elenafilatova.com

Americium.

Sommige dorpen zijn erg besmet. De straling hier is hoger dan bij de kernreactor.

Als we de straling op de weg meten, en daarna de straling op het gras, zien we dat de geigerteller op het gras 8,5 keer zoveel aangeeft als op de weg. Dit omdat straling zijn in levende organismen ophoopt. De bron van deze straling is americium.


Aanvankelijk waren de zaken hier niet heel slecht. Deze omgeving is besmet met plutonium-241, en een vreemde eigenschap van dit element is dat het aanvankelijk niet heel erg radioactief is. Het wacht rustig gedurende 14,4 jaar en vervalt dan tot componenten die americium-241 bevatten. Dit produceert krachtige straling, als kanonskogels vergeleken bij de kleine kogeltjes straling die het plutonium aanvankelijk produceerde.


Films die draaiden werken op een schoolbord bij het dorpshuis aangekondigd. De eerstvolgende attractie duurt vier eeuwen.

Er worden in dit klaslokaal geen lessen meer gegeven. De enige les die hier geleerd is is dat de halveringstijd van americium-241, de dochter van plutonium-241, meer dan 400 jaar is.

Onze nakomeling in een verre toekomst zullen nog steeds moeten leven met de gevolgen van deze afbraakprocessen, als onze botten al lang tot stof zijn vergaan.

volgende pagina