Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Internet Explorer [5.x] [6.x] - Opera [6.x] [7.x] - Netscape [6.x] [7.x] - Mozilla [1.x]
800 x 600 x 16 bpp
java: nincs  |  frame: nincs

NLMTIM Editor

Kérdés-szerkesztő a Nosza, legyél má' Te is MILIJOMOS!!! című játékhoz


Felhasználói dokumentáció

Copyright © 2002-2004 Kónya Krisztián (KónyiSoft)
http://konyisoft.ini.hu/
konyisoft@mailbox.hu

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
    1.1 Mi az a 'NLMTIM Editor' ?
2. Fájlok
    2.1 A kérdés-fájlok használata a 'Nosza, legyél má' Te is MILIJOMOS!!!' programban
    2.2 A fájlok módosítása
    2.3 Fájlformátum-leírás
3. Felhasználói felület
    3.1 Főmenü
    3.2 Eszköztár
    3.3 Szerkesztő ablak
        3.3.1 Kategóriák
        3.3.2 Kérdések
        3.3.3 Kérdés-panel
        3.3.4 Státuszsor
4. Menü
    4.1 Fájl menüpont
    4.2 Kategóriák menüpont
    4.3 Kérdések menüpont
    4.4 Ablak menüpont
    4.5 Súgó menüpont
5. Névjegy1. Bevezetés

1.1 Mi az a 'NLMTIM Editor' ?

Az 'NLMTIM Editor' programmal a 'Nosza, legyél má' Te is MILIJOMOS!!!' c. játékprogram kérdéseit módosíthatjuk, illetve bővíthetjük. Egy viszonylag kényelmes felületen lehetőséget nyújt a kérdéseink rendszerezésére és szerkesztésére. Lehetővé teszi a kérdések, valamint a rájuk adható lehetséges válaszok begépelését.


Tartalomjegyzék2. Fájlok

2.1 A kérdés-fájlok használata a 'Nosza, legyél má' Te is MILIJOMOS!!!' programban

A játék során feltett kérdések a C:/Program Files/KonyiSoft/NLMTIM/data/kerdesek könyvtárban, egyszerű szöveges (ASCII) formátumban tárolódnak, *.mjk kiterjesztéssel. A szöveges fájlformátum lehetővé teszi, hogy a kérdések egyszerűen módosíthatók, illetve bővíthetők legyenek. Bár a fájlok szerkezete speciális, gyakorlottabb felhasználók szövegszerkesztővel is módosíthatják azokat (akár egy egyszerű notepad-del is). Erről a témáról bővebben lásd a Fájlformátum-leírás fejezetet.

Mindegyik nehézségi szinthez egy-egy fájl tartozik. A játék során a program az aktuális nehézségi szinthez tartozó fájl kérdéseiből választ egyet, véletlenszerűen. Ennek megfelelően:

Fájl neve Nehézségi szint
01_5000.mjk 5.000 Ft
02_10000.mjk 10.000 Ft
03_25000.mjk 25.000 Ft
04_50000.mjk 50.000 Ft
05_100000.mjk 100.000 Ft
06_200000.mjk 200.000 Ft
07_300000.mjk 300.000 Ft
08_500000.mjk 500.000 Ft
09_800000.mjk 800.000 Ft
10_1500000.mjk 1.500.000 Ft
11_3000000.mjk 3.000.000 Ft
12_5000000.mjk 5.000.000 Ft
13_10000000.mjk 10.000.000 Ft
14_20000000.mjk 20.000.000 Ft
15_40000000.mjk 40.000.000 Ft

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a kérdések a fájlokban kategóriákra bontva szerepelnek. Ez kizárólag az egyszerűbb szerkeszthetőséget szolgálja, a játék során a kategóriáknak nincs szerepük. Éppen ezért előfordulhat, hogy pl. egymás után 5-ször történelmi témájú kérdés következik, ami az eredeti 'Legyen Ön is milliomos!'-ban általában nem szokás.

2.2 A fájlok módosítása

Az editorral a .../data/kerdesek könyvtárban található *.mjk fájlokat közvetlenül megnyithatjuk és szerkeszthetjük. Miután a változtatásokat elmentettük, a 'Nosza, legyél má' Te is MILIJOMOS!!!' következő indításakor már a módosított fájlokkal játszhatunk.

Amennyiben új kérdés-fájlt hoztunk létre (az 'Új' menüponttal), annak használatához előbb 'láthatóvá' kell tennünk a program számára. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő néven be kell másolnunk a .../data/kerdesek könyvtárba. Pl. tegyük fel, hogy készítünk egy új fájlt, és akármi.mjk néven mentjük el. Ezt a program nem fogja automatikusan használni, ehhez előbb át kell neveznünk a fenti táblázatban található fájlnevek valamelyikére (mondjuk 01_5000.mjk-ra), majd be kell másolnunk a .../data/kerdesek könytárba (ez természetesen az eredetileg ott lévő fájl felülírását jelenti). A játék következő indításakor immár az újonnan létrehozott fájl kérdéseiből fog válogatni (jelen esetben az 5.000 Ft-os kérdésnél).

Bármiféle szerkesztési művelet előtt érdemes biztonsági másolatot készíteni a módosítandó fájlokról, hogy szükség esetén vissza tudjuk állítani az eredeti állapotot.

2.3 Fájlformátum-leírás

Az *.mjk fájlok általános felépítése a következő:

<első kategória neve>
=első kérdés^első válasz^második válasz^harmadik válasz^&negyedik válasz
=második kérdés^első válasz^második válasz^harmadik válasz^&negyedik válasz
...
=n. kérdés^első válasz^második válasz^harmadik válasz^&negyedik válasz
</első kategória neve>

<második kategória neve>
=első kérdés^első válasz^második válasz^harmadik válasz^&negyedik válasz
=második kérdés^első válasz^második válasz^harmadik válasz^&negyedik válasz
...
=n. kérdés^első válasz^második válasz^harmadik válasz^&negyedik válasz
</második kategória neve>

...

<n. kategória neve>
=első kérdés^első válasz^második válasz^harmadik válasz^&negyedik válasz
=második kérdés^első válasz^második válasz^harmadik válasz^&negyedik válasz
...
=n. kérdés^első válasz^második válasz^harmadik válasz^&negyedik válasz
</n. kategória neve>


A fájl tetszőleges számú kategóriát tartalmazhat. Minden kategóriát - a HTML-címkék mintájára - egy kezdő és egy záró 'tag' jelöl (fent vastagított betűvel jelölve). A kezdő tag '<' és '>' karakterek között a kategória neve. A záró tag ugyanez, de a név elé be kell illeszteni egy '/' karaktert. E két tag között helyezkednek el az adott kategóriához tartozó kérdések (szintén tetszőleges számú), az alábbi formátumban:

=kérdés szövege^első válasz^második válasz^harmadik válasz^&negyedik válasz

  • Mindegyik kérdés kötelezően a '=' karakterrel kezdődik.
  • A '=' karaktert követi folytatólagosan a kérdés szövege. Vigyázzunk, hogy ne írjunk túl hosszú kérdést, ellenkező esetben nem fog teljes egészében megjelenni a kiírásra szánt panelen. Kb. 120 karakter még rendben megjeleníthető.
  • A kérdés után folytatólagosan következik a négy lehetséges válasz. Mindegyik válasz elé egy '^' karaktert kell beilleszteni (ez az ún. határoló karakter). A helyes válasz elé még egy '&' karaktert is be kell szúrni, közvetlenül a '^' után. A négy lehetséges válasz közül bármelyik lehet helyes (a fenti példában a negyedik), de mindig csak az egyik! A válaszok egyenként kb. 30 karakter hosszúságúak lehetnek.

A fenti példából látható, hogy a fájlban bizonyos karaktereknek speciális szerepük van. Éppen ezért a következő karaktereket ne használjuk a kérdések és válaszok szövegében, illetve a kategóriák nevében:

& ^

A kategóriák tag-jeit és a kérdéseket mindig új sorba, és csak egy sorba írjuk! Az egyes sorok mindig az 1. karakterpozícióban kezdődjenek, eléjük space-ket beszúrni nem szabad! A fájlban üres sorok nem szerepelhetnek!

A fentiekre vonatkozóan egy konkrét példa található a pelda.mjk fájlban.

Vigyázat! A program a fájlok helyességét nem nagyon ellenőrzi, így egy hibásan begépelt fájl igen érdekes eredményekhez vezethet (akár egy véletlenül becsúszott üres sor is problémát okozhat). Ezért ha úgy döntünk, hogy az 'NLMTIM Editor' helyett inkább egy szövegszerkesztőt használunk, fordítsunk különösen nagy figyelmet a fájlok ellenőrzésére, még használat előtt.


Tartalomjegyzék3. Felhasználói felület3.1 Főmenü

Általa elérhető a program valamennyi funkciója. >>> Menü fejezet

3.2 Eszköztár

A program leggyakrabban használt általános funkcióit tartalmazza.

 Új fájl létrehozása
 Fájl megnyitása
 Aktuális fájl mentése
 Az összes megnyitott fájl mentése
 Keresés az aktuális fájlban

 Ablakok függőleges elrendezése
 Ablakok víszintes elrendezése
 Ablakok lépcsőzetes elrendezése

 Súgó megjelenítése

 Látogatás a KónyiSoft honlapon, illetve levélírás a szerzőnek

3.3 Szerkesztő ablak3.3.1 Kategóriák

Egy listában megjeleníti a fájlban található kategóriákat. Műveletek:

 Új kategória hozzáadása
 Aktuális kategória átnevezése

 Aktuális kategória törlése

 Kategóriák rendezése ABC-sorrend szerint

Kijelölés: Bal gombbal kattintsunk a kívánt kategória nevére. Ekkor a jobb oldali listában megjelennek az adott kategóriához tartozó kérdések.

Hozzáadás: Egy új kategória létrehozása a megadott néven. A megjelenő párbeszédablakban írjuk be a létrehozandó kategória nevét, majd kattintsunk az <OK> gombra.

Átnevezés: Az aktuálisan kijelölt kategória átnevezése. A megjelenő párbeszédablakban adjuk meg az új nevet, majd kattintsunk az <OK> gombra.

Törlés: Az aktuálisan kijelölt kategória törlése, az adott kategóriához tartozó valamennyi kérdéssel együtt. Egyszerre csak egyetlen kategória törölhető. A művelet végrehajtása előtt megerősítés szükséges.

Rendezés: A kategóriák ABC-sorrendbe történő rendezése. A művelet a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget. Végrehajtás előtt megerősítés szükséges.

Drag and drop: Ezzel a módszerrel egy kategóriát mozgathatunk a listában, illetve két fájl között. Végrehajtása: bal gombbal kattintsunk a kívánt kategória nevére, majd a gomb felengedése nélkül mozgassuk át a lista egy másik pozíciójába. Ha egy másik fájl listájába mozgattuk, akkor az adott kategória (valamennyi kérdésével együtt) áthelyeződik a célfájlba. Amennyiben a mozgatás lenyomott <CTRL> gomb mellett történik, akkor az adott kategória másolódik; egyébként áthelyezés történik.

3.3.2 Kérdések

Egy listában megjeleníti az adott kategóriához tartozó kérdéseket. Műveletek:

 Új kérdés hozzáadása
 Aktuális kérdés szerkesztése
 Előnézeti kép megjelenítése az aktuális kérdésről

 A kijelölt kérdés(ek) törlése

 Kérdések rendezése ABC-sorrend szerint

 A kijelölt kérdés(ek) vágólapra másolása
 Az összes kérdés kijelölése

Kijelölés: Bal gombbal kattintsunk a kívánt kérdésen. Ekkor az alsó panelen megjelenik az adott kérdés teljes szövege, valamint a rá adható négy lehetséges válasz. Egyszerre több kérdés is kijelölhető a <SHIFT> és <CTRL> gombok használatával.

Hozzáadás: Egy új kérdés hozzáadása az aktuális kategóriához. A megjelenő párbeszédablakban beírhatjuk a kérdés és a válaszok szövegét, valamint megadhatjuk a helyes választ. A szerkesztés végeztével kattintsunk az <OK> gombra.

A párbeszédablakban található <Beillesztés> gomb a vágólapon elhelyezett [többsoros] szöveget illeszti be kérdésként. A dolog úgy működik, hogy a vágólapon lévő szöveg első sora lesz a kérdés, a további sorok pedig az 1-4 válaszok. Ha a szöveg 5 sornál hosszabb, csak az első 5-öt veszi figyelembe. Az üres sorokat automatikusan kidobja a szövegből. Ha valamelyik sor '&' karakterrel kezdődik, azt megjelöli helyes válaszként.

Megj.: A beillesztés művelet olyan formátumban várja (várná) a szöveget, amelyben a másolás művelet történik, de a beillesztést akkor is megkísérli, ha a vágólapon ettől eltérő formátumú szöveg szerepel.

Szerkesztés: Az aktuális kérdés módosítása. Egy párbeszédablakban megjelenik a kérdés szövege és a válaszok, melyeket szerkeszthetünk, módosíthatunk. A művelet végeztével kattintsunk az <OK> gombra.

Törlés: Törli a kijelölt kérdés(ek)et. A művelet végrehajtása előtt megerősítés szükséges.

Rendezés: Az aktuális kategória kérdéseit ABC-sorrendbe rendezi. A művelet a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget. Végrehajtás előtt megerősítés szükséges.

Drag and drop: Ezzel a módszerrel egy vagy több kérdést helyezhetünk át egy másik kategóriába vagy fájlba. Végrehajtás: jobb gombbal kattintsunk a kijelölt kérdés(ek)en, majd a gomb felengedése nélkül mozgassuk át egy másik kategóriába (a gomb felengedése a kategóriák lista valamelyik elemén történjen). Ha a kérdés(ek)et egy másik fájlba mozgattuk, akkor valamennyi kijelölt kérdés áthelyeződik a célfájlba. Amennyiben a művelet lenyomott <CTRL> gomb mellett történik, a kérdések másolódnak; egyébként áthelyezés történik.

3.3.3 Kérdés-panel

Megjeleníti az aktuálisan kijelölt kérdés teljes szövegét, valamint a rá adható négy lehetséges választ. A helyes válasz a többitől eltérően, fehér háttérszínnel jelenik meg. A kérdés-panelen nem tudunk közvetlenül szerkeszteni, ehhez használjuk a Szerkesztés... menüpontot.

3.3.4 Státuszsor

A fájlra vonatkozó különféle információkat jelenít meg:

1. panel: A fájlban található kategóriák száma összesen.
2. panel: Kérdések száma összesen.
3. panel: A 'Módosítva' feliratot jeleníti meg, ha a fájlban az utolsó mentés óta változás történt.
4. panel: Az aktuális kategória neve és a benne található kérdések száma.


Tartalomjegyzék4. Menü

4.1 Fájl menüpont

Új (Ctrl+N)

Létrehoz egy üres *.mjk fájlt. Az újonnan létrehozott fájl neve mindaddig 'Névtelen' lesz, amíg valamilyen néven el nem mentjük (ld. Mentés másként... menüpont).

Megnyitás... (Ctrl+O)

Megnyitja az általunk kiválasztott *.mjk fájlt.

Bezárás

Bezárja az aktuális ablakot.

Mentés (Ctrl+S)

Elmenti az aktuális *.mjk fájlt. Ha korábban még nem volt elmentve, akkor először nevet kell adnunk neki (ugyanaz mint a Mentés másként... menüpont).

Mentés másként...

Az általunk megadott néven menti el az aktuális fájlt.

Mindent ment (Shift+Ctrl+S)

Az összes megnyitott fájlt elmenti.

Exportálás

Mentés szövegfájlként (*.txt) ...

Az aktuális fájlt egyszerű szövegként menti el, *.txt kiterjesztéssel. A formátum a következő: egy sorban a kérdés szövege, az utána következő sorokban a négy lehetséges válasz. A válaszok közül az a helyes, amelyik '&' karakterrel kezdődik. A kérdéseket egy üres sor választja el egymástól.

A szöveges formátumra egy konkrét példa található a pelda.txt fájlban.

Mentés táblázatként (*.csv) ...

Táblázatos (úm. pontosvesszővel tagolt) formátumban menti el a kérdéseket. Ez az adatfájl bármelyik táblázatkezelővel menyitható, amelyik ismeri a csv formátumot (ilyen pl. a Microsoft Excel, vagy az OpenOffice.org munkafüzete stb.). Az egyes oszlopok jelentése a következő:

  • A - kérdés szövege
  • B - 1. válasz
  • C - 2. válasz
  • D - 3. válasz
  • E - 4. válasz
  • F - a helyes válasz száma (1-4)
  • G - a kérdés kategóriája
A táblázatos formátumra egy konkrét példa található a pelda.csv fájlban.

Mentés HTML formátumban (*.html) ...

A fájlt HTML formátumban menti el, amelyet bármelyik internetes böngészővel megnyithatunk. A szerkezet a szöveges fájlokéhoz hasonló, de itt a helyes válaszok vastagított betűtípussal jelennek meg.

A HTML formátumra egy konkrét példa található a pelda.html fájlban.

Vigyázat! A fenti export-formátumokban elmentett fájlok már nem tölthetők vissza az editorba, semmilyen módon! Az NLMTIM szintén nem tudja használni ezeket a fájlokat. A programnak ezen a funkciói akkor hasznosak, ha a meglévő kérdéseinket valamilyen más programmal (is) szeretnénk feldolgozni.

Importálás

LMIM adatfájl (*.lmi) ...

A szerkesztő meg tudja nyitni a 'Legyünk Mi is milliomosok!' című program *.lmi kiterjesztésű adatfájljait. Ezzel egyszerűen áthozhatjuk a játék kérdéseit az NLMTIM-be. Csak a "normál" kérdésfájlok nyithatók meg, a sorkérdések (amelyek ugyancsak *.lmi kiterjesztéssel szerepelnek, de eltérő szerkezetűek) nem! A mentés csak a szerkesztő saját formátumában (*.mjk) történhet, az LMIM formátú mentés -- a kötött kategóriák miatt -- egyelőre nem lehetséges.

Keresés (Ctrl+F)

A szerkesztődobozban megadott szöveget (vagy szövegrészletet) keresi az aktuális fájl kérdései, illetve a lehetséges válaszok között. A találatok az ablak alsó részén lévő listába kerülnek. A lista bármelyik elemén duplán kattintva azonnal a kiválasztott kérdéshez ugorhatunk.

Kilépés (Alt+X)

A program használatának befejezése.


4.2 Kategóriák menüpont

Hozzáadás... (Ctrl+Alt+A)

Egy új kategória hozzáadása a meglévőkhöz.

Átnevezés... (Ctrl+Alt+R)

Az aktuálisan kijelölt kategória átnevezése.

Törlés

Az aktuálisan kijelölt kategória törlése, a hozzá tartozó valamennyi kérdéssel együtt.

Rendezés (ABC-sorrend)

A kategória-lista ABC-sorrendbe rendezése.


4.3 Kérdések menüpont

Hozzáadás... (Ctrl+A)

Egy új kérdés hozzáadása az aktuális kategóriához.

Szerkesztés... (Ctrl+E)

A kijelölt kérdés szerkesztése.

Előnézet... (Ctrl+W)

Megmutatja a kérdést abban a formában, ahogyan majd játék közben fog kinézni.

Törlés

A kijelölt kérdés(ek) törlése.

Rendezés (ABC-sorrend)

Az aktuális kategória kérdéseinek ABC-sorrendbe rendezése.

Vágólapra másol (Ctrl+C)

A kijelölt kérdést (vagy kérdéseket) a vágólapra másolja. A másolás ugyanolyan formában történik, mint a Mentés szövegfájlként..., de jelen esetben csak a kijelölt kérdésekre vonatkozik, nem az egész fájlra.

Mindet kijelöli

Az aktuális kategóriában valamennyi kérdés kijelölése.


4.4 Ablak menüpont

Függőleges elrendezés

Függőlegesen rendezi el a megnyitott ablakokat.

Vízszintes elrendezés

Víszintesen rendezi el a megnyitott ablakokat.

Lépcsőzetes elrendezés

Lépcsőzetesen rendezi el a megnyitott ablakokat.

Ikonok elrendezése

A minimalizált állapotban lévő ablakokat rendezi el a főablak alsó részén.


4.5 Súgó

Tartalomjegyzék (F1)

Megjeleníti a program HTML formátumú felhasználói dokumentációját.

http://konyisoft.ini.hu/

A KónyiSoft honlapjának megjelenítése (internetkapcsolat szükséges).

konyisoft@mailbox.hu

Ezzel a menüponttal e-mail küldhető a program készítőjének. (Küldj!!!)

Névjegy...

Megjeleníti a program névjegy-ablakát.


Tartalomjegyzék5. Névjegy

NLMTIM Editor

verzió: 1.4
2004. I. 30.
*** FREEWARE ***

Copyright © 2002-2004 Kónya Krisztián (KónyiSoft)
http://konyisoft.ini.hu/
konyisoft@mailbox.hu


Tartalomjegyzék