Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

7. Generation.


Henrich Jørgensen Sort * 1733, 2. Slg.Dammegård, Åker, 18 Feb 1733, Åkirke, Åkirkeby, + 1786, 2. Slg.Dammegård, Åker, 28 Aug 1786, Åkirkegård, Åkirkeby, Bonde,
(~ 27 Jan 1755, Åkirke, Åkirkeby, Karen Rasmusdatter * 1733, Åker, 20 Dec 1733, Åker, + 1768, 2. Slg.Dammegård, Åker, 28 Jan 1768, Åker, (Datter af Rasmus Jensen og Kirsten Larsdatter )
(~ 19 Mar 1768, Åkirke, Åkirkeby, Maren Absalonsdatter Kofoed * 1747, Lynggård, Åker, 22 Feb 1747, Åker, + 18 Feb 1827, 27 Feb 1827, Åker, (Datter af Absalon Hansen Kofoed og Anne Hansdatter )

Døde af "flekbeber"Gift 27.1.1755 i Åker med Karen Rasmusdatter (1733 - 1768), datter af RasmusJensen og Kirsten Larsdattter på4' Slg. Munkegård i Åker. De fik 3 børn.Gift anden gang 19.3.1768 i Åker med Maren Absalonsdatter Kofoed (1747 -1827), datter af Absalon Hansen Kofoed og Anna Hansdatter på34' Slg.Lauegård i Åker. De havde 4 børn på Dammegård.

Folketællingen 1787 for Aaker, 2 Selvejer :
Andreas Evardsen Sonne   30   gift   Husbonde   Gaardbeboer og Dragon
Maren Absalonsdatter Koefod   40   gift   Madmoder    
Jørgen Henrichsen Sort   19   ugift   barn af madmoderens 1. ægteskab   Corporal ved soldaterne
Peder Koefod H. Sort   16   ugift   barn af madmoderens 1. ægteskab    
Absalon H. Sort   14   ugift   barn af madmoderens 1. ægteskab    
Hans Madsen Sort   12   ugift   barn af madmoderens 1. ægteskab    
Hans Conrad Sort   12   ugift   barn af madmoderens 1. ægteskab    
Anne Cathrine H. Sort   7   ugift   barn af madmoderens 1. ægteskab    
Lars Henrichsen Sort   5   ugift   barn af madmoderens 1. ægteskab    
Boel Kirstine H. Sort   2   ugift   barn af madmoderens 1. ægteskab    
Dorthe Pedersdatter   31   ugift   Deres tjenestefolk    
Karen Olsdatter   14   ugift   Deres tjenestefolk    
 
Folketællingen 1801 for Aaker, 2 Selvejergaard :
Anders Evert Sonne   43   gift   Husbonde   Bonde og Gaardbeboer, Underofficer ved Herreds Compagniet
Maren Absalonsdatter   53   gift   hans Kone    
Absalon Henriksen   26   ugift   hendes Børn    
Hans Madsen Henriksen   25   ugift   hendes Børn    
Hans Conrad Henriksen   22   ugift   hendes Børn    
Lars Henriksen   18   ugift   hendes Børn    
Ane Katrine Henriksdatter   20   ugift   hendes Børn    
Boel Kirstine Henriksdatter   16   ugift   hendes Børn    
Henrik Andersen   11   ugift   deres Søn    
Elsebye Jeppesdatter   26   ugift   Tienestepige    

SHB2 Side 130. 1768. 3. Feb.
Karen Rasmusdatter, 2. Sg. Åker
Henrich Jørgensen Sort.
3 søn.
A: Hans Henrichsen, f. 1757.
B: Lars Henrichsen, f. 1760.
C: Niels Henrichsen, f. 1763.
Værge: far. Tilsynsv: Morbror, Jens Rasmusen, 24. Sg. Poulsker.

1786 9/10
Hendrich Jørgensen Sort, boede og døde på2. Sg. Åker; ejer af _ del af 3. Vg. St. Kastelsgaard, Åker.
Maren Absalonsdatter, lavværge. Adolph Hansen Kofoed, Kaptajnløjtnant 21. Sg. Åker.
Ved 1. ægteskab med Karen Rasmusdatter.
3 søn.
A: Hans Hendrichsen, myndig og gift, boende Åkirkeby
B: Lars Hendirchsen, boede og døde i Åkirkeby,

1 søn.
1. Lars Hendrich Larsen, f. 1782. Værge: Farfars søsk.barns mand, Niels Christensen, 9. Sg. Åker. Sønnen Lars' arv henstod hos hans moder i Åkirkeby

C: Niels Hendrichsen, f. 1764. , gift, boende på1. Sg. Pedersker. Curator: Farbror, Berild Jørgensen Sort, boede påKongens mark, Smålyngen Åker.

Ved ægteskabet med enken.
6 søn. 2 døt.
D: Jørgen Hendrichsen , f. 1768. Curator: Faders søsk.barn, Bærild Hansen, sandemand i Åkirkeby,
E: Peder Kofod Hendrichsen, f. 1771. Værge: Søsk.barns mand,Ole Sonne, løjtnant, 7. Vg. Åker,
F: Absalon Hendrichsen, f. 1774. Værge: Søsk.barns mand, løjtnant Niels Hansen Piil, 4. Sg. Åker.
G: Hans Madsen, f. 1775, Værge: _ bror, Niels Hendrichsen.
H: Hans Conrad Hendrichsen, f. 1778. Værge. Søsk.barns mand, Morten Hansen, Lundegård, Olsker.
J: Lars Hendrichsen, f. 1783, nu jorddrot til 2. Sg. Åker. Værge: _ bror, Hans Hendrichsen og Hans Svendsen, i Kjelseby,
K: Anne Katrine Hendrichsdatter, f. 1780. Værge: Fastermand, Niels Madsen, ... gård, Langedeby, Bodilsker.
L: Bodil Kirstine Hendrichsdatter, f. 1786. Værge: Anders Andersen, ....gård, Gamlevælde Østerlarsker.

Vedr. 2. Sg. AAker:
Af ottemandsdom af 24/7 1742 ses, at gården er tilfaldet den nu afdøde mand efter faderen Jørgen Hendrichsen Sort. I øvrigt: Skøde af 22/12 1766 fra Johan Didrich Mortensen til nu afdøde mand og hans daværende hustru, hvorved 1/2 af 3.Vg. Åker, blev overdraget til dem; vedkommende 1/2 af gården tilfaldt nu yngste søn af afdødes 1. ægteskab Niels Hendrichsen. Afdøde var værge for Engel Hansdatter, der arvede faderen Hans Pedersen, 8. Vg. Bodilsker 5/7 1774 (ny værge myndlingens moders søskendebarn Hendrich Andersen, 3. Vg.Østerlarsker). Var også~ siden skifte af 29/5 1786 efter sandemand Hans Absalonsen Kofoed - værge for Jens Albrichtsen Kofoed, som 5/3 1774 arvede faderen Albricht Absalonsen Kofoed, 4. Sg.Pedersker, og hvis stedfader nu var Holger Tuesen, sidstnævnte gård (ny værge:sandemand Peder Absalonsen Kofoed, Pedersker, myndlingens farbroder).

Henrich og Karen Rasmusdatter fik :

Hans Henrichsen Sort * 1757, 2. Slg,dammegård, Åker,

Lars Henrichsen Sort * 1760, 2. Slg,dammegård, Åker,

Niels Henrichsen Sort * 1763, 2. Slg,dammegård, Åker, + 1829, 5. Slg.Sommerg ård, Pedersker,
(~ 1786, , Valborg Pedersdatter * 1733, 35. Slg.Pilegård, Ibsker, + Eft 1801, 1. Slg.Kællingeby, Pedersker, )
(~ Anne Marie Olsdatter Sonne * 1783, 7. Vg.St.Egebygård, Åker, + 1847, 5. Slg,Sommeregård, Pederser, )

Folketællingen 1787 for Pedersker, selvejergårde :
Niels Hendrich Sorth   24   gift   hosbond   bonde beboer og Rodemester
Valdborg Persdatter   54   gift   madmoder    
Per Hansen   13   ugift   hendes barn    
Annicha Hansdatter   21   ugift   hendes barn    
Anna Hansdatter   19   ugift   hendes barn    
Margretha Hansdatter   15   ugift   hendes barn    
Johanna Kierstine Hansdatter   11   ugift   hendes barn    
Per Monsen   21   ugift   tjenestedreng    
 
Folketællingen 1801 for Pedersker, 1. Selvejergaard Hjortsgaard :
Niels Hendrichsen   38   Gift   Huusbonde   Bonde og Beboer er indgivt til Gaarden, Rodemester
Valborrig Pedersdatter   67   Gift   hans Kone    
Peder Brandt   26   Ugift   hans Stedbørn   Gaardarving
Margrethe Brandt   28   Ugift   hans Stedbørn    
Johanne Kirstine Brandt   23   Ugift   hans Stedbørn    
Johanne Kirstine Andersdatter   6   Ugift   hendes Datterdatter    
Mogens Andersen   15   Ugift   Tjenestefolk    
Sejne Madsdatter   15   Ugift   Tjenestefolk    

Henrich og Maren Absalonsdatter Kofoed fik :

Jørgen Henrichsen Sort * Omk. 1768, 2. Slg.Dammegård, Åker, + Gudhjem, Infanterikaptajn i Gudhjem,

Peder Kofoed Henrichsen Sort * Omk. 1771, 2. Slg.Dammegård, Åker,

Absalon Henrichsen Sort * Omk. 1774, 2. Slg.Dammegård, Åker,

Hans Madsen Sort * Omk. 1775, 2. Slg.Dammegård, Åker, Gårdejer,

Hans Conrad Sort * Omk. 1778, 2. Slg.Dammegård, Åker,

Anne Cathrine Henrichsdatter Sort * Omk. 1780, 2. Slg.Dammegård, Åker,

Lars Henrichsen Sort * Omk. 1783, 2. Slg.Dammegård, Åker, + Eft. 1826, Bornholm, Danmark,
(~ , Cathrine Sophie Dam * 18 Maj 1787, Brogård,Åker, 25 Maj 1787, Åkirke, Åkirkeby, + Eft. 1826, Bornholm, Danmark, (Datter af Christian Dam Kofoed og Margrethe Marie Whitte )

Bodil Kirstine Henrichsdatter Sort * Omk. 1786, 2. Slg.Dammegård, Åker,


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside