Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Društvo prijatelja železnice Beograd

Društvo prijatelja železnice DPŽ okuplja entuzijaste, zaljubljenike u železnicu i sa kraćim prekidima, postoji skoro 30 godina! Već davnog 18. Novembra 1971. godine osnovana je organizacija, koja okuplja entuzijaste čije je interesovanje usmereno na istorijat, razvoj i praksu, bilo prave "velike" železnice, bilo železnickog modelarstva, maketarstva ili kolekcionarsva.
 • Osnovni ciljevi i područje delovanja DPŽ su:
  • razvijanje interesovanja za proširenje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti železničkog saobraćaja, uključujući istorijat i budući razvoj železnice,
  • širenje tehničkih znanja iz oblasti gradnje i funkcionisanja železnice, uz razvijanje inicijative i interesovanja za dalji razvoj železnice,
  • popularizacija železnice putem predavanja i izložbi, omasovljenje članstva i saradnja sa organizacijama sličnih delatnosti u zemlji i inostranstvu.
  • popularizacija železnickog modelarstva i maketarstva putem predavanja, izrade i korišćenja klupske makete i berze modela.

Društvo danas okuplja preko 50 aktivnih i počasnih članova, sa tendencijom stalnog rasta. DPŽ svoj rad organizuje kroz rad sledećih sekcija:

 • minijaturne železnice
  • - podsekcija železničkih modela,
  • - podsekcija izrade maketa,
 • istorija i razvoj železnice,
 • foto - video sekcija,
 • izletničko - turistička sekcija.

Pored toga u drustvu je aktivna berza, izdavaštvo i kulturna aktivnost (izložbe, priredbe i sl.), rad sa mladima i druge aktivnosti.

Društvo poseduje sopstvenu maketu, kao i zavidnu biblioteku knjiga i stručnih časopisa iz oblasti železničkog saobraćaja.

DPŽ ima dugogodišnju uspešnu saradnju sa Železničkim muzejom iz Beograda koju i dalje razvija i širi kroz brojne akcije kao što su:

održavanje muzejske makete, pomoć kod uređenja spomen zbirke uzanog koloseka u Požegi, zajednička predavanja, kao i projekcije video i filmskih materijala i dr.

Sastanci DPŽ održavaju se svakog utorka od 17:30 do 19:30 sati u VIP salonu glavne železničke stanice Beograd, Savski Trg, 2.


Članovi Društva prilikom posete fabrici "Želvoz", novembra 1999.

 

  

Comments? Back Top Forward Roundhouse

 

    O autoru prezentacije