Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

SNOMED Patoloji Mikrodizini '99

Çeviri Editörü: Bülent Celasun

Yardımcı Editörler: Hasan Ozan, Bahar Müezzinoğlu

Amerikan Patologlar Koleji (CAP) tarafından hazırlanan 160 bin terimlik "SNOMED International"dan patoloji, sitopatoloji ve tümörler konusunda çalışanlar için seçilmiş yaklaşık 14.000 terim... Yaklaşık 550 sayfa... Günlük rutin kullanıma elverişli özel cilt.

İngilizce versiyonu 1993'de yayımlanan Pathology Microglossary'den 2000 terim daha fazla içeriği ile çevrildiği 14 dil arasındaki en geniş kapsamlı Mikrodizin... 1998'de tanımlanmış antitelere bile yer veren güncel kodlar... Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da SNOMED kullanan tüm patoloji bölümleri ile olgu ve veri tabanı paylaşma olanağı... ICD-9 CM kodlarına çapraz göndermeler... Önümüzdeki yıllarda tanımlanabilecek, şu anda Mikrodizinde bulunmayan antiteleri bile sorunsuz olarak kodlayabilme olanağı.

Terminoloji konusunda kişisel kullanım farklılıklarını ortadan kaldırmayı gerektirmeden, herkesin dilediği terimi kullanmasına olanak veren, yine de tüm olguların kodlanabilmesini sağlayan çeviri anlayışı ve düzenlemeler....

 

 

SNOMED Patoloji Mikrodizininde neler var?

Konu Terim sayısı Açıklama
Topografi 2900 İncelenen örneklerin alındığı doku, organ, vücut bölgeleri.
İşlemler 220 Patolojik inceleme ile ilgili işlemler.
Hastalıklar ve tanılar 9500 Patoloji raporlarında tanı-yorum kısmında yer alan kavramların hemen tümü. Aklınıza gelen her sözcük için arama yapmanıza izin verecek biçimde düzenlenmiş alfabetik dizin. Örnek olarak, "berrak" sözcüğünün geçtiği 12 terim, "melanoma" sözcüğünün geçtiği 26 terim...
Bethesda Terimleri 180 Bethesda sitopatoloji terimlerinin tümü.
Tümörler 1700 Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan ICD-O'da yer alan tüm tümörler için kodlar; hem histopatolojik tiplere göre hem alfabetik arama olanağı.
Sık kullanılan patoloji kodları 50 Ön ve arka kapak iç yüzlerinde, en sık karşılaşılan patoloji kodlarının kolayca erişilebilen listeleri.

Örnek olarak, "birleşik alfabetik dizin"de "L" harfi ile başlayan sözcüklerin kodlarını görebilirsiniz!


Sorularınız ve istekleriniz için:

Dr. Bülent Celasun, İnkılap Sokak 22/1 Kızılay, Ankara

Tel./Faks: 312 4172108

E-mail me!

 


Bulent Celasun Ana Sayfası