Tato stránka je předstupněm k přijetí genealogických dat Vaším počítačem.
Žádáte o genealogický soubor TYL.GED komprimovaný do podoby TYL.ZIP. Před přijetím si DŮKLADNĚ přečtěte níže uvedené ustanovení. Přijetím tohoto souboru se zavazujete k tomu, že se souborem nebudete manipulovat ve smyslu zneužití či modifikace uvedených dat. V případě porušení tohoto závazku se vystavujete trestnímu stíhání dle platných zákonů na ochranu autorských práv, duchovního vlastnictví, ochranu soukromí atd. Informace v souboru TYL.GED uvedené jsou určeny čistě pro zájemce o genealogii, ke genealogickým studiím, s cílem pomoci dalším zájemcům o tento vědní obor a jeho zviditelnění. Soubor je po dekompresi ve formátu GEDCOM, tedy programu, který je akceptován většinou libovolného genealogického softwaru. Soubor obsahuje asi 500 konkrétních jmen (cca do roku 1586), rodinné vztahy atd. Výzkum však stále pokračuje. Poslední aktualizace 1.1.2000
 
Zavazuji se dodržovat výše uvedené podmínky a to bezvýhradně a chci zahájit přenos souboru TYL.ZIP na svůj počítač.

Pokud bezvýhradně souhlasíte s výše uvedenými podmínkami, KLIKNĚTE  ZDE.

© Tomáš Tyl, 2000