Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Pengajian Kitab Hikam Kuliah Maghrib Hari Khamis ( 07. 09. 2000 / 08 Rejab 1421)
WARIDAT RUHANIYYAH DAN NAFHATUL ILAHIYYAH
Sambungan Dari Pengajian Terdahulu

Sambungan Keterangan oleh Tok Pulau Manis

Dan kata Sheikh(Ibnu Atoillah As-Kandari)
 

Sedikit tiada ada Waridat Ilahiyyah itu melainkan dengan terkejut,  kerana memeliharakan baginya daripada mendakwa akan dia segala hamba dengan sebab diperoleh sanggarahanya

Keterangan Suluk

Untuk memudahkan kefahaman kita,  elok rasanya kita susun kembali kalam hikmah di atas menjadi;

Tidak akan terjadi sesuatu yang dikatakan Waridat Ilahiyyah itu melainkan dengan terkejut yakni secara tiba-tiba atau secara mendadak.  Kedatangan Warid secara tanpa di sangka-sangka ini adalah bertujuan untuk memelihara daripada mendakwa hamba-hambaNya kerana telah bersungguh-sungguh mengadakan persiapan(sanggarahanya) bagi menerima sesuatu Warid.

Secara kasarnya dapatlah kita fahami kalam hikmah di atas adalah ditujukan kepada sesuatu yang berkaitan kehaibatan kedatangan sesuatu Kurnia Allah Taala yang disebutkan sebagai Warid sehingga langsungnya boleh menghapuskan pelbagai sangkaan dan khayalan sehingga menyanggah dakwaan seseorang hamba.

Apakah yang dimaksudkan dengan Waridat Ilahiyyah  atau di tempat lainnya disebut sebagai Warid Ilahi ini?  Apakah pula kehaibatan dan keistimewaannya sehingga menafikan campur tangan dari hamba-hambaNya?..

Bagi mengetahuinya,  kita lanjutkan perbincangan ini dengan mengikuti.........

Keterangan Selanjutnya oleh Tok Pulau Manis

Bermula segala Waridat Ilahiyyah itu hadiah daripada Allah Taala dan Tuhfatun(Kurnia Pembukaan) Keramat;  dipermuliakan dengan dia akan segala hambaNya.  Maka tiada ada ia pada gholibnya melainkan dengan terkejut supaya jangan mendakwa akan dia dan melihat akan diri mereka itu ahli baginya kerana wujud segala Warid mereka itu.

Keterangan Suluk

Waridat Ilahiyyah itu ialah satu hadiah Kurniaan Allah Taala yang bangsa Ketuhanan yang juga sesuatu Kurnia Pembukaan Keramat yang datang dan melimpah ke atas hati/jiwa seorang hamba yang dipilihNya tanpa sesuatu kerana atau sebab.  Ia datang bukan untuk meluluskan kehendak hamba dan kehadirannya pula cara datangnya ia dengan  tiba-tiba .  Datang secara mengejut dan tidak disangka-kan;   itulah gholib atau kebiasaannya.  Kekuatannya sehingga meluluskan sesuatu yang mencarik adat atau terkeluar daripada jalan yang teradat oleh akal.  Semata-mata sebagai satu Manifestasi AgungNya,  MuliaNya dan EsaNya Zat itu untuk dilimpahkan kepada "kekasih"Nya.   Ianya merupakan satu hadiah kurniaan untuk mempermuliakan seorang hamba di sisiNya.  Sedikitpun tidak bertalian atau berhubungan dengan pilihan,  kehendak dan usaha dari seorang hambaNya.  Yang Menjadi milik MutlaqNya;  dan beruntunglah mereka-mereka yang berada di bahagian ini.

Antara hal Waridat Ilhaiyyah ini ialah seumpama tarikan yang langsung dari Allah Taala yang mencabut pandangan mata hati seorang hamba daripada lalai menilik akuan (benda-benda alam dan kejadian alam)  kepada Memandang(Syuhud) kepada Yang Mengatur Segala Urusan atau lain-lain pembukaan Nama(Asma),  atau lain Sifat-SifatNya Yang Maha Tinggi.

Demikianlah sebahagiannya;   bagaimana Allah Taala memperkenalkan(Menzhohirkan dan Membatinkan) DiriNya kepada hamba-hamba pilihanNya. Ada ulama yang mengatakan proses ini dinamakan Pengalaman Hakikat yang menghasilkan Makrifat.  Dinamakan juga sebagai Ilmu Rabbani (ilmu yang dinisbahkan kepada Ketuhanan) atau Ilmu laduni (ilmu yang diterima secara langsung dari Allah), tidak didapati dengan belajar atau dengan beramal.  Tidak ada jalan atau persiapan yang boleh memastikan seseorang akan memperolehinya

Maka anugerah besar ini pada gholib atau kebiasaannya akan datang secara mendadak tanpa disentuh oleh apa-apa persiapan seorang hamba.  Bila tiba-tiba datangnya,  maka terjauhlah hamba yang berkenaan dari wujudnya lagi pelbagai dakwaan palsu.  Tidak akan ada sama sekali dakwaan-dakwaan seperti

Wajah-wajah dakwaan ini pula tidaklah semestinya secara terang dan nyata terluncur dari lisan seseorang,  tetapi bahkan boleh muncul dari dalam tilikan dan kecenderungan hati hamba.

Jadi....jika difahami antara maksud kalam hikmah di atas,   seseorang yang mengaku bahawa mereka telah mendapat anugerah Warid Ilahiyyah ini dengan punya pelbagai kelebihan dan keistimewaan,  maka camkanlah yang  mereka-mereka ini adalah adalah dakwa yang tertipu dengan sangkaan dan khayalan mereka.

Tegasnya hamba yang menerima kehadiran Warid yang tiba-tiba ini,  adalah seorang yang telah siap terpelihara daripada sebarang dakwaan itu dan ini kerana;

"Apabila terbit matahari Makrifat di bumi hatimmu,  maka hilanglah bintang-bintang Petunjuk,  hilanglah Ulum-ulum(Pengetahuan) dan hancurlah sesuatu yang tidak hancur".

Ingin ditegaskan lagi sekali;

"Apabila terbit matahari Makrifat di bumi hatimmu,  maka hilanglah bintang-bintang Petunjuk,  hilanglah Ulum-ulum(Pengetahuan) dan hancurlah sesuatu yang tidak hancur".

Melanjutkan lagi perihal ini,  kita ikuti

Sambungan Keterangan oleh Tok Pulau Manis yang selanjutnya;

Dan adalah segala Tuhfatun Allah Taala dan HadiahNya itu Maha Suci daripada dikeranakan dengan sesuatu pekerjaan dan dimuqabalahkan(dihadapkan) dengan segala amal;  tetapi iaitu semata-mata KaramNya dan FadholNya daripada RahmatNya pada segala hambanya supaya jangan sebut mereka itu.

Keterangan Suluk

Perlu disedari adalah segala jenis Tuhfatun Allah atau Kurnian Pembukaan Ketuhanan ini adalah merupakan satu keramat atau keistemewaan yang boleh mencarik adat.

Bahkan  HadiahNya itu Maha Suci daripada dikeranakan dengan sesuatu pekerjaan dan dimuqabalahkan(dihadapkan) dengan segala amal. yakni Kurnia Allah Taala itu Maha Suci daripada sesuatu sebab atau kerana atau apa-apa persembahan dari hamba.

Pembukaan bangsa Ketuhanan yang melimpahkan mereka dengan cahaya hakiki yang menjadikan mereka sebagai ahli Makrifat dengan TuhanNya adalah semata-mata KaramNya dan FadholNya daripada RahmatNya  yakni semata-mata kerana KemurahanNya dan Limpah KurniaNya daripada Rahmat Kasih SayangNya untuk seorang hamba.  Semata-mata bertujuan supaya jangan sebut mereka itu yakni  menjauhkan hamba-hambaNya daripada mendakwakan sesuatu dengan dirinya.

Sambungan Keterangan oleh Tok Pulau Manis

Dan kerana inilah kata Kailani r.a;

Bermula Warid Ilahi itu

bersalahan dengan segala jalan Syaithoni(mencarik syara').

Keterangan Suluk

Menurut keterangan Ahli sufi di atas,  Warid Ilahi itu ialah;

Tegasnya Warid Ilahi ini ada kehebatan dan keistmewaan yang tersendiri sebagaimana di atas.  Dan ianya tidak sama dan bersalalahan sekali dengan jalan-jalan Syathoni.  Boleh datang dalam keadaan yang mencarik adat dan bertentangan dengan  kebiasaan hukum adat.

Pada seorang Salik,  mereka sepatutnya memerhati dan betul-betul memahami jalan-jalan Warid itu,  agar dapat dibezakan mana yang baik dan mana yang jahat,  yang mempedayakan dan menyesatkan.  Untuk itu,  marilah sama-sama kita jelujuri pula berkenaan dengan jenis-jenis Warid yang ada mengikut pengkelasan ulama Sufiah.

Sambungan Keterangan oleh Tok Pulau Manis

Maka segala Warid itu empat perkara;

Keterangan Suluk

Maka Warid Ilahi itu iaitu datang daripada Hadirat Al-Ghaib.  Maka tiada ia melainkan dengan terkejut iaitu tiada tersalah ia selama-lamanya

Warid jenis yang pertama ini ialah sebagaimana yang sedang kita bincangkan seperti di atas.  Ia datang daripada Hadirat Al-Ghaib yakni tanpa sebarang wasitah atau sesuatu sebab yang menengahinya.  Semata-mata dari limpah kurniaan Ilahi.  Dalam keterangan di atas,  disebut bahawa Warid yang datang dengan tiba-tiba ini tidak akan tersalah selama-lamanya yakni menyentak atau menarik si penerima kepada bimbingan dan petunjuk ke arah jalan "kebenaran"  jalan yang Haq dan kepada kesempurnaan Agama dan Tauhidnya.  Warid ini akan menyingkirkan si hamba daripada pandangan yang rendah dan sebarang persekutuan sehingga membersihkan mereka daripada sifat berjahat adab daripada sebarang dakwaan hamba.

Dan [Warid] Malaki itu iaitu tiap-tiap barang yang dalamnya kebajikan.  Dan dinamai ia akan Ilham.

Warid jenis yang kedua ini pula merujuk kepada apa yang dikatakan sebagai Ilham atau Ilmu Laduni.  Warid Malaki atau Ilham atau Ilmu Laduni ini adalah yang juga datang secara terus dari Allah,  tanpa kerana sesuatu sebab dari hamba.  Dikurniakan kepada hamba-hambaNya yang terpilih yang terdiri daripada para Aulia dan Sholihin.  Warid jenis ini akan memberikan kekayaan Ilmu kepada yang menerimanya.  Segala kemusykilan yang didatangkan kepadanya dapat dijawab dan dihurai dengan jelas tanpa menimbulkan sebarang keraguan lagi;  sedangkan dirinya tidak pernah belajar atau diajar mengenai perkara-perkara tersebut.  Tidakkah ini boleh kita katakan inilah sebenar-benarnya ahli ilmu atau Ulama kerana mereka mendapat Ilmu Secara Terus dari Allah?

Dengan kerana ini,  Kehadiran Warid Malaki ini  membawa pelbagai kebajikan untuk hamba yang menerimanya;   bahkan kepada mereka yang hampir dan mereka yang meyakini tindak-tanduk dan perkataan mereka.

Semata-mata kebajikan;  tiada lainnya.   Warid Malaki ini datang dengan membawa semata-mata kebajikan untuk hamba-hambaNya yang terpilih sebagai satu Rahmat untuk Semesta Alam..

Dan [Warid] Nafsani itu iaitu barang yang di dalamnya bahagian nafsu dan dinamakan ia Haajis(lintasan)

Warid Nafsani itu ialah sesuatu yang terdapat di dalamnya unsur-unsur nafsu yang berkecenderungan kepada ghairuLlah yakni sesuatu selain daripada Allah.  Kesannya Warid jenis ini ialah membawa seseorang kepada pelbagai sangkaan dan khayalan.  Sebab itulah dinamakannya sebagai Haajis atau lintasan(khotir).  Pemerhatian dan tumpuannya kepada sesuatu yang batil seperti  mengharapkan terbuka sesuatu yang ghaib atau mendapat keistemewaan-keistimewaan  tertentu atau mencari harga bagi hal-ahwalnya akan mengundangkan pelbagai lintasan yang terdiri daripada pelbagai sangkaan atau khayalan yang tidak sebenar.

Sama-samalah memohon perlindungan dengan Allah dari dibayangi oleh lintasan-lintasan dan tipu daya yang susah untuk dikenali ini.  Memang seronok dan menggembirakan kerana salah satu daripada sifat-sifat nafsu ialah berseronok dengan pelbagai khayalan dirinya.

Dan [Warid] Syaithoni itu iaitu barang yang membawa kepada segala jalan yang menyalah Haq Taala.  Dan dinamakan dia Waswas.

Yang keempat ini lagi teruk.  Dinamakan Warid Syaithoni kerana semata-mata mengheret seseorang kepada jalan yang sesat atau yang menyalah Haq Allah Taala.  Hasilnya tidak lain;   semata-mata meletakkan pemikiran dan kepercayaan seseorang di dalam kaedaan yang ragu-ragu.  Melumpuhkan keyakinan kepada Yang Haq dan mengheret seseorang untuk sama-sama sesat dengan mereka(Syaithon).  Sebab itu ianya dinamakan Waswas kerana bersimpang-siurnya bisikan dan bujukan syaitan dan iblis yang sentiasa mencari peluang untuk menyesatkan seseorang hamba.

Sambungan Keterangan oleh Tok Pulau Manis

Dan tatkala ada memeliharakan Waridat itu daripada segala wajah hikmah,  maka memeliharakan dia(Warid) atas orang yang Ahli al-Khidmat.

Keterangan Suluk

Apabila seseorang hamba yang sedar dan faham akan tiap-tiap hikmah yang terdapat di sebalik keadatangan Warid itu yakni tidak mendakwakan dirinya atau menyempurnakan segala kebajikan untuk dirinya dan hamba-hamba Allah yang lain,  maka mereka itu adalah yang terdiri daripada hamba-hambaNya yang menyempurnakan adab dan yang tahu menjaga adab-adab Warid Ketuhanan.

Hasilnya,  mereka akan dipeliharakan pula oleh Warid kurnia Allah Taala itu sebagai seorang yang disempurnakan(diahlikan) dirinya sebagai ahli al-Khidmat.

Dan yang lain-lain lagi sebagaimana yang terzhohir dari peribadi abid,  zahid dan lain-lainnya.
Apa yang perlu difahami,  mereka adalah ahli-ahli Al-Khidmat yang berkhidmat kepada Allah mengikut kedudukan dan ketetapan dan cara masing-masing.

Ini perlu diingat.....kerana mereka ada keistimewaan dan ada kedudukannya yang tersendiri di sisi Allah.

Sambungan Keterangan oleh Tok Pulau Manis

Dan tertentulah bahawasanya orang yang mengharuskan akan dia(Warid) itu,  maka sungguhnya telah membinasakan hurmat[Warid yang dikurniakan itu].  Maka kerana demikian,  kata Muallif; (Sheikh Ibnu Atoillah As-Kandari)

Jika dari keterangan sebelumnya,  dihuraikan bagaimana seorang yang tahu menjaga hikmah-hikmah kedatangan sesuatu Warid sehingga membolehkan mereka diahlikan sebagai Ahli Al-Khidmat,  maka keterangan yang berikutnya adalah berkenaan dengan yang sebaliknya.

orang yang mengharuskan akan dia(Warid)  itu ialah merujuk kepada mereka yang "tidak memperwajibkan"  diri mereka untuk menjaga adab-adab dan hikmah yang ada di sebalik sesuatu Warid.  Orang yang tidak menjaga dan memelihara(yakni tidak memperwajibkan dirinya) sesuatu Warid yang dikurniakan itu sesungguhnya telah membinasakan hurmat atau adab-adab sebagai seorang yang mendapat Warid.

Perkara inilah yang akan menjadi intipati perbincangan dalam pengajian yang seterusnya  sebagaimana yang disebut oleh Tok Pulau Manis sebagaimana berikut:

Maka kerana demikian,  kata Muallif; (Sheikh Ibnu Atoillah As-Kandari)
 

Barangsiapa engkau lihat akan dia memberi jawab daripada tiap-tiap yang ditanyai daripadanya daripada Makrifat dan Tauhid;  dan mengibaratkan daripada tiap-tiap yang dipandang daripada Sir dan Kashaf dan menyebutkan bagi tiap-tiap yang diketahui daripada ghaib,  maka engkau mengambil dalil dengan demikian itu akan diperoleh jahilnya akan Haq TuhanNya dan akan hikmatnya pada makhluk. 

Bersambung dalam pengajian berikutnya di bawah tajuk Kejahilan Ahli Jawab

Insya Allah.....jika direzekikan lagi

[[Kembali ke Index Pengajian Kitab Hikam]]

Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya
Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Besar