Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

5. Generation


Hans Mogensen Sort * 1677, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, 18 Okt 1677, Aakirke, Aakirkeby, + 1726, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, 09 Aug 1726, Aakirkegaard, Aakirkeby, Bonde,
(~ Omk 1992, Bornholm, Anne Henrichsdatter * Omk 1674, Bornholm, +1744, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, )

Efter faderens død i 1698, blev Hans Mogensen Sort udpeget som værge for sin broder Arist Mogensen Sort. Dette blev bekræftet igen i 1705 efter moderens død. Som broderens værge blev han sat som bestyrer på familiegaarden, som (den yngste søn) Arist arvede efter forældrene.

Uddrag af skifte efter Hans Mogensen Sort, August 12, 1726, side 218 :
Salig Hans Sort som bode og døde paa 3' Jord Ejendoms gaard Buchegarden kaldet beliggende udi Aacher Sogn, og det imellem denne salig mands efter levende hustru Anne Henrichsdaatter, for hende blef efter hendes begiering til laug verge anordnet Sr. Johan Holst boende i Rønne, paa eene pg paa anden side denne salig mand med sin hustru sammen aufled børn som er 1 søn og toe døttre, sønnen ved navn Mons Hansen boende paa bemelte gaards grund, som møtte, dend eldste daatter KarenHansdaatter 32 aar gammel, for hende verge myndlingens sødskende barn Lars Simonsen boende i Persker Sogn, dend anden daatter Bodel Hansdaatter i egteskab med Anders Monsen som bode og døde i Aacher Sogn, for hende til verge anordnet paa skifted efter hendes salig mand Hans Jensen.

Uddrag af skifte efter Anne Henrichsdatter, November 7, 1744, side 376 :
Dend 3' Selveier gaard i Aaker Sogn, Sorte gaarden kaldet. . . . efter Hans Jensens salig hustru Anna Hendrichsdaatter, som boede og døde samme steds. Imellem enche mand Hans Jensen paa den eene side, og paa dend anden side denne salig qvindes forhen ægteskab auflede børn, som er 2 børn, ene søn og ene daatter. Sønnen ved navn Mogens Hansen Sort, som er soldat i Hans K. M. tieneste i Kiøbenhavn og er til stæd. . . . hans hustru Karen Nielsdaatter. . . . Daatteren Bodil Hansdaatter sidst i ægteskab med Hans Pedersen ordeneret til værge paa 32' gaard Selvejer gaard i Povelsker Sogn, som er død, ene søn navnd Hans Hansen ungefær 12 aar, og ene daatter Bodil Hansdaatter 15 aar, for disse 2 børn blev er faderen for bemelte Hans Pedersen ordineret til værge.

De fik :

Mogens Hansen Sort * Omk 1693, Kjelseby-gaarde, Østerlars,

Karen Hansdatter * Omk. 1694, Kjelseby-gaarde, Østerlars, + Før. 1744, Bornholm, Danmark,

Bodil Hansdatter * Omk. 1697, Kjelseby-gaarde, Østerlars, + 1734, Dammegaard, Poulsker,
(~ Omk. 1719, Bornholm, Danmark, Anders Mogensen * Omk. Jan 1670, Bornholm, Danmark, + 1726, Øster Krusegaard, Aaker, 20 Apr 1726, Aakirkegaard, Aakirkeby, )
(~ Omk. 1726, Bornholm, Danmark, Hans Pedersen * Før. 1705, Bornholm, Danmark, + Eft. 1744, Bornholm, Danmark, )

Michel Hansen Sort * 07 Maj 1706, 3. Slg.Sortegaard, Aaker, + Før. 1726, 3. Slg.Sortegaard, Aaker,


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside