Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Kemaskini Terkahir:  07 Ogos 1999 / 25 Rabiul Akhir 1420
 Misykaatul  Anwar 
(Ceruk Cahaya)Oleh Iman Ghazali:  diterjemahkan oleh Abdul Majid Haji Khatib
Allah cahaya langit dan bumi.  Perumpamaan cahayaNya itu laksana sebuah Misykaat di dalamnya ada lampu.  Lampu itu di dalam sebuah kaca.  Kaca itu laksana bintang yang gemerlapan. Dipasang dari sebatang kayu yang beroleh berkat, iaitu (minyak) pohon zaitun, tidak timur, dan tidak barat.  Hampir  sahaja minyak itu bernyala-nyala walaupun ia belum disentuh oleh api. Cahaya Atas Cahaya
Pendahuluan(Mesti baca!!!)Bahagian Pertama:  Cahaya dan berbagai cahaya: Kajian Awal

1."Cahaya" sebagai cahaya biasa; sebagai mata, sebagai "Aqal"

2.  Al-Quran sebagai matahari "Aqal"

3.  Alam Nyata dan Alam Ghaib dan cahaya kedua-duannya.

4.  Cahaya-cahaya ini sebagai lampu di Alam Rendah dan Alam Tinggi dengan susunan dan peringkatnya.

5.  Sumber semua peringkat-peringkat cahaya: Allah.

6.  Hakikat bagi segala hakikat.

7.  Wajah Allah; Penerangan mendalam tentang perhubungan cahaya-cahaya ini dengan Allah.

8.  Perkaitan cahaya-cahaya ini dengan Allah; penerangan yang lebih mudah


Bahagian Kedua:  Pengetahuan tentang ibarat atau perumpaan mukaddimah perumpaan Misykaat, Lampu, Kaca, Pokok, Minyak dan Api

A.  Zhohir dan batin dalam perumpamaan: 1.  Jenis dan pasangan sejenisnya.

2.  Satu contoh perumpamaan dari cerita Nabi Ibrahim dalam Al-Quran.

3.  Contoh-contoh dasar tentang perumpamaan: Cerita Nabi Musa.

4.  Pengesahan benarnya tentang tanda zhohir dan nampak; satu misalan.

5.  Di satu lagi contoh dua segi dan pengesahan yang sama berkenaan zhohir dan batin ini.

B.  Kaji jiwa atau ruh manusia: Lima kebolehan jiwa.


Bahagian Ketiga:  Pemakaian kepada Ayat An-Nur dan Hadis berkenaan Hijab

A.  Penerangan tentang perumpamaan ayat An-Nur.

B.  Penerangan tentang perumpamaan berkenaan 70 000 hijab
        [1.  Mereka yang terhijab oleh gelap sebenarnya.]

2.  Mereka yang terhijab oleh campuran cahaya dengan gelap.

3.  Mereka yang terhijab oleh cahaya sebenarnya.

4.  Matlamat yang dicari.