Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

8. Generation


Anders Andersen Sort * Omk. 1750, Siegård, Åker, 13 Sep 1750, Åkirke, Åkirkeby, + 1808, Christiansø , Danmark, Bonde,
(~ 31 Maj 1776, Vestermarie Kirke, Karen Johnsdatter * 1758, Smørmosegård, Vestermarie, 26 Jan 1758, Vestermarie Kirke, + 1846, Åkirkeby, (Datter af John Hansen og Karen Hansdatter )

Fra Vestermarie Kirkebog :

Februar 18, 1774: Copuleret, ungkarl Lars Pedersen fra Pedersker og pige Karen Johnsdatter, den 18 Februarij. Despons: John Hansen, Claus Kofod fra Pedersker S.

Juli 22, 1775: Sepulti, Lars Pedersen paa 25 S.E. i Sose, 37 aar gl.

Februar 11, 1776: Afgangen Lars Pedersens enke i Sose Karen Johnsdatters søn: Lars Pedersen. Susc: Sandemand Berild Hansens hustru i Aakier Sogn. Testes: Peder Andersen, Hans Kofod, Lieutenant Hans Pedersen, Jep Lars hustru, Karen Anders Jensens.

Uddrag af skifte for Lars Pedersen, Februar 22, 1776, side 259b:
Lars Pedersen. . . . enken Karen Johnsdaatter, som til lauværge forhen Michael Lund paa den eene side og paa den 2' side deres sammen avlede søn Lars Pedersen Larsen, 8 dage gammel, for hannem blef til værge anordnet farbroderen Anders Pedersen, som mødte.

Fra Vestermarie kirkebog:

April 27, 1776: Begravet, Afgangen Lars Pedersens filius posthumus Lars Pedersen, 11 uger.

Marts 8, 1776: Trolovede, Tambour. Anders Andersen og enke Karen Johnsdatter afgl. Lars Pedersens i Sose. Bryllup den 31 Maij. Forloveren: Peder Andersen, John Hansen.

8 juni 1777: Anders Andersen i Sose, daatter kaldet Borritte Chatrine.Susc: Peder Andersens hustru i Sose. Testes: Carl Lund, Peder Hansen,Anders Andersen, Lars Andersens hustru, Kirstine Andersdaatter.

December 21, 1785: Anders Andersen Sort i Sose, daatter Karen Kirstine.Susc: Mons Jørgensens hustru. Faddere: Lieut. Frigaard, Lars Ipsen, CarlLund, Anne Ipsdaatter.

Blev 1775 ejer af 25' Slg. Smørmosegård i Vestermarie. Hans brødre var ejere af nabogårdene 27' og 29'Slg. Anders Sort boede på Smørmosegård ved Folketællingen 1787 og nævnes da 37 år gammel. Flytter 1795 til 20' Slg. St.Krashavegård i Klemensker, hvor familien bliver indtil 1801 (efter Folketællingen) da flytter de til Rønne, hvor han anføres som avlsmand på Mat.nr.486b, det nuværende nr. 620b. Ejendommen er beliggende Lille Tverstræde.I 1801 omvurderedes alle gårde i henhold til den i õ7 af "Brandforsikrings Anordningen for Kiøbstæderne i Danmark af 29 February 1792 befalede almindelige Omvurdering over samtlige Gaarde, Huuse og Bygninger. Ejendommen blev taxeret som følger:

Den 13 Martij var man nået til Nørre Qvarter, Nørregades østre Side, Matr. Nummer 486b.Avlsmand Anders Andersen Sort, en Gaard.
a, Forhuus 7 Fag Eegebindingsværk, klinede Vægge, Straaetag, indrettet til Stuer, Kiøkken og Port, 1 Jern Kakkelovn sat Huuset for 120 Rigsdaler.
b, en Tværlænge i Østre tilbygget 2 Fag med Kiælder under, dito Bygning og Tag, til Stue, sat for 40 Rigsdaler.
c, een Sidelænge i Nord 5 Fag dito Bygning og Tag til Ladehuus sat for 30 Rigsdaler.
d, en Sidelænge i Øster 1/2 Huus dito Bygning og Tag til Vognremise og Brænde huus sat for 4 Rigsdaler.
Ialt Taxation 200 Rigsdaler.

Der er en skitse af grundplanen i "Optegnelser om Slægten Sort" side 5.

Ved Folketællingen 1801 for Rønne bebor Jep Hellesen Matr. nr. 486b. og efter Anders Andersen Sort ejes gården af Avlsmand Hans Poulsen.

Folketælling 1787 for Vestermarie, 25. Selvejergård :
Anders Andersen Sort   37   gift   Huusbond   Tambour med 18 Rd. , Bonde
Karen Johnsdatter   29   gift   Huusmoder    
Peder Andersen Sort   8   ugift   Søn    
Boritte Cathrine Andersdatter   10   ugift   Datter    
Karen Kirstine Andersdatter   2   ugift   Datter    
John Hansen   72   enke   Konens Fader   Undentag
Hans Jensen Kruse   26   ugift   Tieneste Karl   Gevorben Soldat
Annike Hansdatter   21   ugift   Pige    
 
Folketællingen 1801 for Klemensker, Selvejer nr. 20 :
Anders Andersen   52   Gift   husbond   Tambour ved Dragonerne
Karen Joensdatter   44   Gift   kone    
Peder Andersen   21   Ugift   søn   Dragon
Karen Kirstine   14   Ugift   datter    
Elsebeth Kirstine   9   Ugift   datter    
Kirstine Magrete   4   Ugift   datter    
Johan Poulsen   47   Ugift   tjenestedreng   Nat. Soldat
Cathrine Lind   26   Ugift   tjenestepige    
 
Folketællingen 1845 for Åkirkeby Storegade Gård No. 45 :
Ole Pedersen   57   gift   Jordbruger   Østerlars Sogn
Magrete K. Olsdatter   60   gift       Østerlars Sogn
Karen Johnsdatter   88   enke   har fattigunderstøtelse   Vestermarie Sogn
Sophie Magrete ????   56   enke   lever af undentag   Åkirkeby Købstad

Uddrag fra skifte efter Anders Andersen Sort, 22 april 1808, side 2b:
Anno 1808 Fredagen den 22 April continuerede Skiftet i Anders Andersen Sorts og Herman Carlsen Lunds felleds Roe, og passere de da Skifte. . . . at Anders Andersen er død paa Christiansøe af hvilken Aarsag, hans fordringet i dette Roe. . . .

Udrag fra skifte efter Anders Andersen Sort på Christiansø den 17.9.1808, (VHSP bog 4 side 8 og den 23.9.1809 side 8).
Skifte og deeling efter med døden afgangne Anders Andersen Sort. . . . efterlade enke Karen Johnsdatter, som mødte med sin lau værge Mads Møller, og paa den anden side hendes med afdøde avlede børn nemlig: ældste datter Karen Andersdatter i Kjøbenhavn, anden datter Elsebeth ligeledes i Kjøbenhavn, yngste datter Stine hjemme hos moderen, en søn Peder Andersen i Kjøbenhavn, samt endeligen afdødes datters Borithe Andersdatter, som ligeledes er død, hendes efterlade i egteskab med Anders Hansen Dam avlede børn, nemlig 2 sønner og 1 datter, til værge for afdødes børn blev dennes broder Hendrick Andersen paa Aarsballegaarden i Clemensker Sogn, og til værge for Anders Dams børn blev Anders Dam.

De fik :

Boritte Cathrine Andersdatter * 1777, Smørmosegård, Vestermarie, 8 Jun 1777, Vestermarie Kirke, + 1807, Rønne, 31 Jan 1807, Rønne Kirkegård,
(~ Omk 1796, Danmark, Anders Hansen Gudhjem Dam * Omk. 1771, Danmark, + Eft. 1808, Danmark, Skipper, )

Konfirmeret som 14 årig 1790 i Vestermarie (i.h.t. Mollerup ane 65).Gift med Anders Hansen Dam. Efterlod 2 sønner og 1 datter.

Folketællingen 1801 for Rønne Købstad, NO. 21 Øster Kvarter, NO. 228a Staalegade :
Anders Hansen Dam   30   gift   Husbonde   ernærer sig ved søfart
Boritte Andersdatter   24   gift   hans kone    
Anders Hansen   4   ugift   deres barn    
Peder Hansen   1   ugift   deres barn    

Peder Andersen Sort * 1780, Smørmosegård, Vestermarie,

Karen Kirstine Sort * 1785, Smørmosegård, Vestermarie, 21 Dec 1785, Vestermarie Kirke, + eft 1808,

Elsebeth Kirstine Sort * Omk 1791, Smørmosegård, Vestermarie, + Eft 1808,

Christine Margrethe Andersdatter * Omk. 1798, Store Krashavegård, Klemensker, +10 Maj 1872, Rønne, 16 Maj 1872, Rønne Kirkegård,
(~ før 1845, , Paul Christian Thranum * Omk. 1803, København, + Før. 1860, Bornholm, Danmark, Købmand, )

Folketællingen 1845 for Rønne Købstad, NO.459a :
Paul C. Tranom   42   gift   Husfader og Spækhøker   København
Kjerstine M. Andersen   47   gift   han kone   Klemensker Sogn
 
Folketællingen 1850 for Rønne Købstad, Nørregade Matr. Nr. 459a og 459b :
Povl C. Thranum   47   gift   Købmand   København
Kjerstine Andersen   53   gift   hans kone   Klemenske Sogn
Wilhelmine Schmidt   26   ugift   deres datter   København
 
Folketællingen 1855 for Rønne Købstad, Matr. Nr. 459a og b :
Kirstine M Trranum   58   Enke   Handlende   Clemensk
 
Folketællingen 1860 for Rønne Købstad, Matr. Nr.1073 :
Kjerstine Thranum   63   Enke   Lever af sine midler   Klemensker Sogn
 
Folketællingen 1870 for Rønne Købstad, Storetorvegade Matr. Nr. 1073 :
Kirstine Magrethe Trannum, født ???   72   Enke   Husmoder   Lever af sine midler   Klemensker Sogn

Fra Rønne kirkebog:
1872: #22, Død: 10 Maj, Begravet: 16 Maj, Christine Margrete Sorth, Kjøbmand Christ. Thranums enke, 74 aar.


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside