Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

7. Generation


Elsebye Pedersdatter Sort * 11 Okt 1714, Åker, 21 Okt 1714, Åkirke, Åkirkeby, + 1796, Siegård, Åker, 14 Maj 1796, Åkirkegård, Åkirkeby,
(~ 25 Nov 1735, Åkirke, Åkirkeby, Anders Larsen * 1692, Brogård, Østermarie, 26 Jun 1692, Østermarie Kirke, + 1755, Siegård, Åker, 17 Jan 1755, Åkirkegård, Åkirkeby, Bonde, (Søn af Laurs Andersen og Bodil Nielsdatter )
(~ 20 Jun 1755, Åkirke, Åkirkeby, Jacob Hansen Kofoed * Omk. Mar 1731, Krakgård, Åker, + 1795, Siegård, Åker, 26 Jan 1795, Åkirkegård, Åkirkeby, (Søn af Hans Kofoed og Karen Christensdatter )

Fra Åker Kirkebog :

September 30, 1735: Fredag, Despons. Anders Larsen af ØsterM og Elseby Pedersd. Sort. Cautions M: Peder Sort.

November 25, 1735: Fredag, Copul. Anders Larsen og Elsebeth Pedersd. Sort.

Fra Østermarie kirkebog:

Maj 27, 1738: Døbt Anders Larsens søn Peder, bar det Kirstine Anders Hansens, stod hos Margrethe Hansdatter. Mandsfaddere: Michel Hansen, Jens Berildsen, Mads Pedersen.

Fra Åker Kirkebog :

January 8, 1749: Onsdag, Bapt. Anders Larsens pige barn, kaldet Birte.Suscept: Margrete Mads Pedersens. Faddere: Jeppe Larsen i Østermarie Sogn,Jeppe Jensen, Hans Tønnesen, Kirsten Jeppe Lars daatter, Maren Niels Monsens.

September 13, 1750: Dom. 16 p. Trinit. Bapt. Anders Larsens drenge barn, kaldet Anders. Suscept: Anne Jep Larsens i Østermarie Sogn. Faddere: Rasmus Jensen, Jens Ipsen, Lars Ipsen, Ellen Hans Tønnesens.

3 juli 1754: Bapt. Anders Larsens drenge barn, kaldet Henrich Sort.Suscept: Bold Capitain Absalons. Faddere: Anders Nielsen, Mads Pedersen,Jep Hansen, Karen Jørgensdaatter, Kirsten Henrich Ipsens.

17 januar 1755: Sepult. Anders Larsen, Øster i Sognet, 63 aar gl.

Skifte efter Anders Larsen på Siegård 4' Vdg. i Åker 5.2. 1755 bog 37 side 325 :
Anders Larsen som boede og døede paa dend 4' Fri V. gaard i Aakker Sogn, og det imellem enken Elsebye Pedersdatter som til laug værge hafde ??? Mons Jørgensen borth paa dend 4' Fri V. gaard i Aakker Sogn som møtte, paa dend eene og paa den anden side denne salig mands efterladte 9 børn, som er 5 sønner og 4 døttre. Dend eldste søn Andreas Andersen Weidemann fraværende i Kongens tieneste blev til courator anordnet Hendrik Ibsen paa 6' S.E. gaard i Aakker Sogn som møtte, dend anden søn Lars Andersen 19 aar gammel, for hammen blev ligelende Hendrik Ibsen til courator anordnet som møtte, dend 3' søn Peder Andersen paa 17 aar gammel, for hammen blev til værge anordnet Anders Hansen paa 7' S.E. gaard i ØsterM Sogn som møtte, dend 4' søn Anders Andersen 4 aar gammel, for hammen blev til værge anordnet myndlingens faders sødskende barns mand Frands Hellesen paa 30' S.E. gaard i ØsterM Sogn som og møtte, dend 5' og yngste søn Hendrick Andersen Sort 1/2 aar gammel, for hammen blev til værge anordnet morbroderen Mads Pedersen Sort paa 20' Vaarnedegaard Spidlegaarden i Aakker Sogn som møtte, dend eldste daatter Bodil Andersdaatter som er i ægteskab med Claus Hansen paa 4' S.E. gaard i VesterM Sogn som møtte, dend 2' daatter EllenAndersdaatter som er i ægteskab med Arrist Espersen i Aakirkebye som møtte, dend 3' daatter Kiersten Andersdaatter 28 aar gammel, for hende blev til værge anordnet Niels Pedersen i Ællesgaard i Ibsker Sogn den 12' V. gaard som er myndlingens faders sødskende barn som og møtte, dend 4' daatter Birgitha Andersdaatter 6 aar gammel, for hende blev til værge anordnet myndlingens faders sødskende barns mand Jens Jensen paa 26' S.E. gaard i Bohlsker Sogn som og møtte.

Fra Åker Kirkebog :

19 marts 1755: Despons. Jacob Hans Kofoed og Elsebeth afg. Anders Larsens. Cautionsmænd: Hans Jacobsen Kofoed og Mads Pedersen Sort.

20 juni 1755: Copulat. Jacob Hansen Kofod og Elsebeth afg. Anders Larsens.

18 juli 1756: Bapt. Jacob Hansen Kofods drenge barn Hans Kofod. Suscept:Karen Hans Jacobsen Kofods. Faddere: Henrich Jørgensen, Hans Andersen,Mads Jørgensen, Karen Jørgensdatter, Anne Hansdatter Rasmus Stens.

Januar 26, 1795: Sep. Jacob Kofod, 63 aar, 10 maaneder gammel.

Maj 14, 1796: Sep. Jacob Kofods enke, i Egebye, 82 aar gammel.

Folketællingen 1787 for Åker, 4. Vdg :
Hans Koefod   31   ugift       Husbond   Gaardbeboer og Lieutenant ved Nation: Soldaterne      
Ole Jørgensen   16   ugift       Tjenestefolk          
Borithe Christiansdatter   27   ugift       Tjenestefolk          
Anna Rasmusdatter   20   ugif t       Tjenestefolk          
Jacob Koefod   57   gift   1.   Husbondens Forældre   Undentagsfolk      
Elsebye Pedersdatter   73   gift   2   Husbondens Forældre   Undentagsfolk      

Elsebye og Anders Larsen fik:

Kiersten Andersdatter * Omk. 1737, Åker,

Peder Andersen * 1738, Myregård, Østermarie, 27 Maj 1738, Østermarie Kirke, + Eft 1787,
(~ , Margrethe Mogensdatter * 1721, Sose-gårde, Vestermarie, + 1797, Sose-gårde, Vestermarie, (Datter af Mogens Larsen og Barbara Andersdatter )

Ved skifte efter faderen anføres han som 17 år.Peder Andersen (Sort) blev gift med Margrethe Mogensdatter, hun var enke og boede på 27' Slg., der var en del af en gruppe gårde kaldet Sose-gårde, i Vestermarie Sogn. Margrethe havde været gift 2 gange før.

Fra Vestermarie kirkebog:

Februar 1, 1764: Poul Poulsen i Sose, gl. 33 aar, mindre en uge, Onsdagen.

November 12, 1764: Peder Andersen af Aacker og Margrethe sl. Poul Poulsens, Copulered 30 Nov. Despons: Jacob Kofod, Lars Mogensen.

Folketællingen 1787 for Vestermarie, 27. Selvejergård :
Mogns Jørgensen   32   gift   Huusbond   Tambour uden Gage og Bonde
Karen Ipsdatter   27   gift   Huusmoder    
Jørgen Monsen   1   ugift   Søn    
Peder Andersen   50   gift   Mandens Stiffader   Ved Herreds Compagniet
Magrete Monsdatter   66   gift   Mandens Moder    
Ellen Magrete Poulsdatter   23   ugift   Mandens Halvsøster    
Cathrine Larsdatter   15   ugift   Vogter Pibel    
Lars Jørgensen Koch   20   ugift   Dreng   Ved Herreds Compagniet
Christian Hansen   13   ugift   Horre    

Birgitha Andersdatter * 1749, Siegård, Åker, 8 Jan 1749, Åkirke, Åkirkeby,

Ved skifte efter hendes far anføres hun som 6 år.

Anders Andersen Sort * Omk. 1750, Siegård, Åker,

Henrich Andersen Sort * 1754, Siegård, Åker,

Elsebye og Jacob Koefod fik :

Hans Kofoed Jacobsen * 1756, Siegård, Åker, 18 Jul 1756, Åkirke, Åkirkeby, + 1829, Siegård, Åker, Bonde,
(~ , Cecilie Cathrine Svendsdatter * Omk. 1771, Bækkegård, Østerlars, +1848, Siegård, Åker, (Datter af Svend Mogensen og Anne Andersdatter )

Fra Åker-Åkirkeby kirkebog:

Oktober 9, 1790: Løverdagen, Hr. Lieutn. Hans Kofoed en datter til daaben, kaldet Elsebye Cathrine. Suse: Mdm. Maller, Capellanens hustrue. Test: Lieutn. Niels Hansen Pihl, Lieutn. Morten Olsen, Peer Madsen Sort, Jfr. Balle, Lieutn. Morten Olsens Jfr. datter Karen Kistine, Karen Christians hustrue.

Oktober 10, 1791: Bapt. Lieutn. Hans Kofods søn, nom: Christen Kofod. Obt: Svend Mogensens hustrue af Østerlarsker. Test: Capt. Adolph, Lieutn. Pihl, Hans Kofod, Jfr. Faber, Jep Andersens hustrue.


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside