Porovnaj veľkosť zemi s druhými planetami


Teraz ju porovnaj s planétou Uranus & Neptún                                                 

Teraz, proti Slnku                                                                         
Proti Slnku, Zem je ako bodka.

Pomysli !! Kde seba teraz nájdeš?

Teraz... predstav si Stvoriteľa celého vesmíru...


1. Mojžišova 1:1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.

Kedy Boh STVORIL nebo a zem?   Koľko času mu to zobralo?   Čo je napísané v Biblii?
Odpoveď je veľmi stručne napísaná: NA POČIATKU.     NA POČIATKU, Boh STVORIL nebesia a zem. Koľko dní, týždňov, mesiacov, rokov, stáročí, alebo milénia toto Božie stvorenie neba a zemi trvalo nie je napísané v Biblii. Iba je napísané to, že keď po stvorení (čas neudaný) sa zem stala pustá a prázdna ,
Boh
POVEDAL
v prvý deň,
POVEDAL v druhý deň ,
POVEDAL v tretí deň,
POVEDAL v štvrtý deň,
POVEDAL v piaty deň,
POVEDAL v šiesty deň....   
.................. siedmy deň

Boh, šesť dní začína tým, ze použije slovo POVEDAL. Určite je dôležitý význam v tom, že slovo POVEDAL je použité. Slovo POVEDAŤ má iný význam ako slovo STVORIŤ. V BOŽOM slovníku tak isto má slovo "POVEDAL" svoj priamy význam, ktorý je zreteľne iný než slovo STVORIŤ. Šesť krát v šiestich dňoch, v dobe príprave zemi pre život človeka na nej, Boh POVEDAL a tak zem bola obnovená a život umožnený znova na zemi. Čítajte písmo a porozumiete. Nedôverujte nepravdivej tradícii. Učte sa priamo z ORIGINÁLNE daného písma Božieho. Nedôverujte mŕtvej teológii a tým ľuďom ktorí túto, v dávnych dobách vytvorenú teológickú náuku učia a tak propagujú nepravdu. Učia slová a vety vytvorené síce veľmi dávno, ale nepoužívané Apoštolmi. Sledujte v Biblickom texte iba to, čo učili Apoštolovia, oni učili pravdu.
Ako vo svete, tak in v náboženských kruhoch, ľudia čo majú radi prvú stolicu a dobré cirkevné umiestnenia skôr než Boha a tak zapredávajú pravdu. Úprimnosť učiteľa nie je zabezpečením pravdy! Mŕtva teológia je dnes v učení podobná Farizejskej a Sadúcejskej náuke, v ktorej učení ľudia toho času nespoznali Kráľa Kráľov a Pána Pánov, Ježiša. Ježiš ich "tvrdo" nazval - synmi Belzebúba.
Čítaj, a tak ako Ježiš učil jeho učednikov, aby poznali písma a nedoverovali v mŕtvu tradíciu, spoznáš pravdu a pravda ťa spraví slobodným. ČÍTAJ BIBLIU! Máš silu, usiluj sa, študuj a skúmaj písma!

Poznámka:
Sedíte pri počítači.... Počítačové prvky boli vyrobené, zložené, pozapájané. Súbory boli nainštalované. To všetko muselo byť vyrobené a spravené predtým než sa dá počítač použiť. Ak používate hlasom ovládaný program, možete "POVEDAŤ" počítaču a podľa prednadstaveného hesla, počítač vykoná povedanú činnosť..... O mnoho viac než človek, dokáže a robí všemohúci Boh ktorý všetko stvoril na počiatku, vie a dokáže po stvorení neba a zeme iba "POVEDAŤ" bez toho aby musel znova "STVORIŤ" čo raz už je "STVORENÉ" a Jeho "POVEDANÍM" stane sa tak, ako to všetko predurčil. 

Obnovene
04-04-2007: