elenafilatova.com

Americium

Některé vesnice v této oblasti jsou těžce zamořené. Úroveň radiace je mnohonásobně vyšší, než je v těsné blízkosti havarovaného reaktoru.


Udělejme pokus na tom samém kousku silnice. Změříme úroveň radiace na neporušeném asfaltu a potom na trávě, která prorůstá trhlinou v silničním povrchu. Vidíme, že radioaktivita trávy je přibližně 8,5 krát vyšší, než úroveň radioaktivity deštěm umytého asfaltu. Je to proto, že radioaktivní prvky mají tendenci shromažďovat se v živých organismech. Nejvýznamnějším prvkem a zdrojem této radioaktivity je americium.


Zpočátku, krátce po havárii, to v této oblasti nebylo tak zlé. Tato oblast byla kontaminována převážně Plutoniem241 a podlým trikem tohoto chemického prvku je fakt, že zpočátku není příliš životu nebezpečný. Poločas rozpadu tohoto prvku je 14,4 let - teprve potom se rozpadá na mnohem nebezpečnější a radioaktivnější prvky, z nichž nejnebezpečnější je Americium241, které produkuje velmi intenzívní gamma záření, pravou dělostřeleckou baterií v porovnání se vzduchovkou, kterou lze označit původní Plutonium.

Na obrázku je místní Hypermarket.


Filmy promítané dnes a filmy plánované na nejbližší dobu bývaly napsány křídou na dvou k tomu určených tabulích. Nejbližší možný termín pro promítání dalšího filmu odhaduji optimisticky za 400 let.Vyučování v téhle třídě skončilo už dávno. A kdyby jste se zde chtěli něco dozvědět v tuhle chvíli, možná bych Vám mohla prozradit, že poločas rozpadu Americia, rodné sestry Plutonia, je víc než 400 let. Proto ten můj výše uvedený odhad...

Naši potomci ve vzdálené budoucnosti najdou tato místa stejně radioaktivní a neobyvatelná, jak jsme jim je zanechali. Je to náš trvalý odkaz, platný i tehdy, kdy z našich kostí bude již dávno jen prach.

Další stránka