elenafilatova.com

Sbohem, Město duchů...

Je čas na rozloučení s Městem duchů. Další pokračování naší cesty vede na sever, přímo k běloruské hranici.

Bělorusko je samostatná země. Prosím, VEZMĚTE NA VĚDOMÍ JEDNU DŮLEŽITOU VĚC: spousta sousedních zemí utrpěla mnohem větší škody, než oblast bezprostředně u Elektrárny. Radioaktivita má mezinárodní povahu a k návštěvě jakékoliv země nepotřebuje pozvání ani vízum. Ostrý a zlomyslný vítr, vanoucí ve dnech následujících po havárii reaktoru, odnesl odhadem víc jak 70% všech radioaktivních částic z celkového vyvrženého množství právě do sousedního Běloruska.

Teprve cesta severním směrem nám ukáže celý obrovský rozsah černobylské tragédie. A umožní nám uvědomit si obrovskou, nesmírnou rozlehlost radioaktivitou zamořených otrávených území, bílých míst na mapách, které jsou smrtelně nebezpečné a neobyvatelné dnes a budou smrtelně nebezpečné ještě v dalších staletích.

Další stránka