Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2004/2005


BOEKEN

DIVERSE

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 

  

 SEKSUEEL MISBRUIK & JONGENS

Titel: Seksueel Misbruik van Jongens

Auteur: Ron van Outsem

ISBN nummer Nummer: 90 6222-213-3

 

 

Dit boek geeft een overzicht van de bestaande literatuur - vaak op onderzoek gestoeld - over aard en gevolgen van seksueel misbruik van jongens. Het boek wil zo komen tot doorbreken van het taboe daaromtrent en vooral interesse en deskundigheid vergroten bij hulpverleners en onderzoekers in brede zin: psychiaters, maatschappelijk werkers, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, jeugdhulpverleners. Achtereenvolgens komen aan de orde: definitie seksueel misbruik, omvang en aard van misbruik en plegers, de gevolgen, modellen en theoretische kaders, en signalering-diagnostiek-behandeling. Het boek bevat noten, literatuur, 4 bijlagen en een adressenlijst. Bij dergelijke uitgaven is het een vreemde term, maar het is een boeiend boek, dat zijn doelstelling bereikt

  

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


SEKSUEEL MISBRUIK & SEKSUALITEIT

 

 Titel: Het slagveld van sex en macht

Auteur: Michael Hutchison

ISBN nummer: 9021002671

  

Wordt het denken en doen van de mens goeddeels bepaald door biologische drijfveren? Kan h etzijn dat de menselijke soort geprogrammeerd is op sex en dat deze kracht in onze maatschappij vaak wordt vertaald in zucht naar macht: macht o ver anderen,in het gezin,in het werk,in de maatschappij? Zijn sex en macht eigenlijk in hun biologische oorsprong, hetzelfde? 

In dit controversiële boek onderzoekt Michael Hutchson deze en dergelijke vragen. Met als voorbeeld de Verenigde Staten - in vele opzichten ons voorland - gaat hij na op welke manier sex en macht met elkaar verknoopt zijn. Hij ontmaskert wat mensen en maatschappelijke groeperingen drijft bij het nastreven van hun doelen. De bewustwording hiervan maakt het pas mogelijk om zelf, in vrijheid,te kiezen, mits onze samenleving ons die vrijheid blijft toestaan. Een meeslepend en persoonlijk geschreven boek over een fascinerend thema "Oneerbiedig,uitdagend, en grotendeels overtuigend

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 

 


 DISOCCIATIE

 

Titel: SCHOKKENDE HERINNERINGEN

Auteur Lenor Terr

ISBN nummer: 9025407226

Kan een lang vergeten herinnering aan een traumatische gebeurtenis zoals moord,seksueel misbruikt, of kindermishandeling jaren later plotseling bovenkomen? Aanhangers van het valse-herinneringen syndroom denken van niet.

Kinder psychiater Lenore Terr die vaak optreedt als getuigendeskundige in rechtszaken,geeft hun stof tot discussie. Zij beschrijft zeven fascinerende gevallen van mensen wier leven voorgoed veranderede toen zij opeens herinnerde wat zij zo hardnekkig probeerde te vergeten. Ze laat zien welke mechanismen er bestaan om traumatische gebeurtenissen in het geheugen te begraven en hoe ze daaruit weer bevrijd kunnen worden.

Lenor Terr is een van 's werelds vooraanstaande experts op het gebied van trauma's en geheugen werking

http://www.deslegte.nl

 

Te koop bij DE SLEGTE

 


 

EEN AANTAL BOEKEN UIT  MIJN BOEKENKAST

 

Ik heb hier een aantal boeken genoteerd die ik in mijn boekenkast heb staan en die je misschien kunnen helpen. Neem eens een kijkje.


Zelf-verbetering/RET

Titel:Denk je STERK

Auteur Fred Sterk & Sjoerd Swaen

ISBN nummer 90215-92584

 

Dit boek is geschreven voor mensen die voortdurend ontevreden over zichzelf zijn. Zij krijgen daardoor een lage zelfwaardering of een negatief zelfbeeld. Dat maakt kwetsbaar,het is mogelijk,sterker in je leven te staan. Dit boek geeft daarvoor de technieken. Met gerichte oefeningen kun je jezelf veranderen. Verkeerde (negatieve) gedachten kun je afleren; je kunt leren jezelf positiever te waarderen. Bewezen is dat deze methode goed werkt. Hiermee maak je jezelf minder kwetsbaar, en als gevolg daarvan zul je minder psychische problemen ervaren. Fred Sterk & Sjoerd Swaen zijn als psychologen en therapeuten verbonden aan de Universiteit van Utrecht. De in dit boek beschreven technieken hebben in de praktijk hun waarde al bewezen

Denk je sterk!<br>Fred SterkDenk je sterk!

Fred Sterk

 


Zelf-verbetering/RET

Titel: Emotioneel in Balans

Auteur: Fred Sterk en Sjoerd Swaen

ISBN nummer 9021533162

Emoties zijn in ons leven van wezelijk belang. Ze kleuren ons bestaan en geven richting aan ons denken. Elke verandering gaat gepaard met emoties. Ze horen bij het leven. Verdriet,boosheid,angst en blijdschap zijn emoties met een belangrijke functie. Ze verteleln ons dat er problemen of belemmeringen zijn die onze aandahct verdienen en motiveren ons ook door te gaan zoeken naar constructieve oplossingen Fred Sterk & Sjoerd Swaen zijn als psychologen en therapeuten verbonden aan de Universiteit van Utrecht. De in dit boek beschreven technieken hebben in de praktijk hun waarde al bewezen Dit boek is geschreven voor mensen die hun emoties in belans willen brengen. Het is mogelijk,je emoties te beïnvloeden,ongezonde negatieve emoties te verminderen en positieve emoties en zelfvertrouwen te versterken. Specifieke negatieve emoties kun je veranderen,zoals somerheid,angst,schuldgevoel,jaloezie en woede. Positieve emoties als geluk,liefde en voldoening kun je vasthouden en uitbreiden. Hiermee maakj je jezelf minder kwetsbaar en als gevolg daarvan zul je sterker in je leven staan.

 

Emotioneel in balans<br>Fred Sterk
Emotioneel in balans
Fred Sterk

 


POPULAIRE PSYCHOLOGIE

 

Titel: Je verdriet voorbij

Auteur: Diekstra, R. & G. MacEnery

 ISBN nummer: 9038908814

Ruim tien jaar oud is dit boek, dat een opvallende rol speelde bij de plagiaatbeschuldiging die leidde tot Diekstra's vertrek als hoogleraar psychologie. Deze herziene uitgave vermeldt twee auteurs en is in grote lijnen gelijk aan vorige drukken. Zelfmoord heet nu zelfdoding, de feitelijke gegevens zijn geactualiseerd en de bladspiegel oogt royaler. De kracht van het boek is onveranderlijk dat het zich rechtstreeks richt tot jongeren met gedachten over c.q. plannen voor zelfdoding. Het is een open en confronterend boek dat duidelijk het oogmerk heeft om zelfdoding van jongeren te voorkomen zonder het onderwerp te demoniseren of onbespreekbaar te verklaren. Of de auteurs altijd de juiste toon aanslaan, is moeilijk te beoordelen. Zeker is dat zij een serieuze poging doen om openhartigheid en hulpverlening te combineren. Gelet op de peilloze eenzaamheid van jongeren met suicidale gedachten is het toe te juichen dat een uitgave als deze probeert hen te bereiken en voor het leven te behouden. Ook belangrijk voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Vanaf circa 14 jaar.

 

 

Je verdriet voorbij
Diekstra, R.

 


POPULAIRE PSYCHOLOGIE

 

Titel: Persoonlijk onderhoud (zakboek voor zelfanalyse)

Auteur: Diekstra, R.

ISBN nummer:

 

Volgens Diekstra doen we anderen aan wat we onszelf aandoen en begrijpen we anderen waar we onszelf begrijpen. Vandaar dat het handig is om jezelf te kennen. Dit handboek moet de lezer de antwoorden brengen op vragen als "Wie ben ik?", "Waarom doe ik zo?", "Is dit het leven dat ik wil leiden?" etc. Dat is nogal wat, maar Diekstra behoeft op het punt van grote pretenties geen introductie. Hij schreef een concreet, praktisch boek op de bekende losse toon die gebruik maakt van een aantal vooronderstellingen die "in het volk" leven. Hij bouwt algemene waarheden om naar believen, maar geeft daarmee wel inzicht in wat hij wil aantonen. Kennis van de eigen persoonlijkheid brengt voor deel in relaties en is behulpzaam bij het sturen van het eigen leven. Zeer bruikbaar boek met uitnodigende tussentitels als "Vechten is hechten" en "Emotioneel goudzoeken". Met vragenlijstjes en een "Persoonlijkheidstest" in drie bijlagen. Toptienboek.

  

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


POPULAIRE PSYCHOLOGIE

Titel: Problemen laten bij wie ze horen (begrijpend leren luisteren zonder meteen te helpen)

Auteur: G.B. Lundberg & J. Saunders Lundberg

ISBN nummer: 9027466475

 

Veel gesprekken gaan over problemen. Wij willen problemen niet alleen oplossen, maar ook is het een vorm van aandacht krijgen. Soms is het verstandiger om de ander het probleem te gunnen, want een probleem kan ook aanleiding zijn voor verandering. Het is een kunst en een kunde om een probleem te laten bij wie het thuishoort. Het helpt wanneer er goed geluisterd wordt en niet meteen een advies of oplossing aangedragen wordt. Aandacht geven aan wat de ander vertelt, is een vaardigheid die weinig mensen van nature bezitten. Dit boek wil op praktische wijze aantonen dat het mogelijk is om dat te leren. Je hoeft alleen zes principes toe te passen zoals onder meer het afstemmen van de aandacht op de beleving van de ander, de verantwoordelijkheid laten waar deze thuishoort, bewust te zijn van emoties en de kunst van het luisteren ontwikkelen. Dat lijkt gemakkelijker dan het is. Veel voorbeelden uit opvoedings-, werk- en familiesituaties zijn verhelderend en leerzaam. Een goed boek voor een breed publiek; het is sterk Amerikaans bepaald, maar de goede verstaander kijkt daar wel doorheen. 

 

Problemen laten bij wie ze horen<br>G.B. Lundberg
Problemen laten bij wie ze horen
G.B. Lundberg

 


POPULAIRE PSYCHOLOGIE

 

Titel: Als Leven Pijn Doet

Auteur: R. Diekstra

ISBN nummer: 9022978869

 

Gevoelens van neerslactigheid overkomen iedereen en horen bij het leven. Er zijn zelfs momenten waarop ongelukkig zijn de enige reactie is. Maar hoe ga je er zó mee om dat het geen grote lichamelijke, geestelijke en sociale belasting gaat vormen? René Diekstra schetst in dit boek de achtergrond van 'de pijn van het leven'. Hij zet uiteen dat de meeste depressieve gevoelens voortkomen uit jaloezie, vermeende schuld, onvolkomenheid of minderwaardigheid, en dat daar heel goed iets aan te doen valt. Het uitgangspunt is dat ieder mens uniek is en mogelijkheden in zich draagt om zichzelf steeds te vernieuwen en boven zijn eigen ongeluk uit te stijgen. Wezenlijk is hierbij dat mensen hun blokkades kunnen overwinnen door anderen te helpen.

Als Leven Pijn Doet erkent de pijn van de werkelijkheid, maar beschouwt deze niet als onoverkomelijk. Dit boek geeft direct toepasbare adviezen om jezelf en de wereld om je heen zó te benaderen, dat er altijd meer mogelijkheden blijken te zijn dan je aanvankelijk dacht.

René Diekstra

René Diekstra is als adviseur aan de stad Rotterdam verbonden. In die functie adviseert hij burgemeester en wethouders over de uitvoering van het sociale beleid. Daarnaast publiceert hij wekelijks zijn columns in diverse kranten en tijdschriften De kracht van de auteur Diekstra is dat hij psychische problemen behandelt aan de hand van alledaagse situaties en daardoor voor veel mensen herkenbaar maakt. Hij geeft aan hoe ontwrichtend sommige problemen kunnen zijn in het dagelijks leven, zowel voor de patiënt als voor diens omgeving. Hij biedt inzicht in de kenmerken van syndromen, de oorzaken en de risicofactoren. Daarnaast biedt hij in zijn columns veel achtergrondinformatie en praktische richtlijnen. Hiermee bewijst René Diekstra dat de psychologie heel toegankelijk gemaakt kan worden en in het dagelijks leven tot grote steun kan zijn.

 


POPULAIRE PSYCHOLOGIE

 

Titel: Op Gedachten Gebracht

Auteur:René Diekstra

ISBN nummer: 9022983293

 

Psychologische invallen in het dagelijks leven Verrassende columns over een breed scala aan herkenbare psychische en psychologische problemen. Tien jaar lang schreef René Diekstra de column Denkwijzer in een groot aantal regionale kranten. Columns over een breed scala aan psychische en psychologische problemen, die herkenbaar en aansprekend zijn voor een breed publiek. Dat blijkt ook uit de zeer vele reacties die hij dagelijks van zijn lezers ontving. De hoofdstukken in dit boek zijn elk voor zich psychologische inkijkoperaties in het dagelijks leven. Ze bestrijken een groot deel van het landschap van gevoelens, gedragingen en relaties waarin mensen hotsend en botsend hun weg proberen te vinden. Waarom kiezen zo veel mensen ervoor om met elkaar in alsof-relaties te leven: alsòf ze, in plaats van omdàt ze, van elkaar houden? Waarom lukt het ons zo slecht om anderen, ook degenen die ons heel nabij zijn, het achterste van onze ziel te laten zien? Waarom is het zo dat we, gesteld voor de keuze tussen vertrouwen en wantrouwen, zo vaak het laatste en daarmee het slechtste alternatief kiezen? Wat maakt het voor ons zo moeilijk om de wereld door het oog van de ander te zien? Of die ander nu onze ouder, ons kind, onze partner, of gewoon een medemens is? Op al deze en een hele reeks andere vragen van alledag geeft dit boek een verrassende reactie, niet het antwoord.


Neuro-psychologie

 

 Titel: Verander uw brein, verbeter uw leven

Auteur Daniel G. Amen

ISBN nummer 9038909268

De grote doorbraak bij het overwinnen van angst, depressie, obsessie, boosheid en impulsief gedrag Laat uw brein beter functioneren voor een voller leven. Raakt u in paniek bij de gedachte een kamer binnen te moeten met mensen die u niet kent? Hebt u voortdurend negatieve gedachten? Wordt u zo makkelijk afgeleid dat u projecten vaak niet afrondt? Gaat u zonder enige reden tekeer tegen uw partner? Heeft u moeite in de omgang met mensen? Als u zonder succes geprobeerd hebt dergelijke problemen te overwinnen, dan ligt het waarschijnlijk niet aan een gebrek aan inspanning, denken of motivatie, maar beschikte u gewoonweg niet over de juiste gereedschappen. Nu wel! De neuropsychiater Daniel Amen levert het wetenschappelijk bewijs dat angst, depressie, boosheid, bezetenheid of impulsief handelen gerelateerd zijn aan de wijze waarop bepaalde structuren in de hersenen werken. Als uw hersenen niet op de goede manier functioneren, kunt ú ook niet goed functioneren. In dit boek legt dr. Amen uit hoe u uw hersenen kunt optimaliseren om hun volle potentie te bereiken. Hij geeft gedetailleerde vragenlijsten om uw problemen te analyseren, legt uit welke hersendelen zijn verbonden met speciale problemen en biedt specifieke, maar eenvoudige 'hersenvoorschriften' (cognitieve oefeningen, voeding, medicatie en meer) om de hersenfunctie daadwerkelijk te versterken en vele psychische problemen succesvol aan te pakken. Met zijn eenvoudig te volgen programma en het overtuigende bewijs dat u uw hersenen werkelijk opnieuw kunt oefenen om psychisch beter te functioneren, zal Anders denken, beter leven u helpen bij het bewerkstelligen van blijvende veranderingen. Een absolute doorbraak in de medische wetenschap! De auteur Daniel G. Amen is klinisch neurowetenschapper, psychiater en medisch directeur van de Amen Clinic voor gedragsgeneeskunde in Fairfield, Californië. Vele onderscheidingen vielen de erkende expert op het gebied van de relatie tussen hersenen en gedrag ten deel. Uitgeverij Elmar heeft helaas besloten dit boek niet meer te herdrukken. Ik raad je absoluut aan dit boek aan te schaffen als je het bij De Slegte of op een tweedehandsmarkt tegenkomt.

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


ASSERTIVITEIT
ASSERTIVITEIT

 

Titel: Assertiviteit

Auteur: Kate Keenan

ISBN nummer: 9056411586

'Assertiviteit is geen mysterieuze gave. Het is een manier van denken en een reeks vaardigheden die - als je ze eenmaal onder de knie hebt en ze in de praktijk brengt -je alledaagse bezigheden een stuk makkelijker maken. Assertiviteit steltje in staat voor je rechten OP te komen, uiting te geven aan je gevoelens, hulp te bieden aan anderen en gelijke relaties op te bouwen. En het allerbelangrijkste: het is dé manier om te worden zoals je altijd al had willen zijn.' Klein formaat boekje over assertiviteit, gericht op assertiviteit in zakelijke situaties. Eerst worden de achtergronden van assertiviteit uitgelegd en daarna volgen tips om assertiever te worden. De eerste hoofdstukken gaan over het verkennen van je eigen karakter, hoe je een ander het beste kunt benaderen als je iets wilt bereiken en lichaamstaal. In de volgende hoofdstukken wordt een aantal trucjes behandeld om beter over te komen zoals bijvoorbeeld "De Mister Spock-imitatie": op een koele, rationele manier antwoorden wanneer je te maken hebt met agressie of vijandigheid. Daarna volgen tips hoe een gesprek aan te knopen, hoe complimentjes te geven en te ontvangen en tekortkomingen toe te geven. In een laatste hoofdstuk geeft de auteur het belang van assertiviteit aan. Elk hoofdstuk eindigt met een lijstje "vragen die je jezelf moet stellen" en tips "je zult meer succes hebben als je ..." De auteur is bedrijfspsychologe en heeft Keenan Research opgericht, een bureau voor bedrijfsadvisering op het gebied van personeelsselectie, beoordelingsmethoden en het functioneren van teams.

Assertiviteit<br>Kate Keenan
Assertiviteit
Kate Keenan

 


ASSERTIVITEIT

 

Titel: Opkomen voor jezelf (assertiviteit - zelfvertrouwen - vrijheid)

Auteur: Anne Dickson

ISBN nummer: 9027440107

Op de goede manier opkomen voor zichzelf is voor vele vrouwen nog steeds een probleem. Hoewel vrouwen de laatste jaren steeds vaker hogere posities bekleden en het ver schoppen in de maatschappij, zijn er nog altijd velen die niet weten hoe ze voor hun mening moeten uitkomen of wat de meest geschikte manier is om voet bij stuk te houden. Want weerbarstigheid is nog geen weerbaarheid. Anne Dickson legt in heldere taal uit waar dit aan ligt. Aan de hand van tientallen praktijkvoorbeelden, waarin u veel zult herkennen, maakt ze duidelijk hoe u zichzelf sterk kunt opstellen tegenover anderen. Ook geeft ze nuttige tips over hoe u een eind kunt maken aan gevoelens van machteloosheid thuis en op uw werk. Uiteindelijk leert u dat eerlijke, duidelijke en directe communicatie het beste werkt.

 

 

Opkomen voor jezelf<br>Anne Dickson
Opkomen voor jezelf
Anne Dickson

 


 

ASSERTIVITEIT:

Titel: Leer Nee Zeggen

Auteur: Breiman & Hatch

ISBN nummer numer 9044301454

De positieve kracht van nee zeggen Bijbel voor levensgenieters: meer tijd voor de aangename dingen van het leven Veeleisende vrienden en familieleden, uitnodigingen waar je geen zin in hebt, mensen die geld willen lenen, iedereen maakt het wel eens mee: je zou het liefst nee zeggen, maar het ontbreekt je aan de moed daartoe. En als je het al een keer opbrengt om het nee-woord uit te spreken, zadelt dat je op met een knagend schuldgevoel. Met De kunst van het nee zeggen schreven Patti Breitman en Connie Hatch een boek waar velen ongetwijfeld op hebben gewacht. De auteurs beschrijven vijf technieken om beleefd te weigeren, en doen bovendien methodes aan de hand om af te rekenen met het schuldgevoel dat daarmee gepaard gaat. De kunst van het nee zeggen is een boek dat je leven kan veranderen. Omdat ieder nee een ja betekent tegen de aangename dingen in het leven. Een boek dat je leven kan veranderen Praktisch, helder en stijlvol geschreven Timemanagement van het aangenaamste soort 'Een boek om steeds opnieuw te raadplegen. Ik kan het aanraden.' - John Gray, auteur van Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus

 

Leer nee zeggen
A. Hazarabedian

 


ASSERTIVITEIT

 

Titel: Jezelf kunnen, willen, durven veranderen

Auteur: J. Verhulst & Verhulst, J.

ISBN nummer: 9026516843

Een klein boek over het vaak moeizame verloop van veranderingsprocessen bij mensen in therapie. Waar de meeste zelfhulpboeken de lezer ferm bij de hand nemen op weg naar de beloften van geluk en succes, geeft de auteur pas in zijn slotwoord toe dat mensen wel degelijk kunnen veranderen. Als ze tenminste gemotiveerd zijn en een reeel doel hebben, dat wel. Het boek bestaat uit twee delen, het eerste gaat over niveaus van verandering en het tweede over weerstand ertegen. De diverse hoofdstukken en paragrafen zijn onder meer gewijd aan anders leren denken, voelen en gedragen, aan de zinvolheid van veranderen en de mogelijkheid tot veranderen. Weerstand tegen verandering kan blijken uit introspectie: er kan sprake zijn van afweermechanismen, ziektewinst, schuldgevoel, koppigheid, onvrede over de therapeut enzovoort. Het boek wordt vaak verluchtigd met therapievoorbeelden en een aantal keer met vragenlijstjes. Het is geen optimistisch boek, maar wel een mogelijke steun voor mensen die persoonlijke problemen willen aanpakken of mogelijkheden willen verkennen. De auteur is psycholoog.

 

 

Jezelf kunnen, willen, durven veranderen
J. Verhulst

 


POST TRAUMATISCHE STRESS SYNDROOM

 


POST TRAUMATISCHE STRESS SYNDROOM

 

 Titel.Trauma en herstel

de gevolgen van geweld van mishandeling thuis tot politiek geweld

Auteur: Herman, J.L.

ISBN nummer 9028416536

 

 Wat hebben verkrachte vrouwen en oorlogsveteranen, mishandelde kinderen en politieke gevangenen gemeen? En wat zijn de overeenkomsten tussen de overlevenden van concentratiekampen en de overlevenden van mishandeling binnen het gezin? Judith Herman geeft in dit baanbrekende boek de resultaten van haar onderzoek naar geweld en laat zien welke verbanden er bestaan tussen de persoonlijke gruwelen en maatschappelijke trauma's. In het eerste deel geeft de auteur een overzicht van de manier waarop mensen zich aanpassen aan traumatische gebeurtenissen. Ze zet zich af tegen de bestaande diagnostische categorieën en stelt een nieuwe naam voor ter aanduiding van de psychische stoornissen die we aantreffen bij langdurig mishandelde mensen: posttraumatische stressstoornis, een naam die de schuld niet bij het slachtoffer legt. In het tweede deel maakt ze het genezingsproces inzichtelijk en ook hier geeft ze een nieuw begrippenkader voor de behandeling van getraumatiseerde mensen. Het wezenlijke verband tussen persoonlijke en maatschappelijke trauma's ligt vooral in het feit dat beide gepaard gaan met onmacht en ontkenning. Bovendien maakt Herman duidelijk dat kindermishandeling de persoonlijkheid veel aangrijpender aantast dan tot dusver werd gedacht. Centraal staat Hermans unieke aanpak van het herstelproces, waarbij de therapeut moreel stelling moet nemen en geleidelijk toewerkt naar integratie in plaats van catharsis.

 

 

Trauma en herstel<br>Judith Lewis Herman
Trauma en herstel
Judith Lewis Herman

 


 

POST TRAUMATISCHE STRESS SYNDROOM

Titel: Ik ben er kapot van (over psychotrauma en de verwerking van schokkende gebeurtenissen)

Auteur:Carlo Mittendorff & Ellen Muller

ISBN nummer: 9053523081

In dit boek wordt uitgelegd wanneer er sprake is van een psychotrauma, welke gevolgen dat kan hebben en welke stressreacties meestal optreden. Er wordt aandacht besteed aan het verwerkingsproces en hoe men om kan gaan met schokkende voorvallen waarbij het belang van sociale steun en erkenning wordt benadrukt. Vanzelfsprekendheden en illusies als onkwetsbaarheid, rechtvaardigheid en voorspelbaarheid komen aan de orde. Ook wordt ingegaan op de vraag wanneer de verwerking verstoord is of vastloopt en er sprake is van een posttraumatische stress-stoornis. Ten slotte wordt duidelijk gemaakt wanneer deskundige hulp nodig is en wordt aandacht geschonken aan gebeurtenisgerichte psychotherapie voor verwerkingsstoornissen. Ik ben er kapot van is bedoeld als hulpmiddel voor mensen die een schokkende gebeurtenis te verwerken hebben en is ook geschiktvoor hulpverleners en psychotherapeuten.

 

 

Ik ben er kapot van<br>Carlo Mittendorff
Ik ben er kapot van
Carlo Mittendorff

 


 

 

 

 

 

  LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 


 

 

 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina

 

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING