Otázka: kde sú dnes tí čo zomreli? Prečítajte si...
1 Korinťanom 15:20-28
(Roháčikov preklad Biblie)
V Gréčtine na naše jedno slovo "všetci" sú dve slová. OLA = všetci bez rozdielu, ako v Adamovi všetci bez rozdielu musia zomrieť, alebo druhé slovo všetci, OLOI. To je všetci pod podmienkou, v tomto príklade, čo uverili v Krista budú vzkriesení.....
A potom príde druhé vzkriesenie kde Kristus bude súdiť (napr David, Solomon, Zachariaš, nemohli byť Kristovi, lebo nový rod nebol v ich čase k dispozícii a ked´že bol nedosiahnuteľný, nie sú Kristoví a musia ísť na súd. Napísané je, že na súde, jedni pôjdu na Jeho pravicu a druhý pôjdu na Jeho ľavicu. Máte otázku??? Napíšte na moju adresu: Jan@Zelenak.ws

RealOne Player

Obnovene
03-16-2007