Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Opgepast, hongerige planten!

STARTPAGINA
WAT ZIJN VLEESETENDE PLANTEN?
WIE BEN IK EN WAT IS MIJN DOEL?
MIJN COLLECTIE.
MIJN FAVORIETE LINKS

Wat zijn Vleesetende Planten?

In 1760 schreef gouverneur Arthur DOBBS van Noord- Carolina in de U.S.A., een brief aan zijn Europese vriend, waarin hij vertelde dat hij een klein, bizar plantje had gevonden in zijn kolonie in de Zuidoostelijke laaglanden. De gouverneur beschreef de bladeren van deze merkwaardige plant zeer nauwkeurig "als een smal segment van een bolvorm , bestaande uit twee delen... dat wanneer het door iets werd aangeraakt... of als er iets tussen viel , de bladeren onmiddellijk dichtklapten als een 'klemval', en elk insect en elk voorwerp plette dat op deze wijze gevangen werd ..." DOBBS noemde deze curiositeit de 'Gevoelige vliegenval' en hij had er geen flauw idee van hoe de val in feite werd geactiveerd, of van welke waarde een gevangen insect of dier kon zijn voor de plant. In 1769 richtte John ELLIS aan de beroemde Zweedse botanicus LINNAEUS een schrijven, waarin hij een meer formele beschrijving gaf van deze soort. Hij voegde de Latijnse naam 'Dionaea muscipula' toe, beter gekend als de opmerkelijke 'Venus Vliegenval'. Een eeuw later noemde Charles DARWIN, gefascineerd door de vlugge bewegingssnelheid, de plant één van de "meest wonderbaarlijke dingen in de wereld."

Over de hele wereld verspreid, groeien en bloeien er in de tropische moerassen, in hoogvenen en in andere voedselarme vochtige omgevingen, ongeveer een 500-tal soorten vleesetende/insectenvangende planten.(er bestaan meer dan 300.000 verschillende plantensoorten!) Ze gebruiken gespecialiseerde mechanismen om allerlei klein dierlijk leven te lokken, te vangen en te verteren. Sommige planten groeien in bomen, sommige leven onder water, maar ze komen het meest voor in natte en zure bodems, die een tekort hebben aan nitraten en fosfaten, elementen die zo goed als onmisbaar zijn voor alle levende planten. Waarschijnlijk overleven vleesetende planten in voedselarme bodems doordat ze zich door het vangen van een prooi kunnen voorzien van de meest elementaire proteïnen, en dit ter aanvulling van de in hun bladeren door het proces van de fotosynthese geproduceerde suikers en zetmelen. De vangmechanismen om insecten en andere kleine dieren te vangen zijn werkelijk verbluffend. Zo kunnen planten een sterke 'lijm' produceren. Je kan dit vergelijken met de kleverige vliegenvanger die je vroeger wel eens bij bomma aan de luchter zag hangen. Prooien raken verstrikt in een kleverige vloeistof die door de planten wordt afgescheiden. Voorbeelden hiervan zijn DROSERA(Zonnedauw), PINGUICULA(Vleesetend vetblad), BYBLIS(Regenboogplant)en DROSOPHYLLUM(Portugese zonnedauw).

Sommige planten ontwikkelden een val met een 'plettende' funcie. je kan dit vergelijken met een 'Wolfsklem'. Prooien worden platgedrukt tussen twee bladhelften. Voorbeelden hiervan zijn DIONAEA MUSCIPULA (Venus vliegenval)en ALDROVANDA(Waterradplant).

De bekervallen verdrinken of verstikken dan weer hun prooien. Je kan dit vergelijken met een bad, gevuld met water. Slachtoffers tuimelen hun dood tegemoet in een 'tasvormig' waterbad, waarin zich verteringsvloeistoffen bevinden die de vloeibare delen oplossen tot bruikbaar voedsel. Ze kunnen ook klem geraken in grote 'trompetvormige'-bekers waarin neerwaarts gerichte haren hen beletten om te ontsnappen. Voorbeelden hiervan zijn HELIAMPHORA(Zonnebekerplant), SARRACENIA(Noord-Amerikaanse Trompetbekerplant), DARLINGTONIA(Cobralelie), NEPENTHES(Bekerplant) en CEPHALOTUS(West-Australische bekerplant)

Tot slot hebben we nog de 'zuigvallen'. Een 'slagpinhaartje' activeert de valdeur waarbij door 'zuiging' een prooi wordt gevangen in een vangblaasje. Een voorbeeld hiervan is UTRICULARIA of het Blaasjeskruid. Deze verscheidenheid in vangmechanismen toont aan dat de 'vang-eigenschappen' van vleesetende planten een aantal keren evolueerden, en meer betekenen dan een éénmalige curiositeit. 'V.P.'s' of 'Vleesetende Planten' zijn in feite geen 'gevaarlijke planten' zoals velen wel eens durven denken en ze vormen dan ook geen bedreiging voor het menselijk ras! Geen wonder dat mensen "GEVANGEN" worden door de schoonheid en het mysterieuze gedrag van Vleesetende Planten!


E-MAIL MARC:
Angelfire - Easiest Free Home Pages