewerken, een oplossing te zoeken voor problemen van heel uitenlopende aard : spijbelen op school, onleefbare ruzies, weglopen van huis, verwaarlozing, mishandeling, ... Eventueel kan die bemiddeling leiden tot thuisbegeleiding, plaatsing bij pleeggezinnen...

Jongeren Advies Centra (J.A.C.) vind je in heel wat steden in Vlaanderen. Je kan er bij psychologen en maatschappelijk werkers terecht voor vragen zoals wat al dan niet kan in de relatie tussen ouders en jongeren, of je recht hebt op kinderbijslag als je thuis weg bent, of je recht hebt op werkloosheidsuitkering of een uitkering van het OCMW. Je kan dikwijls ook juridische bijstand krijgen via het J.A.C.

http:/www.inpetto-jeugddienst.be/jacs.htm

:

Infolijn Jongerenrechten : 070/15.10.200

WERKGROEP PARTNER VAN EEN SLACHTOFFER VAN SEKSUEEL GEWELD

Werking: De werkgroep wil aandacht besteden aan mannen en vrouwen die partner zijn van een slachtoffer van seksueel geweld. Deze partners, ook tweedeplanslachtoffers genoemd, worden immers eveneens geconfronteerd met relationele en seksuele moeilijkheden, met depressies en dissociatieve stoornissen. De werkgroep organiseert regelmatig bijeenkomsten, toegankelijk voor mannen en vrouwen. Tijdens deze bijeenkomsten worden partners met elkaar in contact gebracht om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Thema’s waarrond gewerkt wordt zijn: omgaan met de eigen agressie, hoe om te gaan met mijn partner, seksualiteit, opvoeding van de eigen kinderen, contact met de therapeut van het slachtoffer, (zelf)zorg ... Het is de bedoeling dat de deelnemers ook buiten de bijeenkomsten bij elkaar terechtkunnen (door middel van een telefonisch netwerk). Er wordt verwacht dat kandidaat-deelnemers eerst een intake-gesprek hebben met de begeleider van de groepen. Momenteel lopen er twee groepen. Elke groep komt om de zes weken samen. Een documentatiepakket kan worden aangevraagd.

 

Mark Luyten, p/a Advies- en Begeleidingscentrum vzw

Azaleastraat 27, 9040 SINT-AMANDSBERG

Tel: 09/228.77.78

Fax: 09/228.74.25

Email: advies.en.begeleidingscentrum@skynet.be


 

 

Seksueel Misbruik & Juridisch Advies

 

 http://www.rijkswacht.be/rw/tips/slachtof2.htm

 

 

 

 


VERTROUWENSCENTRA

 

Antwerpen

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING ANTWERPEN

Albert Grisarstraat 21

2018 Antwerpen

E mail: info@vkantwerpen.be

tel. 03/230 41 90

GSM 0479/822 881

fax. 03/230 45 82

 

(zonaal tarief)

Fax: 03 230 45 82

Brugge/West Vlaanderen

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING WEST-VLAANDEREN

Blankenbergsesteenweg 112

8000 Brugge

 

E mail Vertrouwenscentrum.wvl@skynet.BE

tel. 050/34 57 57 0800/970 79

fax. 050/33 37 80

Brussel

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Laarbeeklaan 101

1090 Brussel

E mail Annik.Lampo@AZ.VUB.AC.BE

Johan.Deneyer@AZ.VUB.AC.BE

 

tel. VK 02/477 60 60

bureau Annik 02/477 57 17

GSM Annik 0477/61 62 16

fax. 02/477 57 45

http://www.kindinnood.org

Gent/Oost Vlaanderen

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING OOST-VLAANDEREN

Brugsesteenweg 274A

9000 Gent

 

E mail VKGent@PI.BE

tel. 09/216 73 30

fax. 09/216 73 39

 

Hasselt / Limburg

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING LIMBURG

Boerenkrijgsingel 30

3500 Hasselt

 

E mail VKLimburg@PI.BE

tel. 011/27 46 72

GSM Rik Bloemen

tel. 075/38 45 88

fax. 011/27 27 80

 

Leuven /Vlaams Brabant

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING VLAAMS BRABANT

Justus Lipsiusstraat 71 3de verdiep

3000 Leuven

 

E mail Liesbeth.Smeyers@UZ.Kuleuven.AC.BE

VK.Vlaams- Brabant@UZ.Kuleuven.AC.BE

tel. 016/30.17.30

fax 016/30.17.31

Mechelen

ANTENNEDIENST MECHELEN

Maurits Sabbestraat 119

2800 Mechelen

 

E mail vk@mechelen.be

Tel. 015/20 21 31

Fax. 015/20 00 79

Turnhout

ANTENNEDIENST TURNHOUT

Graatakker 158

2300 Turnhout

 

tel. 014/42 22 03

fax. 014/42 18 66

Hulp bij Zelfmoord

 http://users.skynet.be/oase/suicide1.html#zelfhulpgroepen


Voor nog meer adressen, neem eens een kijkje op de volgende site

http://www.hulporganisaties.be/

 

 


 

 

LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING