Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
  Pengajian Kitab Hikam Kuliah Maghrib Hari Khamis ( 17. 05. 2001 / 23 Rabiul Awal 1422)
MAKSUD MENYEMBAH ALLAH
PERBEZAAN QASAD ORANG YANG MENGERJAKAN IBADAT
Sambungan Dari Pengajian Terdahulu

Terjemahan dan Keterangan Tok Pulau Manis,  dari Kalam Hikmah Sheikh Ibnu Athoillah As-Kanddari ra yang berikutnya;
 

Barangsiapa menyembah Allah kerana suatu yang diharapnya daripadaNya atau kerana menolakkan ia dengan taatnya akan datang siksa daripadanya,  maka tiadalah ia berdiri pada haq segala SifatNya kerana bahawasanya Haq Tuhan atas segala hambaNya itu bahawa menyembah mereka itu akan Dia kerana segala SifatNya yang Jamiilah.

Keterangan Suluk

Mengikut Ahli Tahqiq,  yang dimaksudkan  "Menyembah Allah" bukanlah semata-mata dengan  maksud mendirikan sholat,  berpuasa,  berzikir dan menlaksanakan hak-hak yang dituntut oleh syarak,  dan bukanlah pula hanya bermaksud kepada pengabdian diri yang berkaitan dengan  seluruh hal-ahwal diri sama ada yang berkaitan dengan makhluk atau pun yang bersangkutan dengan ketuhanan;  bahkan jika benar-benar ditahqiq maksud penyembahan itu ialah sesuatu yang melampaui kepada setiap tilikan dan pandangan hati kita.   Sesuatu,  sebagaimana yang terisyarat di sebalik firman Allah;

"Ke mana sahaja kamu memandang,  di situ ada Wajah Allah".

Dengan itu adalah tidak wajar sekali bagi kamu;

Jikalau ditagihkan juga kebaikan dan perlindungan tersebut,  kerana merasa seperti telah mengerjakan satu ketaatan yang ikhlas buat Allah,  maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekelian,

tiadalah [kamu] berdiri pada haq segala SifatNya yakni selama-lamanya engkau belum mendirikan Haq-Haq Ketuhanan.  Kamu belum lagi berada di atas jalan ibadat yang lurus,  jalan yang tidak dimurkai,  jalan yang diredhoiNya.  Tetapi bahkan apa yang sepatutnya ditiliki oleh seorang hamba yang sempurna Ubudiyahnya ialah kepada Keesaan Zat itu dengan Kesempurnaan Segala Sifat-SifatNya Yang Indah.

Ini adalah kerana  Haq Tuhan atas segala hambaNya itu bahawa menyembah mereka itu akan Dia kerana segala SifatNya yang Jamiilah    yakni Haq Ketuhanan yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambaNya yang ta'bud kepadaNya ialah memerhati dan memandang kepada Segala Keindahan SifatNya Yang Kamalat(Yang Maha Sempurna) itu.   Memerhati sesuatu dengan disandarkan itulah kenyataan Sifat-Sifat Tuhan Yang Qahar,  Yang Qhoni,  Yang Rahim dan lain-lain Sifat yang disedari olehnya.

Inilah Haq Tuhan atas segala hambaNya iaitu Menghendaki bahawa menyembah mereka itu akan Dia adalah kerana sedar akan nyata wujudnya segala Sifat Allah yang Jamiilah di setiap yang terzhohir pada amal amat taatnya.

Oleh itu palingkan kejahilan dan kebebalan kita dalam beramal itu kepada menghadap

"Ke mana sahaja kamu memandang,  di situ ada Wajah Allah".

Kata-kata Sheikh Ibnu A'rabi ini baik sekali sebagai perumus keterangan di atas.

Rahsia Kemurahan Tuhan itu terzhohir pada wujud yang tidak ada daya upaya kecuali Allah.

Keterangan dan Huraian Selanjutnya oleh Tok Pulau Manis

Maka barangsiapa menyembah Allah kerana sesuatu,  maka ada ia bagi sesuatu itu dan terdindinglah ia kepadaNya(Allah).

Keterangan Suluk

Dengan demikian barangsiapa menyembah Allah kerana inginkan sesuatu selain dariNya,  maka mereka adalah hamba kepada sesuatu yang diingini itu;  dan tertutuplah pandangan mata hati mereka daripada memandang Keesaan Allah.

Di mana semuanya itu adalah makhluk Allah.  Memandang kepada makhluk dengan melupakan Yang Ampunya Haq menjadikan mereka terhijab daripada maksud ibadat yang sebenarnya yakni memandang kepada Segala Sifat-SifatNya Yang Jamil.

Dengan kerana itulah,  Tok Pulau Manis menegaskan kepada kita.......

Keterangan dan Huraian Selanjutnya oleh Tok Pulau Manis

Maka sayugianya atas hamba itu bahawa mengerjakan amal ia bagi TuhanNya 'Azzawajalla,  kerana JalalNya dan 'AzomahNya,  dan barang yang atasNya daripada segala Keelokan SifatNya yang tiada sekutu dalamNya.

Keterangan Suluk

Sayugia di sisi ahli sufi ialah Wajib.  Maka wajib atas mereka mengerjakan amal-taat yang dituntut oleh syarak,  dengan kerana sedar dan  dapat memandang Keagungan dan Kebesaran Tuhan dengan segala KesempurnaanNya daripada segala Keelokan SifatNya yang Esa.  Bukan kerana inginkan itu dan bukan dengan kerana inginkan ini,  bukan pula dengan maksud itu dan maksud ini,  tetapi semata-mata tunduk dan sedar kepada KeagunganNya.   Jika tidak...... maka selama-lamanya diri akan berdosa dan menderhakai Allah dengan kerana masih bersyirik dalam amal taat yang dikerjakan.

Keterangan dan Huraian Selanjutnya oleh Tok Pulau Manis

Jikalau menyalah ia akan demikian itu dan mengerjakan ia atas bahagian nafsunya,  maka tiadalah berdiri pada Haq Sifat TuhanNya,  dan adalah yang demikian kejadian daripada Jahil dan Qaflah dan tiada kasihnya bagi TuhanNya dan tiada makrifatnya.

Keterangan Suluk

Jika mereka masih tagihkan itu dan ini,  mahukan anu dan itu kerana merasa punya sedikit kebaikan yang dilakukan,  maka yang demikian itu semata-mata kerana ingin memenuhi bahagian nafsunya yang tersembunyi.  Amat perlu sekali disedari bahawa segala keinginan selain daripada memandang Allah itu adalah daripada runtunan keperluan hawa nafsunya.  Jika sudah berdiri kepada bahagian nafsu mereka,  maka sama sekali tidak akan berdiri pada Haq Sifat TuhanNya.

Bukankah memilih keinginan nafsu dengan meninggalkan Haq KetuhananNya menunjukkan betapa mereka ini adalah termasuk ke dalam golongan mereka yang Jahil dan Qaflah dan tiada kasihnya bagi TuhanNya dan tiada makrifatnya.Tidak kenal kepada TuhanNya.  Yang Bersyirik dan yang  menyembah diri mereka sendiri.

Sungguhpun begitu,  Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  Dia Mengatur dan Menyusun aturan kehidupan hamba-hambaNya mengikut maqam dan martabat yang dikehendakiNya.  Dengan itu perbezaan akan sentiasa ada.  Sama ada dari segi maqam atau segi martabat atau tahap pemahaman dan kesedaran  mereka terhadap Allah.  Berlainan maqam,  maka berlainanlah hal ahwal dan pengertian mereka kepada hakikat.

Inilah yang cuba diutarakan dari.........

Keterangan dan Huraian Selanjutnya oleh Tok Pulau Manis

Dan sesungguhnya telah bersalah-salahan segala qosad orang yang mengerjakan ibadat dengan sekira-kira Maqam mereka itu dan martabat dan faham mereka itu daripada Allah.

Keterangan Suluk

Maqam,  martabat dan kefahaman mereka terhadap Allah itu bergantung kepada segala tujuan hati mereka yang mengerjakan ibadat.

Maka barangsiapa menyembah Allah kerana mengharap-harapkan pahalaNya dan takut siksaNya,  maka sah ibadatnya pada hal ijtima'.  Tetapi ceritera daripada Imam Al-Razi atas ketiadaan sah ibadat orang yang menyembah Allah kerena takut akan siksaNya atau kerana mengharap-harapkan akan pahalaNya.

Keterangan Suluk

Ini berkenaan khilaf atau perbezaan pendapat mengenai apakah akan diterima amal-ibadat mereka yang mengharapkan pahala dan siksa Allah???.  Mereka yang teliti akan mengamalkan pandangan dari Imam Al-Razi di atas.   Dan kita bersyukur kerana melalui ijtima' ulama di atas, mereka yang masih bersyirik dengan pahala dan siksaNya masih berpeluang diterima ibadatnya .  Sesungguhnya ini adalah satu kebaikan dan limpah kurnia yang besar dari Allah 'Azzawajalla.

Namun demikian tersangat jauhlah beza keikhlasan dan siddiq amalan mereka yang menyembah kerana Allah dengan mereka yang menyembah Allah kerana bahagian dirinya.

Keterangan dan Huraian Selanjutnya oleh Tok Pulau Manis

Maka jauhlah antara orang yang menyembah kerana Allah dan antara orang yang menyembah akan Dia kerana bahagiannya.

Memang berbeza kerana percakapan mereka pun berbeza,  hal-ahwal mereka pun banyak berbezanya;   mengikut kehampiran dan kefahaman mereka berkenaan dengan Allah Taala.

Keterangan dan Huraian Selanjutnya oleh Tok Pulau Manis

Maka orang yang Muhaqiq itu iaitu orang yang menyembah akan Dia kerana malu dan ta'zim

Keterangan Suluk

Bersambung lagi dalam catatan pengajian yang berikutnya ..........Qasad Amalan Yang Sidiq....  Insya Allah

[[Kembali ke Index Pengajian Kitab Hikam]]
Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya
Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Besar