elenafilatova.com

Pelyněk

Vydejme se na cestu. Nepovede místy, která jsou nádherná a obydlená...

... ale místy, která jsou většinou úplně pustá, smutná a mrtvá.

Občas naši cestu zkříží spadlé elektrické sloupy. Tyto oblasti už elektřinu nepotřebují.

V podstatě po celou naši cestu Říší vlků uvidíme jen zbytky vesnic, městeček a zničených farem. A když se budeme pozorně dívat, uvidíme občas zvláštní druh trávy vedle silnice. Její jméno je Černobýl, Wormwood, Pelyněk. Chutná hořce...

Příroda je nemilosrdná ke změnám své tváře. Za pár století zničí veškeré stopy po civilizaci a lidském snažení. Za několik tisíc let už zde bude jen příroda... a radioaktivita, která bude dál s neztenčenou silou zamořovat krajinu. Budoucností této země je radioaktivita a pelyněk - rostlina zapomnění...

Další stránka