Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Efterkommere af Michel Sort

3. Generation


Michel Sort * omk. 1579, Bornholm. + 1657 3. Slg. Sortegaard, Aaker. Begr. 14 Apr. 1657, Aakirkegaard .

I Bornholms Præsters Indberetning af 1651 on øens skattebønder m.m. fremgår af " Aakier Sougn. Decimantes (Tiendeydere). I Kongens oc Cronens Tiennere Schatte Bønder med Deris Udbyggere og Gadehuse". 3. Selvejergaard ejet af Michel Suortt

I Bornholms ældste Jordebog af 1662 findes Michel Sortt endnu ejende og beboende Sortegaard i Aaker

I følgende følgende Jordebog af 1687 findes sønnen Mogens Sort stadig på Sortegaard.

3. Slg. Sortegaard.

Michel Sort blev gift omk.1620 med Karen ????sdatter * omk 1596, + 1666, 3.Slg. Sortegaard, Aaker. Begr. 01 Aug. 1666, Aakirkegård.

Fra Aaker kirkebog:

April 14, 1657 : Liig Begrafen, # 11, Michel Sort øster, æt. 78 an.

August 1, 1666 : Liig Begrafen, # 45, Karen Michel Sortis, æt. 70 aar.

De fik

Mogens Sort * 1626, 3.Slg. Sortegaard.

Hans Sort * før 1630, 3.Slg. Sortegaard.

???? Michelsdatter * før 1640, 3.Slg. Sortegaard.

???? Michelsdatter * før 1640, 3.Slg. Sortegaard.


slægtstræ
Slægts træ

Navne liste | Forside