Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

info site Tak Ubachs:

Antoine Scheijen
Webmaster Genealogiesite Scheijen / Ubachs.
Nattenhoverkoestraat 17
6129 LH te Nattenhoven
bereikbaar via onderstaande mailadres:
https://www.angelfire.com/al4/scheijen/index.html

https://www.angelfire.com/al4/scheijen/index.html
twan3@home.nl

Het verhaal van Petrus Ubachs:

Petrus Ubachs, geboren op 03-09-1675 in Voerendaal. Hij is gedoopt op 03-09-1675 in Voerendaal. Petrus is overleden op 05-12-1743 in Amstenrade, 68 jaar oud (oorzaak: Opgehangen als dief bij de Bokkenrijders). Hij is begraven op 07-12-1743 te Schinveld.

Notitie bij overlijden van Petrus: Aangevers waren zoon Johan Ubachs en Schoonzoon Bartholomeus Strökens Peter was een welgesteld man, hij bezat in zijn woonplaats Schinveld veel landerijen, o.a. "op de Steenakker", "op de Kling" en in de Trichterskoul, maar het bracht hem geen geluk. Wegens schulden is hij gedwongen land en een huis te verkopen. In 1717 wordt hij veroordeeld wegens belediging van de keurmeester, die in zijn herberg het bier kwam keuren. In 1723 staat hij terecht om zich te verantwoorden voor het ontduiken van hand en span diensten ten behoeve van de Oostenrijkse regering, die vanaf 1714 tot de komst van de Fransen in 1794 over Schinveld en omgeving de souvereiniteit bezat. Hem was samen met drie andere dorpsgenoten opgedragen met hun paarden in Gulpen te verschijnen om de Gouverneur der Nederlanden, die misschien op terugreis was van Wenen naar de hoofdstad Brussel te begeleiden. De gevorderde paarden moesten in elk geval dienen als voorspan voor de karossen van de Gouverneur op weg naar Luik. Nadat de Schinveldenaren Zijne Exelentie tot die stad vergezeld hadden, waren zij er midden in de nacht vandoor gegaan. Voor dat plichtsverzuim werden ze gegrepen en veroordeeld tot een boete van 5 Goudgulden en de betaling van de proceskosten. Een jaar later, op 20-10-1724 maakt Cornelia Dounen, zijn eerste echtgenote, haar testament. Zij is bezorgd dat haar man de goederen, die zij in het huwelijk heeft ingebracht, verbrassen zal. Daarom wordt manlief door haar uitdrukkelijk van de erfenis uitgesloten. In 1727 wordt Peter beboet wegens medeplichtigheid aan mishandeling van een dorpsgenoot "op de Plats". Op 30-09-1737 komt zijn handtekening voor op een acte in verband met een geldlening, die Schinveld moet aangaan om een door het Oostenrijkse leger opgelegde vordering te kunnen betalen. In 1739 belandt Peter in de kerker van het Kasteel van Amstenrade op verdenking van medeplichtigheid bij inbraken en diefstallen, maar door gebrek aan bewijs wordt hij ook weer vrijgelaten. Uit een rekening van de gevangenbewaker van het kasteel weten we hoelang de verdachte gevangen gezeten heeft. De rekening vertelt; "Aen Peter U. Van Schinveld door order van den Heere Drossard om Deszelfs Impotentheyt daegelijcks gegeven de portie van mijn tafel. Welcken heeft geseten van 29 Aug. Tot de 3e December 1739, maeckende ses en negentigh daegen". Vier jaar later wordt de man opnieuw gegrepen en in Amstenrade gevengen gezet. Deze keer brengt hij het er niet levend vanaf. Het overlijdingsbericht van Pastoor Daemen van Schinveld vermeldt, dat Peter 05 12 1743 te Amsterraed overleden is, en begraven is "na alleen het sacrament van de Biecht" ontvangen te hebben. Door het ontbreken van voldoende sacramenten in Amstenrade door de exegese, kreeg de veroordeelde weliswaar gelegenheid om te biechten, maar de andere sacramenten der stervende mocht hij niet ontvangen. Na op de pijnbank medeplichtigheid bekend te hebben aan diefstallen in de pastorieen van Schaesberg en Marienberg, aan moord bij de Beukeboom te Limbricht, aan kerkdiefstallen te Ubach, Eygelshoven, Schaesberg, Amstenrade, Spaubeek, Nieuwstadt en Marienberg, en tenslotte aan diefstallen bij Reynders te Brunssum en bij Drossart Duyckers te Raath Bingelrade, Wordt hij samen met Johan J., "de tamboer van Schinveld", "in het veld van Treebeek" (het Marebosch) opgehangen. Later zullen de nabestaanden de kosten van het proces gepresenteerd krijgen. Omdat de rekening van de gevangenbewaker bewaard is gebleven, zijn we gedetailleerd van die kosten op de hoogte; "Ten daege van D´Executie aen de gedetineerden gegeven twee potten warmen wijn f. 2, . Item aen den gerichtsbode voor het smeren der gekwetste ledematen van de gefolterde criminelen twee potten brandewijn a 13 stuiver den pot f. 2, en 6 stuiver. Item voor het executeren der creminelen geleverd 300 schansen a 10 gulden de honderd f. 30, . Item aen den scherprechter (=beul) geleverd 18 3/4 potten wijn f. 18, . Item aen de Heren pastoors en andere priesters die de criminelen bijgestaan hebben 16 potten wijn f. 16, ." De eerder vermelde publicatie van het Nederlands Patriciaat, die niets vermeldt van Peter´s zwarte ziel, schrijft dat de man in Schinveld begraven is. Die berichtgeving sluit aan wat pastoor Daemen in het boven geciteerde overlijdensbericht heeft vastgesteld. Volgens de rekening van de gevangenbewaarder moeten we echter aannemen, dat de terechtgestelden na de executie ter plaatse gecremeerd zijn, want daarvoor waren 300 schansen geleverd. Behalve een zwarte ziel had Peter Ubachs ook een zwart uiterlijk, "der Peter uit Schinveld" was een "kerel" met bruin smerig haar, gekleed in een asgrauwe, linnen jas. Zes jaar na deze gebeurtenis maakt koster Arnold Buysers van Schinveld in 1749 vier verkoopcontracten op voor de ergenamen van Peter, die genoodzaakt zijn om land te verkopen, omdat zij zoals overigens gebruikelijk "de kosten van het proces tegen hun vader betalen moeten". Petrus: (1) trouwde, 28 jaar oud, op 03-06-1704 in Brunssum met Cornelia Dou(m)(n)en (Doe(m)(n)en, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 23-03-1679 in Brunssum, dochter van Hendricus Dou(m)(n)en (Doe(m)(n)en en Maria Penners. Zij is gedoopt op 23-03-1679 in Brunssum. Cornelia is overleden op 29-09-1723 in Schinveld, 44 jaar oud. (2) trouwde, 48 jaar oud, in 07-1724 in Schinveld met Gertrudis Jans, ongeveer 44 jaar oud. Gertrudis is geboren omstreeks 1680 in Onbekend. Gertrudis is overleden op 27-10-1724 in Schinveld, ongeveer 44 jaar oud.

* diverse familieleden van Tak Ubachs alsmede ook aangetrouwde familieleden, waren of zijn actief in het verenigingsleven te Nattenhoven of Berg a/d Maas:

schutterij St. Hubertus

Bovenste rij: Peter Jaspers, Toni Ubachs, Sjang de Bruijn, Zef Willems, Jop Hendrikx, Hub Heijen sr., Sjeng Smits, Thei Jaspers en Lei Willems 2e rij: Thei Verheijen, Theodoor Hoefnagels, Frans Vaessen, Frits Hendrikx, Andrees Deuss, Hendrik Willems,Michiel Ubachs, Guillaume Vencken, Wil Verheijen en Maan Ubachs. Zittend: Pierre Ubachs, Herman Deuss, Sjang Hermans, Louis Jeurissen, Nicolas (Cla) Delil, Tjeu Hermans, Köl Rademackers, Giel Heuts en Wim Willems Zittend op de grond: Hein Knoors, Harie Willems, Hub Jeurissen, Neerke Salden en Frits Willems

Piet Verheijen boegbeeld als trotse Generaal !

(copyright en evt. info Schutterij St.Hubertus Nattenhoven)

* Michiel Ubachs (opa van mijn moeder) was tijdens zijn werkleven altijd bezig in het cement, van het leggen van funderingen, metselen van stenen tot stucadoorswerk. Gedurende seizoensperiode ging hij natuurlijk dan ook te werk bij de zgn. "brikkebekkers"

* Piërre Ubachs (mijn opa) was 32 jaar mijnwerker en even zolang draaide hij de 'nachsjiech', zijn motto was als het mijnwerkerslied: 'Ik ging morgen weer terug, als de mijn mij zou roepen. Ik zou er morgen weer zijn, als de sirene weer blies en ik nog vele oude koempels aan de poort trof. Ik wed met jou, voor alles wat je lief is !'. Hij was tevens mede-oprichter van voetbalclub IVS Berg a/d Maas en eerste bestuurslid van bestuur Schutterij St. Hubertus Nattenhoven en werkte mee aan de bouw van het huidig Julianakanaal.

Meest voorkomende beroepen in deze tak:

landbouwer

huishoudster

werkman / dagloner

stucadoor

cementbewerker / 'brikkebekker'

mijnwerker

schilder

* Er word melding gemaakt dat in 1743 een zekere Peter Ubachs uit Schinveld waarschijnlijk gefoltert en opgehangen is (afloop proces / strafmaat niet duidelijk) als straf voor 'deelname als bendelid' van/aan de bokkerijdersbende.

* Foto van Leonie Ubachs met haar jongste kleinzoon Dylan-John Scheijen.

als trotse oma !!

* Mooi bewaard gebleven onderstaand familieregister (huidig trouwboekje) van opa en oma Ubachs uit 1934

originele inschrijving op 7 April 1934