Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Welcome to The Unofficial
YU (Serbia-Montenegro) Bird Checklist
(Nezvanična) Lista ptica SR Jugoslavije

Tekst na srpskom je ovde.Before loading the list, please read this carefully:


Introductory Notes

Important notes to any visitor of this list:
To clear out any possible misunderstanding, certain explanations need to be given:

  1. The nature of the list. This is not a comprehensive, exhaustive list. It is just for orientation of any foreign birder interested in the birds of our region.
  2. The referencing of the list and the data comprised in it. Although lately urged by some to remove this list, I decided not to, since I have worked hard on it relying on the hitherto published data, and it is no way based on any personal notion (see the list of references here). It is basically a compilation of some existing old and new lists (there are many published outdated and unofficial lists, mostly for Vojvodina and some for Serbia and for the territory of the ex-Yugoslavia), and of documented data published in old and new birding literature.
  3. The status of the list. We must admit - there is no definitive list approved yet, universally recognized by all Yugoslav birders and associations. Until the Yugoslav birding authorities' approval of one such final list, and because of uncertain date of completion of the official list this list will remain here as an unofficial list for Yugoslavia.
  4. The copyright status of this list. Though it must remain in an unofficial state, this list is copyrighted, and for any publishing the author must be contacted. For any personal use feel free to copy and print it and use it freely for brief referencing, until the birding authorities have the final word on the matter. For any further questions please contact the author.

Please review these NOTES also!

Comments, corrections should be made to the author.


As for the actual list you have two options:
	Legend:	L = locally common, resident (lokalna gnezdarica, stanarica) 
		S = migratory (selica)
		Z = wintering (zimski gost) 
		P = vagrant (prolaznica) 
		R = rare visitor, scarce (vrlo redak gost) 
		CG = Montenegro only (Crna Gora) 
		! = endangered (ugrožena vrsta) 
		? = unverified, expected (sigurna, ali još nedokazana vrsta)Pre otvaranja liste, molim vas pažljivo pročitajte:


Uvodne napomene

Važna napomena posetiocu ove liste: Radi izbegavanja bilo kakvog nesporazuma, određena objašnjenja moraju biti dana. Ova lista nije iscrpna, zvanična lista za Jugoslaviju. Takva lista još je u izradi od strane zvaničnih ornitoloških ustanova i komisija formiranih od eminentnih jugoslovenskih ornitologa. Namena ove liste je samo orijentativna, služi za informisanje stranih ornitologa i zainteresovanih pojedinaca o pticama našeg regiona.
Iako upozoravan od strane nekih da listu uklonim, odlučio sam da to ipak ne uradim, jer je na ovoj listi mnogo i mukotrpno rađeno, a ona nije produkt lične zamisli ili pristrasnosti već najkritičnijeg pregleda domaće i strane ornitološke literature (za listu referentnih radova klikni ovde). Lista je zasnovana na nekim već postojećim kompletnim ili manje kompletnim listama i novim i starim dokumentovanim podacima. Pošto je faunistika i posmatranje ptica dinamično razvijajuća oblast, ovakva lista svakako nikada neće biti sasvim kompletna. Mnoge vrste su već posmatrane, ali kojih prisustvo nije dokazano, a to je rastom broja domaćih i stranih kvalifikovanih osmatrača ptica samo pitanje vremena.
Ipak, sve dok zvanične Jugoslovenske ornitološke ustanove i naši ornitološki autoriteti ne daju zadnju reč, i ova ili bilo koja druga lista mora ostati nezvanično-formalna, i moramo naglasiti još ne postoji univerzalna lista, priznata od strane svih jugoslovenskih ornitologa i organizacija.
Lista je autorski zaštićena, ali pošto je nezvanična, autor daje pravo na slobodno korišćenje, umnožavanje i štampanje iste za ličnu upotrebu, osim za javno publikovanje, za šta je potreban pismeni dopis od autora.

Pročitajte ove BELEŠKE takođe!

Primedbe, korekcije šaljite Autor-u.


Za samu listu, postoje dve mogućnosti:

© 2000. Material aimed for popular-scientific purposes only. Copyright Joseph Dózsai