Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ABDUL RAHMAN
WEBSITE
In the name of Allah, the Beneficient, the Merciful


Ledakan teknologi maklumat masa kini semakin
kuat dirasai oleh setiap khalifah
yang berilmu sesuai dengan itu
saya menyahut cabaran zaman untuk melakukan revolusi dakwah melaluinya"Sesunguhnya ini satu peringatan.
Maka barang siapa yang mahu hendaklah dia
menjadikan ini satu jalan
untuk menuju Tuhanya

Ad Dhar: 29

"barang siapa yang dikehendaki Tuhanya
akan menjadi orang yang baik baik
nescaya dipandaikanya dalam agama "

Sahihi Bukhari  • abdul.rahman mahmud
  • 1st year student
  • University Putra Of Malaysia

My Favorite Links

HALAMAN UTAMA
MEMBACA BERITA MELALUI UTUSAN MALAYSIA

MEMBACA BERITA MELALUI BERITA HARIAN

HALAMAN JA'FAR SAHABATKU...

silakan ke forum terbuka saya

"Dan barangsiapa yang mengusahakan keperluan saudara, pasti Allah akan mengusahakan keperluanya".
Find Islamic Places:
Islamic Finder for Islamic Places and Prayer Times!


Announce this Web site to a freind!
Type In Your Name:

Type In Your E-mail:

Type In your Freind's E-mail:

What is Your name?

Where are you from?

E-mail address?TERIMA KASIH

Email: abdulrahman98@hotmail.com
fakulti kejuruteraan

mehnaik


!tahniah anda adalah pengunjung yang bertuah!
[ISI BUKU PELAWAT] [BACA BUKU PELAWAT]
Abdul.Rahman Mahmud
No66 Fasa 3
Perumahan Kg. Kuala
89600 Papar,Sabah
Malaysia

Send massage to me

Your name:

E-mail:

URL:

Subject:


Before you press this button, make sure your e-mail address is 100% correct.