elenafilatova.com

Pokud pojedeme touto krajinou na podzim, uvidíme v sadech ovocné stromy, prohýbající se pod tíhou ovoce. A veliká jablka a hrušky nás budou lákat... pojď blíž, utrhni si mě, sněz mě... A my se to neodvážíme udělat.

Biblická Kniha Zjevení nás varuje před hvězdou, jejíž jméno je Pelyněk a jež otráví třetinu vod, řek a studní tak, že zhořknou. A tak se neodvážíme napít ani z této posvátné a kdysi prý léčivé studánky...

so, we don't drink from this fountains either.

Jsem strašná optimistka. A tak věřím, že je sklenice z poloviny plná, nikoliv z polovina prázdná. A taky jsem realistka a nenamlouvám si, že v té sklence zbývá víc, než v ní skutečně je. Nejsem věřící a skutečně uvěřím jen tomu, co vidím na vlastní oči. Ale v tuhle chvíli se dívám na radioaktivní svět kolem sebe skrz tmavá skla brýlí a nechápu, jak dokázal autor Bible předpovědět černobylskou tragédii. V řečtině, jazyce, kterým je Nový Zákon v originále napsán, je verš "...a spadla z oblohy hvězda jasná, zářící jako lampa..." významově zcela jiný: "...a rozprostřela se po celé obloze jako koberec záře jasná, jako lucerna zářící..." Přičemž slovo lucerna má v řečtině stejný slovní základ, jako zářit... tedy skoro dokonalý popis situace, kdy radioaktivní světélkující mrak obepíná pozorovatele. A pokud místo slovesa zářit použijeme odpovídající podstatné jméno, dostaneme záření, radiaci...

V originále je jméno hvězdy dokonce uvedeno velkými písmeny, jak bývalo zvykem při správném zápisu názvu místa. A co se týče slovního spojení "třetí díl", v řečtině jde o vyjádření obecně velkého množství. Jen tehdy má smysl dělit na více dílů a třetí je zde chápán jako nadbytečný, zcela ve smyslu jedna - dvě - moc...

A ještě jeden zajímavý detail. Alternativní a dříve všude uváděné označení rostliny Pelyněk, slovo Černobýl, "tajemně" a úplně vymizelo ze všech v současné době vydávaných ruských slovníků a učebnic. Myslíte, že jde o náhodu? Vůbec ne, je to jasné vládní politické opatření. Jen proto, aby vláda mohla dál budovat nové jaderné elektrárny a potlačila apokalyptické nálady, normálně toto slovo vymazala ze slovníků a zakázala používat. A i když se obávám, že jejich snaha o vymazání černobylské tragédie z našich pamětí bude z velké části úspěšná, pořád zde bude někdo, kdo nebude chtít zapomenout. A žádné vládě světa ani žádné atomové lobby se nikdy nepodaří vymazat výše zmíněné verše z Bible.


Další stránka