Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Uppsala kommittén för Kurdernas Mänskliga Rättigheter

UKMR, är en partipolitiskt obunden men tvärpolitiskt förankrad organisation med syfte att arbeta för att kurdernas mänskliga rättigheter respekteras samt att i Sverige sprida information om kurdernas situation i Kurdistan och i exil.

SKKMR (UKMR) har byggt en vårdcentral i staden Halabja i samarbete med Forum Syd. Qandilprojektet har utfört byggnadsarbetet och har också bidragit med byggnadsritningar och kostnadsberäkning. Vårdcentralen blev klar under sommaren 2000 och har tagits över av lokala myndigheter. Den kostade ca 170 000 kr. UKMR har samlat in ca 35 000 kr. Följande föreningar i Uppsala har bidragit:

# Svensk-kurdisk förening 10 000 kr.# Kurdisk Student- och Akademikerförening 5000 kr. #Kurdistans förening 2000 kr.

Resterande del(135 000) har Forum Syd bidragit med.

Bild på vårdcentralen i Halabja

STADGAR

Om du vill bli medlem i UKMR, betala 100:- till pg.nr 4777416-1

Vill du ha mer information, kontakta

Bodil Persson

Hagalund/ 744 93 Runhällen .......Tel 0224-92051

Skicka ett mail till oss om du har synpunkter eller förslag på kommitténs arbete.


LÄNKAR:

Kurdistans karta

Kurdistan Observer

Kurdistan4all

Forum Syd

Amnesty International.

Human Right Internet

UNHCR

Israelisk kurdisk förening

Kurdish Worldwide Resources

Kurdiska Rädda Barnen

Kurdisk Dansk kulturförening

Kurdiska miljöforum

SKKMR-LUND

Kurdweb

Föreningen Hîway Kurdistan

Forum of Yezidism (Kurdistans äldsta religion)

Kurdish Human Rights Watch

Kurdiska biblioteket i Stockholm

Washington Kurdish Institute

A great book about Kurdistan

Kurdish Human Rights Project

kurder i Israel

Tillbaka