elenafilatova.com

Atomová elektrárna

Dostáváme se na velmi nebezpečný úseky cesty, kde obvykle Geigerův počítač začne hlasitě pípat a oznamovat, že je potřeba ho přepnout na vyšší rozsah. Taky to znamená, že touto oblastí je vhodné projet co nejvyšší rychlostí bez zbytečných zastávek a tak co nejvíc zkrátit dobu expozice smrtícím paprskům. Přesto se zde na chviličku zastavíme u jednoho z nejnebezpečnějších míst na naší cestě k reaktoru, kterým je "obyčejný" les... Shluky stromů přede mnou jsou nazývány Červený, nebo taky Magický les. V roce 1986 stromy tohoto lesa zcela zčervenaly v dešti vysoce koncentrovaných radioaktivních paprsků. Část stromů z pásu poblíž silnice byla vykácena a uložena na skládku jeden metr pod zem, do té doby byla pomalá procházka po tomto úseku silnice nevyhnutelně smrtelná.

Hodnota radiace, odečtená na asfaltu silnice, kolísá na vysoké hodnotě mezi 500 a 3000 mikroroentgeny podle toho, na kterém místě právě stojíte. Je to 50 až 300 krát víc, než je běžné. A pokud poodejdu 10 metrů dopředu směrem k lesu, Geigerův počítač není vůbec schopen zobrazit úroveň radiace, která již je mimo rozsah měření. Pokud bych ušla ještě několik set metrů směrem k reaktoru, radiace by vzrostla přes 3 roentgeny za hodinu, tedy více než 300.000 oproti normálu. A pokud bych pokračovala v chůzi lesem směrem k reaktoru, ve tmě bych světélkovala. To je totiž ten pravý důvod, proč se tomuto lesu říká Magický a ti, kteří jím prošli, již nejsou mezi živými. Nevím, zda se dá magie říkat tomu, že do lesa člověk vejde v motorkářském oblečení a z lesa vyjde jako rytíř ve svítící zbroji, jemuž zbývají již jen hodiny života.

Tak tohle už je oblast Jaderné elektrárny Černobyl. Geigerův počítač ukazuje hodnoty 500 - 3000 mikroroentgenů za hodinu.

Elektrárna byla definitivně uzavřena na nátlak dalších států v roce 2000. A již brzy bude nutno vybudovat nový sarkofág, protože ten současný byl narychlo vystavěný a začíná se pomalu rozpadat.

Jeden z roztavených zbytků radioaktivního paliva uvnitř zničeného reaktoru má pro svůj zvláštní tvar název Sloní noha. Jak už jsem se zmínila, stále zde zbývá spousta radioaktivního paliva. Odhad je kolem 190 tun obohaceného uranu a taky jedna tuna skutečně vysoce nebezpečného plutonia, takže pokud ten obrovský a zlý nukleární slon někdy vystrčí svou nohu ven, bude mít lidstvo na celém světě obrovské problémy...

Další stránka