Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI STUDIJ IZ EUROPSKOG PRAVA
na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

NATJEČAJ
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis polaznika u poslijediplomski znanstveni studij iz Europskog prava.

Studij traje četiri semestra, a započeti će u ožujku 2001. godine. Studij obuhvaća najvažnija područja Europskog prava, a posebno se težište stavlja na prilagodbe hrvatskog pravnog sustava pravnom sustavu Europske unije

Na poslijediplomski studij mogu se upisati diplomirani pravnici koji govore i čitaju engleski i/ili francuski jezik tako da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom, a poželjno je poznavanje i drugih jezika

PRIJAVE
Prijave na natječaj upućuju se Tajnici poslijediplomskog studija, Vesni Komotar, Pravni fakultet u Zagrebu, Ćirilometodska ulica 4, tel. 4895-615 do 27. siječnja 2001. godine.

ZA PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU
Prof. dr. sci. Krešimir Sajko - predstojnik poslijediplomskog studija
Doc. dr. Siniša Rodin - zamjenik predstojnika poslijediplomskog studija

NASTAVNI PLAN I PROGRAM


Pregled kolegija, nastavnika i satnice
Nastavni plan i program po kolegijima s literaturom

ZANIMLJIVE WEB STRANICE


Pravo EU na 4. godini dodiplomskog pravnog studija
Croatian European Communities Studies Association