Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

4. Generation


Esper Henrichsen Sort * omk 1601, 5. Slg. Gadegaard. + 1651, 5. Slg. Gadegaard, Aaker. Begr. 28 Feb. 1651, Aakirkegaard.
(~ Omk. 1628, Bornholm, Danmark, ??? ???datter * Før. 1615, Bornholm, Danmark, + Omk. 1637, Gadegård,geby,Åker, Bornholm, Danmark, )
(~ Omk. 1637, Bornholm, Danmark, Anne Nielsdatter * Omk. 1619, Bornholm, Danmark, + 1691, Store Duegård, Åker, Bornholm, Danmark, 9 Okt 1691, Åkirkegård Åkirkeby, Bornholm, )

I Bornholms Præsters Indberetning af 1651 on øens skattebønder m.m. fremgår af " Aakier Sougn. Decimantes (Tiendeydere). I Kongens oc Cronens Tiennere Schatte Bønder med Deris Udbyggere og Gadehuse". 5. Selvejergaard, Gadegaard ejet af Eszbiørn Suort.

5. Slg. Gadegaard.

Fra Åker-Åkirkeby kirkebog:
August 27, 1648: Daab, #42, 13 Trin. Esber Sorts søn Henrik .}

Februar 28, 1651: Liig Begrafen, #9, Esbern Sort æt. 50 an.

Marts 23, 1651: Daab, #11, Palmar. Esber Sorts dat. Gertrud .

September 14, 1651: Brudepar, #12, 16 Trin. Povl Jensen, Ane sal. Esber Sortis .

Oktober 9, 1691: Liig, #1, Begraved Ane Poul Jensens , ætat 72.

September 17, 1710: Fun., Pouel Jensen, 82 aar gammel.

Uddrag af skifte for Anne Nielsdatter , October 29, 1691, side 101b:
Pouel Jensens salig hustru, Anne Nielsdaatter , som boede og døde, paa den 45 gaard i Aaekier Sogn, imellem den salig qvindes efterlatte hosbonde bemelte Pouel Jensen paa eene side, og paa anden side, dend salig qvindes børn, som er 3 sønner og 2 døttre. Nemblig med første hendes salig hosbonde, som for hende ved døden er afgangen nafulig Esper Sort , aufled og igien lefuer en søn nafnlig Hendrich Sort i Aaekier Sogn, og en søns børn som ved døden er afgangen nauflig salig Niels Sort , efter hannem igien lefuer 4 sønner, og en daatter, hvor af dend eldste søn er Esper Nielsen boende i Østermariæ Sogn, dend anden søn Jens Nielsen ibidem, dend 3' søn Hans Nielsen i Aaekier Sogn, dend yngste søn Jep Nielsen i Boelsker Sogn, alle deres egen verger, daatteren Kirstene Nielsdaatter 22 aar gammel, for hende verger Jens Larsen hendes stiffader i ØsterM Sogn. Og med sin efterlevende hosbonde Pouel Jensen aufled en søn, og 2 døtter, sønnen Esper Pouelsen i ØsterM Sogn, dend eldste daatter Ellene Niels Madz i Aaekier Sogn, dend anden daatter Boel Jens Munks i Boelscher Sogn.

De fik :

Niels Espersen Sort * omk.1638, 5.Slg. Gadegaard, Aaker.

Henrich Espersen Sort * 20. Aug. 1648, 5.Slg. Gadegaard, Aaker.

Gertrud Espersdatter Sort * omk.1651, 5.Slg. Gadegaard, Aaker, Døbt 23. Mar. 1651, Aakirke, + før 1691.


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside